Humanistisen tiedekunnan hakukohteet

Humanistisen tiedekunnan hakukohteiden keväällä 2020 muutetut valintaperusteet löytyvät tältä sivulta. 

Vain tällä sivulla mainittujen hakukohteiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia, muut pysyvät ennallaan.

Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Englannin kieli

VALINTAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 48 42
VALINTAKOEVALINTA 12 -
YHTEENSÄ 60 42 (70%)

 

TODISTUSVALINTA

 

HUOM! TODISTUSVALINNAN OSUUTTA NOSTETTU: Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 80 %.
 

Todistusvalinnassa valitaan 48 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Loput 12 opiskelijaa valitaan valintakokeella. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikoista 42 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu:

Kynnysehto

HUOM! Todistusvalinnan kynnysehtoja muutetaan niin, että englannin kielestä vaadittava ylioppilaskokeen arvosana lasketaan M:ksi:

Suomalainen YO-tutkinto:
Pitkä englanti vähintään arvosanalla M ja äidinkieli vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto:
1. L1-englanti vähintään arvosanalla 7.00 tai
2. L2-englanti vähintään arvosanalla 7.00 ja L1-kieli vähintään arvosanalla 7.00.

IB-tutkinto:
1. A-englanti vähintään arvosanalla 5 tai
2. A-englanti suoritettu ja toinen A-kieli vähintään arvosanalla 5 tai
3. B-englanti vähintään arvosanalla 5 ja A-kieli vähintään arvosanalla 5.

RP/DIA-tutkinto:
A1-englanti vähintään arvosanalla 8 ja suomi tai saksa äidinkielenä vähintään arvosanalla 8.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena pitkä englanti
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Englannin kielen valintakoe on kaksivaiheinen. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Ensimmäisen vaiheen koe mittaa englannin kielen taitoa ja kielitietoa, ja se koostuu monivalintatehtävistä.

Ensimmäisen vaiheen koe pidetään sähköisenä etäkokeena hakijan omalta tietokoneelta torstaina 28.5.2020 klo 12.00-13.00 käyttäen AMK:n digitaalista valintakoejärjestelmää. Koe kestää 60 minuuttia. Kokeessa valitaan korkeintaan 60 eniten pisteitä saanutta hakijaa, jotka kutsutaan valintakokeen toiseen, 90-minuuttiseen osaan. Tutustu huolellisesti ohjeisiin AMK-järjestelmästä:

Ohje hakijalle AMK-järjestelmän laitevaatimuksista ja muista ohjeista

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään maanantaina 8.6.2020 klo 12.00-13.30.

Hakijoille ilmoitetaan toiseen vaiheeseen pääsystä sähköpostitse mahdollisimman pian, kun ensimmäisen vaiheen tulokset on saatu. Tällöin hakija saa samalla tarkemmat tiedot kokeen suoritustavasta.

Valintakokeen toinen vaihe suoritetaan sähköisenä etäkokeena Moodle-alustalla, ja sen suoritusta valvotaan Zoom-videoyhteyden välityksellä. Opiskelijan on kokeen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä (henkilötodistus/ajokortti/passi).

Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Toisessa vaiheessa valitaan 12 parasta hakijaa oppiaineen opiskelijoiksi. Hakijan on saatava vähintään puolet toisen osan pisteistä tullakseen hyväksytyksi. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa jokaisesta kolmesta osiosta pisteitä.

Toisen osan kokeen kolme osiota ovat kielioppi ja sanasto, kielitiede sekä kirjallisuus (ennakkoon luettavat novellit). Nämä osiot testaavat englannin sanaston, kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa ja kielitieteellistä ajattelua sekä kykyä analysoida kaunokirjallisuutta.

Tehtävätyyppejä voivat olla esimerkiksi monivalintatehtävä, esseekysymys, aukkotehtävä tai aineistotehtävä. Toisen vaiheen suoritukset tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla vilpin karsimiseksi.

