Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (4 v)

Jatko-opiskeluoikeutta tohtoriohjelmaan voi hakea kahdesti vuodessa, maaliskuussa sekä syyskuussa. Syyskuun haussa on mahdollista hakea myös määräaikaista väitöskirjatutkijan palkallista paikkaa.

Seuraava hakuaika: 29.8. - 16.9.2022. Lisätietoja: Valintaperusteet ja hakuohjeet (englanniksi).

Filosofian tohtorin (FT) tutkinto voidaan suorittaa EXACTUS tohtoriohjelmassa seuraavilla tutkimusaloilla (pääaineet suluissa):

  • Materiaalifysiikka (fysiikka, materiaalitiede)

- Magnetismi ja suprajohtavuus, nanofysiikka, fotoindusoitu dynamiikka pienissä kvanttisysteemeissä, Laskennallinen materiaalifysiikka, Sähköstatiikka, Huokoiset materiaalit, Farmaseuttinen fysiikka, Pintatiede, puolijohdepinnat ja niiden rajapinnat metalli-/eristemateriaaleihin

  • Kokeellinen kvanttifysiikka (fysiikka)

- Vetyatomi, kvanttioptiikka

  • Teoreettinen fysiikka (teoreettinen fysiikka)

- Kvanttioptiikka, avoimet kvanttisysteemit, kompleksiset systeemit, kvanttikenttäteoria, kvantti-informaatioteoria ja matemaattinen kvanttifysiikka, kosmologia

  • Tähtitiede ja avaruusfysiikka (tähtitiede, fysiikka)

- Havaitseva tähtitiede radioaalloista gammasäteilyyn, Teoreettinen astrofysiikka ja kosmologia, Suurenergia-astrofysiikka, Kokeellinen ja laskennallinen heliofysiikka

  • Kestävän kehityksen materiaalien kemia (kemia)

- Pehmeiden materiaalien kemia, keskittyen orgaanisiin ohutkalvoihin, puolijohtaviin komposiitteihin, ja bioinnoitettuihin materiaaleihin, in situ spektrosähkökemiaan, biohajoavaan elektroniikkaan, syväeutektisiin liuottimiin, sovellettuun NMR-spektroskopiaan
- Epäorgaaninen materiaalikemia, keskittyen fotonisiin antureihin ja ilmaisimiin, valo- ja säteilyenergian varastointiin sekä muuntoon, biomimeettisiin järjestelmiin sekä molekyylien talteenottoon.

  • Lääkekehityksen kemia (kemia)

- Bio-orgaaninen kemia keskittyen biopolymeeripohjaisten lääkeainekandidaattien ja niiden kuljetusstrategioiden suunnitteluun ja valmistukseen.
- Radiofarmaseuttinen kemia painottuen radioleimausstrategioihin, radiolääkkeisiin ja PET-kuvantamiseen.
- Bioanalyyttinen kemia painottuen tehoseulontamäärityksiin, luonnonyhdisteiden kemiaan ja kemialliseen ekologiaan.

  • Matematiikka (matematiikka)

- Analyysi, erityisesti funktioavaruudet ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja geometrinen funktioteoria.
- Diskreetti matematiikka, mm. biologisesti inspiroitu laskenta, soluautomaatit, koodausteoria, sanojen kombinatoriikka, laskettavuuden teoria, data-analyysi, diskreetit dynaamiset systeemit, graafiteoria, logiikka ja laskettavuuden teoria, verkostotiede, automaattien teoria.
- Lukuteoria.

  • Sovellettu matematiikka (sovellettu matematiikka)

- Matemaattinen mallintaminen, biomatematiikka, finanssi- ja vakuutusmatematiikka, optimointi.

  • Tilastotiede (tilastotiede)

- Biometria, ekonometria ja aikasarja-analyysi, laskennallinen tilastotiede ja tilastollinen
data-analytiikka, Bayes-analyysi, teoreettinen tilastotiede ja tilastollinen päättely.

Lisätietoja tohtoriohjelmasta EXACTUS tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Ota yhteyttä:

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juri Poutanen

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Eevi Savola