Lukiolainen

Lukioyhteistyö ja yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioyhteistyön muodot
Maistiaisluennot lukiolaisille

Yliopiston tarjonnassa on ns. maistiaisluentoja, joille lukiolaiset voivat vapaasti osallistua ja kurkistaa yliopisto-opetukseen. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Ks. maistiasluentojen sisällöt ja aikataulut.

Yliopisto-opinnot lukiolaisille: opintotarjonta ja ilmoittautuminen 2021 - 2022

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta ja ne on koottu alle tiedekunnittain (ks. tarkempia lisätietoja kurssisisällöistä) (lista täydennetty lokakuussa). Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on hyvä keskustella asiasta omassa koulussaan ennen ilmoittautumista. Opintoihin haetaan palauttamalla täytetty lomake osoitteeseen erillisopinnot@utu.fi. Lukiolainen saa tiedon päätöksestä lomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.


Silmäys opintotarjontaan 2021 - 2022:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Humanistinen tiedekunta
    Tiedekunnan yhteinen kurssi
    Englannin kieli/NAMS
    Arkeologia ja historia-aineet
    Kirjallisuustieteet
    Kreikkalainen filologia
    Kulttuurien tutkimus
    Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
    Latinalainen filologia
    Musiikkitiede
    Ranska
    Saksan kieli
    Suomen kieli ja suomalais-ugrilanen kielentutkimus
    Sukupuolentutkimus
    Taidehistoria
    Uskontotiede

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
    Tiedekunnan yhteinen opintojakso
    Biologia
    Tähtitiede
    Ympäristötiede

Oikeustieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta
     Tietojenkäsittelytiede
     Tieto- ja viestintätekniikka

Turun kauppakorkeakoulu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
    Italian kieli
    Ranskan kieli