Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut elintoimintojen ja ympäristösopeutumisen mekanismeista sekä geenien ja perimän vaikutuksesta niihin
  • tähtäät tutkijan uralle, terveydenhoitoalan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin tai haluat hyödyntää osaamistasi ympäristökysymysten ratkaisemiseen

Biotieteiden tutkimus on Turussa vahvaa. Opinnoissa hyödynnetään uusinta tutkimuskäytössä olevaa teknologiaa ja opiskelijat saavat hyvän menetelmäosaamisen alalla. 

Ihminen on tärkeä, mutta ei ainoa tutkimuskohde fysiologian ja genetiikan opinnoissa. Biologi ymmärtää myös muiden eliöiden toimintaa ja perinnöllisyyden lainalaisuuksia. Tällöin voimme paremmin ymmärtää itseämme ja vaikutustamme ympäristöömme. 

Biotieteissä tehdään paljon alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua oman laitoksen ja tiedekunnan lisäksi myös lääketieteellisen tiedekunnan tai Åbo Akademin tutkimusprojekteihin. Fysiologit ja geneetikot toimivat bio- ja ympäristöalojen tutkija-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Monille päämääränä on tutkijanura yliopistolla.

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • IVF-biologi
  • geneetikko
  • solubiologi
  • bioinformaatikko
  • laboratorioalan tuotespesialisti
  • projektipäällikkö
  • toksikologi