Veli-Matti
Oksanen
IT-tukihenkilö, digipalvelut

Contact

+358 29 450 3153
+358 50 461 6195
Pohjoisranta 11 A
28100
Pori