Kokeen toiseen osaan luetaan seuraavat novellit:

Rich, Simon. “The Present” (1500 sanaa; 2013)

Le Guin, Ursula K. “The Ones Who Walk away from Omelas” (2800 sanaa; 1973)

Valintakokeeseen luettavat novellit löytyvät tästä linkistä.

Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Espanja

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 9 -
VALINTAKOEVALINTA 7 -
YHTEENSÄ 16 -

 

 TODISTUSVALINTA

 

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %

Todistusvalinnassa valitaan 9 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnassa ei ole varattu aloituspaikkoja ensikertalaisille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Suomalainen YO-tutkinto:
Pitkä espanja vähintään arvosanalla M tai lyhyt espanja vähintään arvosanalla E. Lisäksi äidinkieli vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto: 
1. L1-espanja vähintään arvosanalla 7.00 tai
2. L2-espanja suoritettu tai L3-espanja vähintään arvosanalla 7.00 tai L4-/L5-espanja vähintään arvosanalla 8.00. Lisäksi L1-kieli vähintään arvosanalla 7.00

IB-tutkinto: 
1. A-espanja vähintään arvosanalla 5 tai
2. A-espanja suoritettu ja toinen A-kieli vähintään arvosanalla 5 tai
3. B-espanja vähintään arvosanalla 5 tai AB-espanja vähintään arvosanalla 6. Lisäksi A-kieli vähintään arvosanalla 5.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena espanja
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

 Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

 Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Espanjan valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 9.00 – 10.00 etäyhteyksien kautta. Tällä sivulla julkaistaan ohjeet koealustalle kirjautumisesta ja sen käytöstä ennen koetta.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet espanjan hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään keskiviikkona 3.6.2020 klo 8.30 - 10 ja klo 10.30 - 13.30. Kaikki toiseen vaiheeseen valitut hakijat osallistuvat molempiin osioihin.

Valintakokeen toisessa vaiheessa käytetään Zoom-kokousta. Tutustu huolellisesti tähän:
Yleisohje Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa.

Koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä enintään 20 hakijaa valintakokeen toiseen vaiheeseen. Valitut hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen henkilökohtaisesti sähköpostitse. Kutsun yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja toisen vaiheen kokeesta.

Kokeen ensimmäisessä vaiheessa on kolme osiota:

1.      Kielioppi
2.      Lyhyitä käännöslauseita espanjasta suomeen.
3.      Luetun ymmärtäminen

Osaamista testataan monivalintakysymyksillä, aukkotehtävillä ja lyhyillä kysymyksillä.

Kokeen toisessa vaiheessa on myös kolme osiota:

1. Haastattelu espanjaksi ja suomeksi (10 min.)
2. Kielitieteellistä aihetta käsittelevän tekstin luetun ymmärtäminen.
3. Espanjankielinen essee (150-200 sanaa).

Toisen vaiheen ohjeet ja luetun ymmärtämisen teksti lähetetään valituille hakijoille etukäteen sähköpostilla. Luetun ymmärtämistä testataan kysymyksillä, joihin vastataan annettavien ohjeiden mukaan. Essee arvioidaan sekä kielen että sisällön kannalta.

Valintakokeen molempien vaiheiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 50. Kummankin koevaiheen kaikesta kolmesta osiosta on saatava pisteitä.

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 26 26 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 24 9 (38 %)
YHTEENSÄ 50 35 (70%)


TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 26 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla C.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena historia
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi muun reaaliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Valintakoe on vuoden 2020 poikkeusoloissa kaksivaiheinen siten, että ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisellä oppimisalustalla monivalintatehtäviä sisältävänä etäkokeena. Hakija tekee kokeen omalla laitteistollaan ja itsenäisesti. Kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukohteeseen ilmoittautuneet. Hakija vastaa ensimmäisen vaiheen kokeessa annettuun kysymyspatteriin. Toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään 50 valintakokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa. Tämän jälkeen ensimmäisen vaiheen tulokset nollautuvat, eivätkä ne ole mukana toisen kokeen pisteytyksessä. 

