Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteet

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteiden keväällä 2020 muutetut valintaperusteet löytyvät tältä sivulta. 

Vain tällä sivulla mainittujen hakukohteiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia, muut pysyvät ennallaan.

 

Lisäpaikat tiedekunnan opiskelijavalinnassa 2020

Korkeakoulujen vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäys sisältyy hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteisiin tehtiin seuraavat aloituspaikkalisäykset:

 • Biologian hakukohde: 12 aloituspaikkaa, jotka täytetään valintakoemenestyksen perusteella
 • Fysikaalisten tieteiden hakukohde: 8 aloituspaikkaa, jotka täytetään todistusvalinnalla
 • Kemian hakukohde: 8 aloituspaikkaa, jotka täytetään todistusvalinnalla
 • Konetekniikan hakukohde: 8 aloituspaikkaa, jotka täytetään valintakoemenestyksen perusteella
 • Matematiikan ja tilastotieteen hakukohde: 8 aloituspaikkaa, jotka täytetään todistusvalinnalla
 • Tietojenkäsittelytieteen hakukohde: 33 aloituspaikkaa, jotka täytetään valintaperusteiden mukaisesti 55% todistusvalinnassa ja 45% valintakokeen perusteella.

Ensikertalaiskiintiöt säilytettiin alkuperäisten valintaperusteiden mukaisina.

 

Ensimmäisen vaiheen valintakokeiden pisteet ja kokeen toiseen vaiheeseen eteneminen

Ensimmäisen vaiheen valintakokeiden pisteet eivät näy hakijalle Oma Opintopolussa. Voit tarkistaa omat pisteesi hakijanumerollasi, jonka löydät Oma Opintopolusta. Ohje: Kirjaudu Oma Opintopolkuun, valitse Omat hakemukseni, klikkaa Näytä hakemus. Hakemusnumerosi on selaimen otsikkorivin loppuun tuleva kuusiosainen pistein eroteltu numerosarja. 

Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 33 26
Valintakoevalinta 9 4
Yhteensä 42 30

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.

Lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista.

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnassa valitaan 33 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Ensikertalaisille todistusvalinnassa on varattu 26 paikkaa.

Todistuspisteiden maksimimäärä on 166,7. Voidaksesi tulla valituksi sinun tulee saada todistusvalinnassa vähintään 75,0/166,7 pistettä.

Muilta osin todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

VALINTAKOEVALINTA

Perinteinen valintakoe korvataan kaksivaiheisella valintamenettelyllä, jonka ensimmäisessä vaiheessa hakijat karsitaan laajan kirjallisen tehtävän perusteella. Valintakokeen toinen vaihe järjestään valvottuna kokeena Turun yliopistolla terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä valvottuna etätoteutuksena. Toisen vaiheen valintakoemenestyksen perusteella hyväksytään 9 uutta opiskelijaa. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 4 paikkaa.

Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen muuta kuin siinä tapauksessa, että valintasi perustuu IB- tai EB-tutkintojen ennakkoarvosanoihin. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valintakokeen suorittaminen

Esikarsinta suoritetaan kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävän ohjeistus julkaistaan hakukohteen hakulomakkeella Opintopolussa 13.5.2020 klo 10.00 (tähän on tullut pieni viive). Hakulomakkeellesi pääset kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Kohdasta ”Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto” klikkaa painiketta ”Siirry hakemuksiin”. Näet listan omista hakemuksistasi. Otsikon ”Korkeakoulujen kevään 2020 toinen yhteishaku” alta klikkaa linkkiä ”Näytä hakemus”. Rullaa hakemuksellasi kohtaan ”Turun yliopiston hakukohteisiin liittyvät tehtävät” josta löydät linkin tehtäviin sekä liitepyynnön, johon myöhemmin palautat tehtävät. 

Suoritettu tehtävä tulee palauttaa liittämällä se tiedostona omalle hakemukselle 18.5.2020 klo 12.00 mennessä. Kirjallisen tehtävän maksimipisteet ovat 30. Jatkoon valitaan 36 parhaat pisteet saanutta hakijaa. Mahdollisessa tasapistetilanteessa jatkoon otetaan kaikki hyväksymisrajalla tasapisteissä olevat hakijat. Kirjallisen tehtävän perusteella jatkoon päässeet saavat kutsun valintakokeeseen Opintopolun hakulomakkeella antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta.

Valintakokeen toinen vaihe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1–5) sekä kemian koko oppimäärään (kurssit 1–5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Valintakokeen maksimipisteet ovat 30 p. Kokeesta tulee saada vähintään 13/30 pistettä voidakseen tulla valituksi. Mikäli useilla hakijoilla on samat yhteenlasketut koepisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen esikarsintakokeesta saamiensa pisteiden perusteella. Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat. 

Kokeen suoritustapa ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Valintakokeen toisessa osassa hakijalla on oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Etäyhteydellä suoritettavaa koetta varten hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen yksityinen tila sekä kuva- ja ääniyhteyden mahdollistava tietokone internetyhteydellä. Etäyhteydellä suoritettava valintakoe tallennetaan.

Sekä esikarsinnassa käytettävä kirjallinen tehtävä että varsinainen valintakoe tulee suorittaa ilman muiden henkilöiden apua. Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Vastoin annettuja ohjeita toimiminen tulkitaan aina vilpiksi. Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §). Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Esikarsintatehtävien tulokset

Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Yliopistojen biologian alan opiskelijavalinta järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen yhteistyönä. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yllä mainittujen yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen sekä haluaako hän valintakoekysymykset suomeksi vai ruotsiksi. Jokainen valintakoeyhteistyössä mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.

