Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut inhimillisestä kulttuurista. Sinua voi kiinnostaa esimerkiksi uudet ja vanhat perinnemuodot, aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, ihmisten arkielämä ja siihen liittyvät kulttuuriset prosessit ja niiden dynamiikka tai ihmisen uskonnollisuuden ja henkisyyden muodot
  • sinua kiinnostaa tulevaisuus opetus- ja tutkimustehtävissä tai kulttuurialan tehtävät esimerkiksi muistiorganisaatioissa tai hallinnon, viestinnän ja suunnittelun tehtävissä

Koulutus tarjoaa sekä kokonaiskuvan kulttuurientutkimuksesta että mahdollisuuden syventyä tiettyyn oppiaineeseen pääainevalinnan myötä. Oppiaineet kouluttavat yhdessä ja erikseen ammattitaitoisia kulttuurien tutkijoita eri sektoreille. Jokaisella oppiaineella on omat lähestymistapansa, mutta niitä yhdistää inhimillisen kulttuurin tutkimus ja etnografinen tutkimusote.

Folkloristiikka tutkii kansanomaista perinnettä suullisissa, kirjoitetuissa, kuvallisissa ja digitaalisissa muodoissa. Kiinnostus kohdistuu niin esikirjallisten yhteiskuntien kuin nykypäivän sanataiteeseen ja ilmaisumuotoihin.

Kansatiede tuottaa syvällistä ymmärrystä ihmisen arkielämästä ja yhteiskunnan ilmiöistä. Kansatieteen kiinnostuksen kohteena ovat kulttuuriset prosessit sekä ihminen osana jotakin ilmiötä, toimintaa tai vuorovaikutusta.

Uskontotiede tutkii ja opettaa ihmisen uskonnollisuutta ja henkisyyttä sen erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muodoissa. Uskontotieteilijöitä kiinnostavat myös ei-uskonnollisuus ja erilaiset ateistiset maailmankuvat.

Tutustu opiskeluun koulutuksen eri pääaineissa

Sitaatti_hum_uskontotiede_Ossi-Korpi_opiskelija
Kulttuurintutkimusta ylipäätään tarvitaan erilaisuuden ymmärtämiseksi globaalissa maailmassa.
Ossi Korpi
uskontotieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • opettaja
  • projektinjohtaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • tuottaja
  • tiedottaja