Valintakokeen toisen vaiheen kutsun yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja toisen vaiheen kokeesta. Kokeessa hakija vastaa kahteen esseekysymykseen. Toisen vaiheen kokeen maksimipisteet ovat 60. Valintakokeessa sinun on saatava kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä, ja kahden kysymyksen yhteispistemäärän tulee olla vähintään 30/60 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi. Jos usealla hakijalla on samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat. 

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

I vaihe 

22.5.2020 klo 12.00–13.30 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan Moodle-oppimisalustalla. Monivalintakokeen vastaamisohjeet ovat kokeen alustalla. Vastaamisaikaa on 90 minuuttia, jonka kuluessa kokeeseen osallistuja tallentaa ja lopettaa tenttinsä.

Vastaajilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien historian kurssien hallintaa. Lisäksi vastaajilta edellytetään kykyä soveltaa ja ymmärtää historiallista ja arkeologista tietoa. Kokeeseen sisältyy aineistojen tunnistamista.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet historian ja arkeologian tutkinto-ohjelman hakijalle Moodle-kokeesta

II vaihe 

3.6.2020 klo 12.00 - 15.00

Valintakoe toteutetaan sähköisenä, etävalvonta Zoom-videoyhteydellä. Tutustu huolellisesti tähän:
Yleisohje Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Kokeen  toisessa vaiheessa kirjoitetaan koetilanteessa jaettavien aineistojen pohjalta kaksi esseevastausta. Erillistä valintakoekirjaa ei ole. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien historian kurssien hallintaa. Valintakoekysymyksissä edellytetään laajaa esseevastausta. Vastausaikaa on yhteensä kolme tuntia. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitystapaan. 

 Valintakokeen maksimipisteet ovat 60. Valintakokeessa sinun on saatava kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä ja kahden kysymyksen yhteispistemäärän tulee olla vähintään 30/60 pistettä, jotta voit tulla hyväksytyksi. 

Italia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Italia

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 5 -
VALINTAKOEVALINTA 3 -
YHTEENSÄ 8 -

 

TODISTUSVALINTA

 

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 5 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnassa ei ole varattu aloituspaikkoja ensikertalaisille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

HUOM! KYNNYSEHTOA LASKETTU: Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla C.

EB-tutkinto:
L1-kieli vähintään arvosanalla 6.00.

IB-tutkinto:
A-kieli vähintään arvosanalla 4.

RP/DIA-tutkinto:
Suomi tai saksa äidinkielenä vähintään arvosanalla 7.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan.  Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi kieliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Italian valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 13.30–14.30. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat tekevät Moodlessa (verkko-oppimisympäristö) kirjallisen reflektointitehtävän, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Esseevastaus kirjoitetaan suomen tai italian kielellä. Tehtävällä mitataan hakijoiden analysointikykyä ja kirjallisen ilmaisun hallintaa. Ensimmäisestä vaiheesta valitaan paremmuusjärjestyksessä yhdeksän (9) hakijaa valintakokeen toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen valitut hakijat saavat henkilökohtaisesti sähköpostiviestissä kutsun kokeen toiseen vaiheeseen sekä tarkemmat ohjeet toisen vaiheen suorittamisesta.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet italian hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään perjantaina 5.6.2020 klo 9.00-12.00. Hakijat osallistuvat tällöin Zoom-videoyhteydellä erillisiin yksilöhaastatteluihin, joiden tarkat ajankohdat ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse lähetetyssä kutsussa. Haastattelut kestävät 15 minuuttia/hakija, ja hakija saa itse valita, tehdäänkö haastattelu suomen vai italian kielellä. Haastattelulla mitataan ensisijaisesti hakijan motivaatiota.

Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Pisteytys

Valintakokeen molempien vaiheiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 50. Pisteet jakautuvat seuraavasti: 1. vaihe, 24 pistettä, 2. vaihe, 26 pistettä.

