Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset 2019

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu 26.6.2019 Opintopolussa.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan tuloksia koskeva tiedote julkaistaan yhteisvalinnan www-sivuilla.

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valittiin oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen yhteishaussa 30 uutta opiskelijaa ylioppilastodistuksen perusteella ja 100 uutta opiskelijaa koepisteiden perusteella.

Hyväksymispisterajat olivat seuraavat:

Todistusvalintajono                 44,5 / 47,5 pistettä

Koepistejono                              58 / 80 pistettä

Molemmissa valintajonoissa käytettiin hyväksymisrajalla valintaperusteissa tasapistetilanteen varalle määriteltyjä tasapistesääntöjä. Monivalintatehtävistä piti saada vähintään 27 pistettä edetäkseen toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakijoille lähetetään omat tehtäväkohtaiset valintakoepisteensä sähköpostitse viimeistään 2.7.2019.

Vuonna 2020 todistusvalinnan pisterajat muuttunevat, kun kaikki korkeakoulut siirtyvät todistusvalintaan. Käytössä on tuolloin erilainen pisteytysmalli, ja todistusvalinnalla oikeustieteelliseen tiedekuntaan valittavien lukumäärä tulee kasvamaan vuoden 2019 määrästä. Vuoden 2020 pisteytysmalliin voi tutustua täällä.

Kaikille paikan vastaanottaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta heinäkuun aikana.

Onnea uusille opiskelijoille ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan!