Biolääketieteen koulutusohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut luonnontieteistä ja lääketieteestä
  • haluat perehtyä sairauksien synnyn selvittämiseen ja hoitojen kehittämiseen

Biolääketieteen koulutuksesta valmistuu osaajia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä muihin alan asiantuntijatehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös biolääketieteelliseen tutkimustyöhön ja edelleen tutkijan uralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta.

Opiskelu on poikkitieteellistä ja kurssit ovat monipuolisia ja aihepiiriltään vaihtelevia. Opinnoissa teoria ja käytännönläheisyys yhdistyvät. Ryhmäkoot ovat pieniä, ja saat näin yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Maisterivaiheessa opetus tapahtuu englannin kielellä valmistaen opiskelijoita kansainvälisessä työympäristössä työskentelyyn.

UTUlähettiläs Salla Laaksonen
Biolääketieteen koulutusohjelmassa korostuu opintojen monipuolisuus ja kansainvälisyys. Siksi se tarjoaakin lukuisia vaihtoehtoja työelämään!
Salla Laaksonen
biolääketieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka inspiroi ja innostaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • tutkija tai opettaja yliopistossa
  • tutkija tai asiantuntija lääketeollisuudessa
  • asiantuntija, myyjä, myyntipäällikkö tai tuotepäällikkö lääkealan palveluyrityksessä

 
Biolääketieteestä valmistuneita toimii lääkevalvontatehtävissä viranomaisorganisaatioissa, kuten FIMEA, EMA, FDA, EVIRA ja Kemikaalivirasto, sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä terveys-, ympäristö- ja bioalan organisaatioissa. Osa valmistuneista lähtee myös yrittäjiksi ja perustaa oman palvelu- tai konsulttityrityksen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

 

 

Asiasanat: biolääketiede