Lukioyhteistyö ja yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioyhteistyön muodot
Maistiaisluennot lukiolaisille

Yliopiston tarjonnassa on ns. maistiaisluentoja, joille lukiolaiset voivat vapaasti osallistua ja kurkistaa yliopisto-opetukseen. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Ks. maistiasluentojen sisällöt ja aikataulut.

Yliopisto-opinnot lukiolaisille: opintotarjonta ja ilmoittautuminen 2019 - 2020

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta ja ne on koottu alle tiedekunnittain (ks. tarkempia lisätietoja kurssisisällöistä) (lista täydennetty elokuussa). Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on oltava yhteydessä oman koulunsa yhteyshenkilöön, joka ilmoittaa opintosihteeri Maija Immoselle (maija.immonen@utu.fi) tiedot opintoihin osallistujista. Maija ohjeistaa yhteydenoton jälkeen tarkemmin yhteyshenkilöä / lukiolaista.

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.


Humanistinen tiedekunta   

Arkeologia    
Kulttuurihistoria    
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma    
Kreikkalainen filologia    
Latinalainen filologia    
Monikielinen käännösviestintä    
Musiikkitiede    
North American studies    
Pohjoismaiset kielet    
Ranska    
Saksan kieli    
Taidehistoria    
Yleinen historia    
Yleinen kirjallisuustiede    
Venäjän kieli    

Kasvatustieteiden tiedekunta   

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta  

Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen    
Biologia    
Tietojenkäsittelytiede    
Tietotekniikka    
Tähtitiede    
Ympäristötiede   

Turun kauppakorkeakoulu, Turku    

Taloustiede    

Turun kauppakorkeakoulu, Pori    

Markkinointi    
Yrittäjyys    
Yritysjuridiikka    

Kieli- ja viestintäopintojen keskus    

Italian kieli    
Ranskan kieli