Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet

Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteiden keväällä 2020 muutetut valintaperusteet löytyvät tältä sivulta. 

Biolääketieteen koulutusohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biolääketieteen koulutusohjelman valintaperusteisiin on tullut muutoksia 29.4.2020.

Muutokset valinnan totetuksessa 2020

Biolääketieteen koulutusohjelman valinnan toteutus 2020

Kaikki tiedot muutoksista ja valintojen toteutuksesta keväällä 2020 julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tällä sivulla tullaan julkaisemaan myös tarkennettuja ohjeita hakijoille.

Tietoja päivitetty 28.5.2020 valintakokeen 1.vaiheen tulosten ja valintakokeen 2.vaiheen ohjeiden osalta (huom! ohjeet 2.vaiheen osalta ovat sivun alaosassa)

 

Todistusvalinta

Biolääketieteen koulutusohjelman, hakukohde Turku, todistusvalinnan tulokset on julkaistu 15.5.2020. Hakijat voivat tarkistaa tuloksensa Oma Opintopolku- palvelusta. 

Valintakoevalinta

Valintakokeen ensimmäinen vaihe 19.5.2020

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulokset

Voit tarkistaa yllä olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen valintakokeeseen. Oman hakemusnumerosi näet Oma Opintopolku -palvelusta. Hakemusnumerosi koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulos ei näy Oma Opintopolku -palvelussa. Ohje numeron katsomiseen: Kirjaudu Oma Opintopolkuun, valitse Omat hakemukseni, klikkaa Näytä hakemus. Hakemusnumerosi on selaimen otsikkorivin loppuun tuleva numerosarja.

Valintakokeen näytöstä tullaan ohjeistamaan erikseen myöhemmin. Hakijalla on oikeus saada tarkempia tietoja suorituksestaan vasta, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika 14 vrk on alkanut. Oikaisua voi hakea lopullisten valintatulosten julkaisun jälkeen 15.7.-29.7 klo 15:00 välisenä aikana.

Valintakokeen 1.vaiheen valintakoetehtävät ja vastaukset on julkaistu lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivulla 

https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020

Ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena. Sähköinen etäkoe pidetään aiemmin ilmoitettuna valintakoeajankohtana 19.5.2020, kello 9.00. Kokeen suoritusaika on 1 tunti 20 minuuttia (sekä mahdollinen lisäaika 10 %), jonka lisäksi kokeen tekniset järjestelyt voivat lisätä kokeen kokonaiskestoa. Koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan myös sähköpostilla hakijan Opintopolussa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakija tarvitsee kokeen suoritukseen kaavaliitteen, joka on saatavilla lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020 
Hakija tekee kokeen itsenäisesti omalla tietokoneella etänä. Tarvitset kokeen tekemiseksi toimivan tietokoneen, verkkoyhteyden ja rauhallisen tilan. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on valintakoepäivänä käytössäsi koejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone.

Saat henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen kolme arkipäivää ennen koetta sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Kutsuviestissä tulee olemaan henkilökohtainen kirjautumislinkkisi järjestelmään sekä henkilökohtainen kirjautumisaika, jolloin järjestelmään tulee kirjautua. Kokeeseen kirjautuminen on porrastettu, joten kirjautumisaikasi saattaa olla hyvinkin lähellä kokeen ilmoitettua alkamisaikaa klo 9.00. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi koko kokeen suoritusaika. 

Huom! Jos olet hakenut sekä biolääketieteen että lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmiin, sinulle tulee sähköpostitse erikseen kutsu jokaisen hakemasi hakukohteen kokeeseen. Sinun tulee tehdä ennen kokeeseen osallistumista valinta, mitä koetta kirjaudut suorittamaan.

Yleiset ohjeet yliopistojen valintakokeista AMK-koejärjestelmällä: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/ 

Luethan ohjeet huolellisesti! Yleisissä ohjeissa on lisätietoa mm. järjestelmävaatimuksista, kirjautumisesta kokeeseen sekä toimintaohjeita kokeeseen.

Valintakoetehtävien suorittamiseen soveltuu alkuperäisissä valintaperusteissa kuvatun mukainen laskin. Kokeessa on myös käytettävissä AMK-koejärjestelmän funktiolaskin. 

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjautumalla kokeeseen hakija myös vakuuttaa, että tekee kokeen itsenäisesti käyttämättä ulkoisia tietolähteitä eikä jaa kokeen sisältöä julkisesti.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

Valintakokeen toinen vaihe 10.6.2020

Toiseen vaiheeseen valitaan kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita. Valinta tehdään ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella.

Toisen vaiheen valintakoe pidetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 10 – 14 fyysistä läsnäoloa edellyttävänä kokeena. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen paikkakunnalla, jonka hän on ilmoittanut hakulomakkeella koepaikakseen (Turku tai Kuopio).

Biolääketieteen yhteisvalinnan ohjeet valintakokeisiin osallistuville 

Valintakokeessa sallittavat laskimet 

Lisäksi on tärkeä tutustua oman koepaikkasi yliopiston omiin tarkentaviin ohjeisiin. Saat viimeistään 2 päivää ennen valintakoetta tarkentavan ohjeviestin valintakoejärjestelyistä suoraan sieltä yliopistosta, missä sinun tulee tehdä valintakokeesi. Valintakokeissa noudatetaan poikkeusjärjestelyitä, joiden tavoitteena on taata turvallinen koetilanne. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että luet ohjeet kokeisiin osallistuville huolellisesti ja olet ajoissa paikalla koepaikalla. 