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 14 14 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 13 5 (38 %)
YHTEENSÄ 27 19 (70%)

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %

Todistusvalinnassa valitaan 14 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla M.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi reaaliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakoekirjat

Valintakokeen 1. vaihe: Osio II Kertomakirjallisuus osin (s. 59–95) ja osio III Lyriikka osin (s. 191–235) teoksessa Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.

Valintakokeen 2. vaihe: Luku ”Kieli” osin (s. 133–172) teoksessa Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Utukirjat, Turku 2014. Valintakoekirjan sähköinen versio. Kirja on myös ostettavissa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

Valintakokeesta

Valintakokeen 1. vaihe järjestetään maanantaina 25.5. klo 10.00‒12.30 (kokeen kesto 2,5 tuntia).

Valintakokeen 1. vaihe tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Tutustu huolellisesti ohjeisiin 1. vaiheen Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennnen koetta:

Ohje kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman hakijalle Moodle-kokeesta

Ensimmäisessä vaiheessa kirjoitetaan essee, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan kaunokirjalliseen aineistoon ja ennalta luettuun kirjallisuuteen. Ensimmäisen vaiheen ennakkomateriaalina on osio II Kertomakirjallisuus osin (s. 59–95) ja osio III Lyriikka osin (s. 191–235) teoksessa Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään maanantaina 1.6.2020 klo 10.00-12.30 (kesto 2,5 tuntia).

Valintakokeen 2. vaihe tehdään sähköisesti, etävalvonta Zoom-yhteydellä. Tutustu huolellisesti tähän:
Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Valintakokeen toiseen vaiheeseen valitaan paremmuusjärjestyksessä enintään 40 hakijaa ensimmäisen vaiheen pisteiden pohjalta. Toiseen vaiheeseen valitut hakijat saavat henkilökohtaisesti sähköpostiviestissä kutsun kokeen toiseen vaiheeseen sekä tarkemmat ohjeet toisen vaiheen suorittamisesta.

Toisessa vaiheessa kirjoitetaan essee kokeessa annetusta aiheesta. Ennakkomateriaalina on luku ”Kieli” osin (s. 133–172) teoksessa Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Utukirjat, Turku 2014. Valintakoekirjan sähköinen versio. Kirja on myös ostettavissa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

Valintakokeessa edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja hyvää suomen kielen taitoa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kielelliseen päättelyyn, analysointikykyyn ja kirjallisen ilmaisun hallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn soveltaa kirjallisuustieteellisiä käsitteitä analyysin välineinä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota myös esitystapaan sekä asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen.

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeen 1. vaiheen maksimipistemäärä on 25 pistettä. Toiseen vaiheeseen valitaan pistemäärien perusteella enintään 40 hakijaa. Toisessa vaiheessa maksimipistemäärä on myös 25 pistettä. Enintään valintakokeesta voi saada yhteensä 50 pistettä.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
(kreikkalainen filologia, latinalainen filologia)

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 5 -
VALINTAKOEVALINTA 3 -
YHTEENSÄ 8 -

 TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 5 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnassa ei ole varattu aloituspaikkoja ensikertalaisille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla M.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi kieliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen 1. vaihe järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 10.30 - 11.30.

Kokeessa kirjoitetaan suomeksi motivaatiokirje perustuen kokeessa annettaviin ohjaaviin kysymyksiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan. Valintakokeen 1. vaiheen perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä korkeintaan 20 hakijaa 2. vaiheen kokeeseen. 1. vaiheen kokeen maksimipistemäärä on 25: pisteet nollautuvat ennen 2. vaihetta.

Toiseen vaiheeseen valitut hakijat saavat henkilökohtaisesti sähköpostiviestissä kutsun kokeen toiseen vaiheeseen sekä tarkemmat ohjeet toisen vaiheen suorittamisesta.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet klassillisten kielten hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään perjantaina 5.6.2020 klo 13.00-14.00 (kesto 1 h).

Valintakokeen 2. vaiheessa on kolme tehtävää, jotka mittaavat kielellistä päättelykykyä (max. 50 pistettä). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeen 2. vaiheesta vähintään 25 pistettä, ja pisteitä on oltava kokeen kaikista kolmesta tehtävästä.

