Lukiolainen

Lukioyhteistyö ja yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioyhteistyön muodot
Maistiaisluennot lukiolaisille

Yliopiston tarjonnassa on ns. maistiaisluentoja, joille lukiolaiset voivat vapaasti osallistua ja kurkistaa yliopisto-opetukseen. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Ks. maistiasluentojen sisällöt ja aikataulut.

Yliopisto-opinnot lukiolaisille: opintotarjonta ja ilmoittautuminen 2021 - 2022

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta ja ne on koottu alle tiedekunnittain (ks. tarkempia lisätietoja kurssisisällöistä) (lista täydennetty syyskuussa). Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on oltava yhteydessä oman koulunsa yhteyshenkilöön, joka ilmoittaa opintosihteeri Maija Immoselle (maija.immonen@utu.fi) tiedot opintoihin osallistujista. Maija ohjeistaa yhteydenoton jälkeen tarkemmin yhteyshenkilöä / lukiolaista.

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.

Sote-akatemiaopintojen avoimen yliopiston tarjonta on kevään 2021 ajan maksutonta. Tarjonnassa on useita opintojaksoja tammikuusta alkaen sekä vuoden ympäri suoritettavia avoimia MOOC-verkko-opintojaksoja. Ilmoittautuminen kevään opintoihin on parhaillaan käynnissä. Osa avoimen yliopiston opintojaksokiintiöistä on jo täynnä, mutta jonotuspaikalle kannattaa ilmoittautua. Ilmoittautumisaika päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua. Tutustu monipuoliseen tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan! Katso tarkempia tietoja Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivulta.


Silmäys opintotarjontaan 2021 - 2022:

Sote-akatemia

Kasvatustieteiden tiedekunta

Humanistinen tiedekunta
    Tiedekunnan yhteinen kurssi
    Arkeologia ja historia-aineet
    Kirjallisuustieteet
    Kreikkalainen filologia
    Kulttuurien tutkimus
    Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
    Latinalainen filologia
    Musiikkitiede
    Ranska
    Saksan kieli
    Sukupuolentutkimus
    Taidehistoria
    Uskontotiede

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
    Biologia
    Tähtitiede
    Ympäristötiede

Teknillinen tiedekunta
     Tietojenkäsittelytiede
     Tieto- ja viestintätekniikka

Turun kauppakorkeakoulu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
    Saksan kieli
    Ranskan kieli