Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä 
 • sinua kiehtovat eliökunta, sen monimuotoisuus, eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä, eliöidenväliset vuorovaikutukset
 • olet kiinnostunut ihmisestä luonnon osana ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön

Ekologian ja evoluutiobiologian opiskelijana oppit ymmärtämään elämän monimuotoisuutta, sen syntyä ja kehitystä, luonnon toimintaa sekä ihmisen vaikutusta näihin. Opit soveltamaan biologista osaamista ja tieteellistä lähestymistapaa kentällä tai kirjoituspöydän ääressä

Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian opetus pohjautuu biologian laaja-alaiseen ja vahvaan tutkimukseen ja tarjoaa laajan kirjon erikoistumismahdollisuuksia. Opintoja voi joustavasti ottaa myös Åbo Akademin puolelta.

Ekologit ja evoluutiobiologit toimivat biologian ja ympäristöalan tutkimus-, asiantuntija- ja hallintotehtävissä järjestöissä, julkisen hallinnon tai kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa.

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • tutkija 
 • biologian asiantuntija 
 • WWF:n asiantuntija
 • riistapäällikkö
 • opettaja  
 • tiedeasiantuntija
 • konsultti
 • tiedetoimittaja