Valintakokeen 2. vaiheessa käytetään Zoom-videoyhteyttä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 21 21 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 14 4 (28 %)
YHTEENSÄ 35 25 (70%)

 TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 60 %.

Todistusvalinnassa valitaan 21 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Ei kynnysehtoa

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on suorittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon (taulukossa vanhalla nimellä: folkloristiikka, kansatiede, ja uskontotiede) mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi reaaliaineen arvosana
 • Parempi reaaliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Tarkempia tietoja digitaalisista kokeista ja hakijalta edellytettävistä IT-valmiuksista, ks. Opiskelijaksi-sivusto (tiedot päivitetään sivustolle toukokuun alkupuolella).

 Valintakokeen 1. vaihe: 2.6.2020 klo 10.00-11.30, kesto 1,5 tuntia

Valintakokeen 2. vaihe: 11.6.2020 klo 10.00-11.30, kesto 1,5 tuntia

Valintatapa

Valintakokeen molemmat vaiheet tehdään sähköisesti. Ensimmäinen vaihe tehdään Moodle-ympäristössä. Tutustu huolellisesti ohjeeseen Moodlen käytöstä hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohje hakijalle Moodlen käytöstä valintakokeessa

Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella korkeintaan 45 hakijaa valitaan toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen valitut hakijat saavat henkilökohtaisesti sähköpostiviestissä kutsun sekä tarkemmat ohjeet toisen vaiheen suorittamisesta. Toisen vaiheen koetta valvotaan Zoom-videoyhteyden välityksellä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Toisessa vaiheessa valitaan 14 opiskelijaa.

Tehtävänkuvaus

Valintakokeen molemmat vaiheet tehdään sähköisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään motivaatiotehtävä ja kuva-analyysi, molemmat ovat esseemuotoisia.  Toisessa vaiheessa kirjoitetaan essee ja tehdään aineiston analysointitehtävä.

Valintakoetta varten luetaan teoksesta Askel kulttuurien tutkimukseen (toim. Jaana Kouri, 2015) seuraavat osiot: Johdanto (s. 15-58), Arki, juhla ja pyhä (s. 61-99) sekä Aineellinen ja aineeton (s. 103-130). Kirjan voi ladata Turun yliopiston UTUpubin kautta [https://www.utupub.fi/handle/10024/135172]. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun aineistoon. Koe testaa hakijan motivaatiota ja analysointikykyä. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Valintakokeen pisteytystiedot tarkennetaan myöhemmin.

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 24 24 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 15 3 (20 %)
YHTEENSÄ 39 27 (70%)

 TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 60 %.

Todistusvalinnassa valitaan 24 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Ei kynnysehtoa

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi reaaliaineen arvosana
 • Parempi reaaliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakokeen molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään 5.6.2020 klo 10.00-11.30.  Valintakokeessa vastataan esseemuodossa yhteen tehtävään, joka perustuu valintakoekirjaan. Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään Moodle-ympäristössä. Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta: 

Ohje hakijalle Moodle-kokeesta

Hakijat aloittavat Moodle-kokeen sukunimen alun mukaan jaetuissa ryhmissä porrastetusti:

1: ADL-KOR aloitus klo 10:00
2: KOS-PEN aloitus klo 10:05
3: PES-ÄIJ aloitus klo 10:10

Valintakokeen toinen osa järjestetään 12.6.2020 klo 10-11.30. Siihen kutsutaan henkilökohtaisella sähköpostilla enintään 45 hakijaa paremmuusjärjestyksessä ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Kutsun yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja toisen vaiheen kokeesta. Valintakokeen toista osaa valvotaan Zoom-videoyhteydellä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Valintakoekirjallisuus

Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden  tutkimukseen.  Utukirjat. Turku  2014. Kirjasta luetaan luvut Ääni (s. 21–76), Kuva (s. 77–131) ja Väline (s. 203–240). Valintakoekirjan sähköinen versio.
Kirja on myös ostettavissa Turun  yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä, kokeen teoreettisessa osiossa hakija kirjoittaa valintakoekirjan pohjalta esseen, josta voi saada enintään 50 pistettä. Ensimmäisen vaiheen pisteet nollaantuvat toisessa vaiheessa. Tehtävä testaa perehtyneisyyttä valintakoekirjan sisältöihin, kykyä soveltaa sitä omiin havaintoihin sekä taitoa ilmaista itseään kirjallisesti.

