Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • haluat tietää mistä ruoka koostuu, miksi ruoka maistuu ja tuoksuu, mikä tekee elintarvikkeesta terveellisen tai turvallisen? Miten bioaktiiviset yhdisteet vaikuttavat?  
  • olet kiinnostunut elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden bioaktiivisista yhdisteistä, kemiallisista ja biokemiallisista reaktioista sekä laatutekijöistä

Elintarvikekemian tutkinto-ohjelmassa opit hallitsemaan vahvan teoriaosaamisen lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan ravinnon ja raaka-aineiden molekyylirakenteita, kemiallisia ja biokemiallisia reaktioita, ravitsemuksellisia ja teknologisia ominaisuuksia sekä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Valmistuttuasi elintarvikekemian maisteriksi osaat soveltaa oppimaasi asiantuntijuutta tutkimuksessa, tuotekehityksessä, opetuksessa ja viranomaistehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Laaja-alaista opetusta tukee yksikössä tehtävä pohjoisten luonnonvarojen pitkäaikainen tutkimustyö.
Koulutuksessa perehdytään kromatografisten ja massaspektrometristen analyysimenetelmien käyttöön. 
Opinnot ovat käytännönläheisiä - noin puolet opinnoista on teorian soveltamista käytäntöön tutkimuslaboratorioissa.

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon elintarvike- ja bioalan yritysten esiin tuomat toiveet maistereilta vaadittavista tiedoista ja taidoista. Koulutus antaa elintarvikekemisteille valmiudet sijoittua opetus- ja tutkimustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, tutkimus-, kehitys- ja laadunvarmistustehtäviin teollisuudessa sekä valtion ja kunnan viranomaistehtäviin.
 

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • tuotekehityskemisti
  • projektitutkija
  • erikoistutkija
  • laboratoriopäällikkö
  • laatupäällikkö
  • tutkimusjohtaja