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun toisen vaiheen valintakokeen osalta tiedoksesi sähköpostitse.

Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintaperusteisiin on tullut muutoksia 29.4.2020.

Valintaperustemuutokset on julkaistu osoitteessa https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintaperusteisiin on tullut muutoksia 29.4.2020.

Valintaperustemuutokset on julkaistu osoitteessa https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020

Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020

Muutokset valinnan toteutuksessa 2020 (valintakoevalinta)

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon valinnan toteutus 2020 (valintakoevalinta)

Kaikki tiedot muutoksista ja valinnan toteutuksesta keväällä 2020 julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tällä sivulla tullaan julkaisemaan myös tarkennettuja ohjeita hakijoille.

Tietoja päivitetty 2.6.2020 valintakokeen 1.vaiheen tulosten ja valintakokeen 2.vaiheen ohjeiden osalta (huom! ohjeet 2.vaiheen osalta ovat sivun alaosassa)

Valintakoevalinta

Valintakokeen ensimmäinen vaihe 26.5.2020 

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulokset

Voit tarkistaa yllä olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen valintakokeeseen. Oman hakemusnumerosi näet Oma Opintopolku -palvelusta. Hakemusnumerosi koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulos ei näy Oma Opintopolku -palvelussa. Ohje numeron katsomiseen: Kirjaudu Oma Opintopolkuun, valitse Omat hakemukseni, klikkaa Näytä hakemus. Hakemusnumerosi on selaimen otsikkorivin loppuun tuleva numerosarja. Tai hakemusnumeron voi tarkistaa sähköpostiviestistä, jonka hakija on hakemuksen lähettämisen jälkeen saanut automaattisena kuittauksena hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemusnumero kerrotaan joko sähköpostin otsikkokentässä tai heti viestin alussa. 

Valintakokeen näytöstä tullaan ohjeistamaan erikseen myöhemmin. Hakijalla on oikeus saada tarkempia tietoja suorituksestaan vasta, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika 14 vrk on alkanut. Oikaisua voi hakea lopullisten valintatulosten julkaisun jälkeen 15.7.-29.7 klo 15:00 välisenä aikana.

Valintakokeen 1.vaiheen valintakoetehtävät ja oikeat vastaukset 

 

Ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena Moodle-alustalla. Sähköinen etäkoe pidetään 26.5.2020 alkaen kello 10.00. Kokeen suoritusaika on 3 tuntia, jonka lisäksi kokeen tekniset järjestelyt voivat lisätä kokeen kokonaiskestoa. Koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan myös sähköpostilla hakijan Opintopolussa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakija tekee kokeen itsenäisesti omalla tietokoneella etänä. Tarvitset kokeen tekemiseksi toimivan tietokoneen, verkkoyhteyden ja rauhallisen tilan. Valintakoetta ei suositella tehtävän puhelimella eikä tabletilla. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on valintakoepäivänä käytössäsi koejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone.

Valintakokeen tekeminen Moodlessa - päivitetty ohje (ohje on päivitetty 22.5.2020)

Luethan ohjeet huolellisesti! Ohjeissa on lisätietoa mm. järjestelmävaatimuksista, kokeeseen kirjautumisesta sekä toimintaohjeita kokeeseen. 

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjautumalla kokeeseen hakija myös vakuuttaa, että tekee kokeen itsenäisesti käyttämättä ulkoisia tietolähteitä eikä jaa kokeen sisältöä julkisesti.

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun tiedoksesi sähköpostitse. Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

 

Valintakokeen toinen vaihe 17.6.2020

Valintakokeen 2.vaiheen valintakoetehtävät ja oikeat vastaukset

Valintakokeen näytöstä tullaan ohjeistamaan erikseen myöhemmin. Hakijalla on oikeus saada tarkempia tietoja suorituksestaan vasta, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika 14 vrk on alkanut. Oikaisua voi hakea lopullisten valintatulosten julkaisun jälkeen 15.7.-29.7 klo 15:00 välisenä aikana.

 

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena 17.6.2020. Toiseen vaiheeseen valitaan 1,5 kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita. Valinta tehdään ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella.

Toisen vaiheen valintakoe pidetään keskiviikkona 17.6.2020 klo 12.00 – 15.00 fyysistä läsnäoloa edellyttävänä kokeena. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen Turun yliopistossa.

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon ohjeet valintakokeisiin osallistuville 

Saat viimeistään 2 päivää ennen valintakoetta tarkentavan ohjeviestin valintakoejärjestelyistä. Valintakokeissa noudatetaan poikkeusjärjestelyitä, joiden tavoitteena on taata turvallinen koetilanne. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että luet ohjeet kokeisiin osallistuville huolellisesti ja olet ajoissa paikalla koepaikalla. 

Jos olet hakenut erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä, saat ratkaisun toisen vaiheen valintakokeen osalta tiedoksesi sähköpostitse.