Toinen vaihe

Toisen vaiheen kokeessa vastataan esseemuodossa yhteen tehtävään, joka perustuu koetilanteessa osoitettuun audiovisuaaliseen materiaaliin. Toisen vaiheen analyysiosio testaa kykyä audiovisuaalisen aineiston havainnointiin, analyysiin ja tulkintaan, taitoa soveltaa tehtävään valintakoekirjan sisältöjä sekä kielellistä ilmaisua. Analyysiosiosta on mahdollista saada enintään 50 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava analyysiosiosta vähintään 20 pistettä.

Pohjoismaiset kielet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pohjoismaiset kielet

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 10 10  (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 8 3 (38 %)
YHTEENSÄ 18 13 (70 %)

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 10 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Suomi tai saame äidinkielenä tai suomi toisena kielenä kirjoittaneet:

Suomalainen YO-tutkinto:
Pitkä ruotsi vähintään arvosanalla M tai keskipitkä ruotsi vähintään arvosanalla E. Lisäksi äidinkieli vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto:
L2-ruotsi suoritettu tai ONL-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00 tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 8.00. Lisäksi L1-suomi vähintään arvosanalla 7.00.

IB-tutkinto:
B-ruotsi vähintään arvosanalla 5 ja A-suomi vähintään arvosanalla 5.

RP/DIA-tutkinto:
Ruotsi B1-kielenä vähintään arvosanalla 10. Lisäksi suomi äidinkielenä vähintään arvosanalla 8.

Ruotsi äidinkielenä kirjoittaneet tai ruotsi toisena kielenä kirjoittaneet:

Suomalainen YO-tutkinto:
Ruotsi äidinkielenä vähintään arvosanalla M tai ruotsi toisena kielenä vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto:
L1-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00.

IB-tutkinto:
Ruotsi A-kielenä vähintään arvosanalla 5.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena ruotsi (suomi, jos ruotsi äidinkielenä)
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Pohjoismaisten kielten valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisessä muodossa etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen 1. vaihe järjestetään to 28.5.2020 klo 15.00-16.00 Moodle-alustalla. Ohje Moodlen käytöstä julkaistaan tällä sivulla ennen koetta.

Ensimmäisen vaiheen kokeen rakenne on seuraava:

 • Kielivirheiden tunnistaminen, monivalintatehtävä
 • Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä

Enintään 22 valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa parhaiten suoriutunutta hakijaa kutsutaan sähköpostitse kokeen toiseen vaiheeseen. Kutsu lähetetään mahdollisimman pian ensimmäisen vaiheen kokeen jälkeen. Samassa yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja kokeen toisesta osasta.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet pohjoismaisten kielten hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään ke 3.6.2020 klo 13.00-17.00.

Toisen vaiheen kokeen rakenne on seuraava:

 • Lyhyt suullinen yksilöhaastattelu

Valintakokeen 2. vaiheessa käytetään Zoom-videoyhteyttä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Pohjoismaisten kielten valintakoe edellyttää vähintään lukion ruotsin kielen keskipitkää oppimäärää tai vastaavia taitoja.

Valintakokeen pisteytystiedot tarkennetaan myöhemmin.

Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Ranska

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 11 11 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 9 3 (33 %)
YHTEENSÄ 20 14 (70 %)

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 11 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

HUOM! KYNNYSEHTOA LASKETTU:

Suomalainen yo-tutkinto:
Pitkä ranska vähintään arvosanalla cum laude approbatur (CL) tai lyhyt ranska vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M).
Lisäksi äidinkieli vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto:
1. L1-ranska vähintään arvosanalla 7.00 tai
2. L2-ranska suoritettu tai L3-ranska vähintään arvosanalla 6.00 tai L4/L5-ranska vähintään arvosanalla 7.00. Lisäksi L1-kieli vähintään arvosanalla 7.00.

IB-tutkinto:
1. A-ranska vähintään arvosanalla 5 tai
2. A-ranska suoritettu ja toinen A-kieli vähintään arvosanalla 5 tai
3. B-ranska vähintään arvosanalla 4 tai AB-ranska vähintään arvosanalla 5. Lisäksi A-kieli vähintään arvosanalla 5.

RP/DIA-tutkinto:
B1-ranska vähintään arvosanalla 7 tai B2-3-ranska vähintään arvosanalla 8. Lisäksi suomi tai saksa äidinkielenä vähintään arvosanalla 8.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena ranska
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Ranskan valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa. Molemmat koevaiheet tehdään sähköisessä muodossa etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen 1. vaihe järjestetään torstaina 28.5. 2020 10.30-11.30 (kesto 60 min).

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet ranskan hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään perjantaina 5.6.2020 klo 12.30-14.30 (kesto 2 h).

Ensimmäisen vaiheen koe koostuu monivalintatehtävästä ja esseestä (molemmista osioista tulee saada pisteitä tullakseen hyväksytyksi), toisen vaiheen testi kirjallisesta tehtävästä. Toiseen vaiheeseen valitaan ensimmäisen vaiheen kokeen suorittaneista hakijoista paremmuusjärjestyksessä enintään 40 hakijaa. Hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä 2. vaiheen kokeeseen henkilökohtaisesti sähköpostitse. Samassa yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja 2. vaiheen kokeesta.

Valintakokeessa käytetään Moodle-ympäristöä ja toisessa vaiheessa myös Zoom-videoyhteyttä. Ohje Moodlen käytöstä julkaistaan tällä sivulla ennen koetta.

Zoom-kokouksen käytöstä: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Ranskan valintakokeessa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja. Valintakokeessa mitataan hakijalta sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

Ensimmäisestä vaiheesta saa maksimissaan 20 pistettä, toisesta 30 op, maksimi yhteensä 50 pistettä.

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava pisteitä kaikista kokeen osista.

Saksan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Saksa

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 11 11 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 9 3 (33 %)
YHTEENSÄ 20 14 (70 %)

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 11 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

HUOM! KYNNYSEHTOA LASKETTU:

Suomalainen YO-tutkinto:
Pitkä saksa vähintään arvosanalla C tai lyhyt saksa vähintään arvosanalla M.
Lisäksi äidinkieli vähintään arvosanalla M.

EB-tutkinto:
1. L1-saksa vähintään arvosanalla 7.00 tai
2. L2-saksa suoritettu tai L3-saksa vähintään arvosanalla 6.00 tai L4-/L5-saksa vähintään arvosanalla 7.00. Lisäksi L1-kieli vähintään arvosanalla 7.00

IB-tutkinto:
1. A-saksa vähintään arvosanalla 5 tai
2. A-saksa suoritettu ja toinen A-kieli vähintään arvosanalla 5 tai
3. B-saksa vähintään arvosanalla 4 tai AB-saksa vähintään arvosanalla 5. Lisäksi A-kieli vähintään arvosanalla 5.

RP/DIA-tutkinto:
1. Saksa vähintään arvosanalla 8.
2. Saksa suoritettu. Lisäksi suomi äidinkielenä vähintään arvosanalla 8.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Painotettuna aineena saksa
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7.

HUOM! MINIMIPISTERAJAA LASKETTU: Todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi painotetun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

-------------------------------

Saksan kielen valintakoe järjestetään KAKSIVAIHEISENA kokeena kahden päivän aikana. Molemmat koevaiheet tehdään sähköisessä muodossa etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen ENSIMMÄINEN VAIHE järjestetään digitaalisena etävalintakokeena torstaina 28.5.2020 klo 13.30 – 14.30.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään Moodle-ympäristössä. Ohje Moodlen käytöstä julkaistaan tällä sivulla ennen koetta.

Valintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä. Tekstinymmärtämistehtävään vastataan suomeksi. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallintaa sekä suomen kielen taitoa.

Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa. Maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet saksan kielen hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen TOINEN VAIHE järjestetään digitaalisena etävalintakokeena perjantaina 5.6.2020 klo 9.00-11.00.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vaiheen läpäisseet hakijat. Hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä 2. vaiheen kokeeseen henkilökohtaisesti sähköpostitse. Samassa yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja 2. vaiheen kokeesta. Valintakokeen toisessa vaiheessa käytetään Zoom-videoyhteyttä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Valintakokeen toinen vaihe on lyhyt etähaastattelu, ja siinä tarkistetaan hakijan henkilöllisyys. Valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET
TODISTUSVALINTA 19 19 (100 %)
VALINTAKOEVALINTA 17 6 (35 %)
YHTEENSÄ 36 25 (70 %)

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 51 %.

Todistusvalinnassa valitaan 19 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut ylioppilaskokeen suomi tai saame äidinkielenä vähintään arvosanalla M.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan Opintopolussa julkaistun taulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154. Todistusvalinnassa on saatava vähintään 90 pistettä.

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 • Parempi äidinkielen arvosana
 • Parempi kieliaineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana
 • Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Jos usealla hakijalla on valintakokeen toisen vaiheen jälkeen samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

VALINTAKOE

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on 28.5.2020 järjestetyissä valintakokeissa mahdollista suorittaa useamman kielen ensimmäisen vaiheen koeosio. Myös toisen vaiheen kokeiden päivämäärät on porrastettu niin, että hakijat voivat osallistua useamman kielen kokeisiin. Mikäli hakija läpäisee useamman kielen valintakokeet, pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden.

------------------------------------

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen valintakoe järjestetään kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet tehdään sähköisesti etäkokeena.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija.  Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Sähköisissä valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen 1. vaihe järjestetään to 28.5.2020 klo 16.30-17.30 (kesto 60 min).

Tutustu huolellisesti ohjeisiin Moodle-kokeesta hyvissä ajoin ennen koetta:

Ohjeet suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen hakijalle Moodle-kokeesta

Valintakokeen 2. vaihe järjestetään ma 8.6.2020 klo 8.30-11.30.

Molemmat valintakokeen osat tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Ohje Moodlen käytöstä julkaistaan tällä sivulla ennen koetta. Toisen vaiheen koetta valvotaan Zoom-videoyhteyden välityksellä. Tutustu huolellisesti tähän: Yleisohje hakijalle Zoom-kokouksen käytöstä valintakokeessa

Ensimmäisen vaiheen koe koostuu pääosin monivalintatehtävistä. Toisen vaiheen kokeessa hakija tekee erilaisia kirjallisia tehtäviä.

Valintakokeen tehtävät pohjautuvat lukion oppimäärään ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan tekstiaineistoon. Valintakokeen tehtävien tekeminen edellyttää lukion oppimäärän hallinnan lisäksi myös kielellistä päättelykykyä. Tehtävät keskittyvät kielen rakenteisiin, normeihin ja tekstitaitoihin (joihinkin tai kaikkiin edellä mainituista teemoista). Ne voivat liittyä myös kokeessa jaettavaan kielitieteellisen tekstin ymmärtämiseen tai sen pohjalta tehtävään päättelyyn.

Toiseen vaiheeseen valitaan ensimmäisen vaiheen kokeen suorittaneista hakijoista paremmuusjärjestyksessä enintään 50 hakijaa. Toiseen vaiheeseen valitulle hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti sähköpostitse. Samassa yhteydessä hakijalle lähetetään tarkemmat ohjeet ja lisätietoja toisen vaiheen kokeesta.

Valintakokeen pisteytystiedot tarkennetaan myöhemmin.