Valintaperusteiden muutoksista koko valintayhteistyössä on tiedotettu sivulla biohaku.fi

 

Valinta Turun yliopiston biologian hakukohteeseen:

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 26 19
Valintakoevalinta 12
Yhteensä 38 25

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.

Lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista.

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnassa valitaan 26 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Ensikertalaisille todistusvalinnassa on varattu 19 paikkaa.

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 166,7. Voidaksesi tulla valituksi sinun tulee saada todistusvalinnassa vähintään 60,0 pistettä.

Muilta osin todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTAKOEVALINTA

Koronavirusepidemian vuoksi Biologian valintakoeyhteistyön koevalinta suoritetaan sähköisenä kaksivaiheisena valintana. Hakijalle lähetetään erillinen kutsu kumpaankin valintakokeen osaan. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan tulee olla suorittanut valintakokeen molemmat osat.

Valintakoemenestyksen perusteella valitaan 12 uutta opiskelijaa. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 6 paikkaa. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et kuitenkaan voi osallistua enää valintakokeeseen muuta kuin siinä tapauksessa, että valintasi perustuu IB- tai EB-tutkintojen ennakkoarvosanoihin. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1–5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Koetehtävät mittaavat kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Saat koekysymykset sillä koekielellä (suomi tai ruotsi), jonka olet hakulomakkeella valinnut. Kysymyksiin tulee vastata samalla kielellä jolla kysymykset sait. Koetehtävät voivat perustua koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Aineisto voi valitun koekielen lisäksi tai asemasta olla englanninkielistä.

Hakija ei saa käyttää kummassakaan valintakokeen osassa laskinta. Koe pitää suorittaa täysin itsenäisesti ja ilman muistiinpanoja ja oppikirjoja. Muun kuin kokeen aineiston käyttäminen on kiellettyä. Kokeen aikana ei saa käyttää muita kuin kokeeseen liittyviä verkkosivuja.

Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Vastoin annettuja ohjeita toimiminen tulkitaan aina vilpiksi.

Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §).

Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Ensimmäisen vaiheen valintakoe suoritetaan digitaalisena etäkokeena 27.5.2020 klo 14.00–15.00. Kokeen suorittamista varten hakijalla on oltava käytössään rauhallinen yksityinen koetila sekä tietokone internetyhteydellä.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe on luonteeltaan monivalintakoe. Kokeen kesto on yksi (1) tunti. Kokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijoita hakukohteittain seuraavasti:

Hakukohde         
Turun yliopisto: Biologia 60
Jyväskylän yliopisto: Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma 60
Oulun yliopisto: Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma 60
Helsingin yliopisto: Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma 44

Helsingin yliopisto: Päähaku, biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)

40

Helsingin yliopisto: Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)

12

Mikäli hyväksymisrajalla on hakijoita tasapisteissä, kutsutaan koevalinnan toiseen vaiheeseen kaikki tasatilanteessa olevat.

 

Valintakokeen toinen vaihe

Toisen vaiheen koe suoritetaan suullisena valintakokeena, joka järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana viikolla 23. Hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila sekä tietokone tai muu laite, jossa on verkko- ja videoyhteys. Hakijan on vastattava tehtäviin suullisesti. Kokeen kesto on 30 minuuttia.  Videoyhteydellä toteutettu suullinen valintakoe voidaan tallentaa. Hakijalla tulee olla mukanaan kokeessa valokuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kokeessa on neljä (4) osaa, joista kustakin voi saada enintään 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Mikäli useilla hakijoilla on samat yhteenlasketut koepisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavin perustein:

 1. Paremmat pisteet tehtävästä, jonka pisteiden mediaani on pienin
 2. Paremmat pisteet tehtävästä, jonka pisteiden mediaani on toiseksi pienin
 3. Paremmat pisteet tehtävästä, jonka pisteiden mediaani on toiseksi suurin
 4. Paremmat pisteet tehtävästä, jonka pisteiden mediaani on suurin.

Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Mikäli joidenkin koetehtävien mediaanipistemäärä on sama, nämä koetehtävät järjestetään koetehtävän järjestysnumeron mukaisesti pienimmästä suurimpaan.

Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään todistusvalintaan.

Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

DI-valinnan valtakunnallisia valintaperusteita on muutettu koronavirusepidemian vuoksi DIA-ohjausryhmän päätöksellä 24.4.2020. Koko yhteisvalintaa koskevat muutokset löydät sivulta https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/

 

Biotekniikan hakukohteessa on lisäksi tehty seuraavat muutokset:

 • Todistusvalinnan osuus on nostettu 80%:in hakukohteen kiintiöstä. Todistuksen perusteella valitaan 24 hakijaa, joista ensikertalaisia 70%.
 • Todistusvalinnan pitkän matematiikan kynnysehtoa on laskettu yhdellä arvosanalla. Hakukohteen kynnysehdot ovat M pitkästä matematiikasta tai E kemian ainereaalikokeesta (tai näihin rinnastettavat arvosanat IB/EB/RP/DIA tutkinnossa). Riittää, että hakija täyttää toisen vaadituista kynnysehdoista.

 

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 55 47
Lukion suoravalinta 2020 täyttämättä jääneet paikat (9) siirretty todistusvalintaan 2020 täyttämättä jääneet paikat (9) siirretty todistusvalintaan
Valintakoevalinta 4 3
Yhteensä 60 51

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.

Lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista.

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

LUKION SUORAVALINTAVÄYLÄ

Koronavirusepidemian vuoksi suoravalintaväylän kautta hakeneet hakijat kutsuttiin sähköiseen haastatteluun ja haastattelut suoritettiin alkuperäisenä haastattelupäivänä 28.4.2020 sähköisesti. Hakijat arvioitiin alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

Lukion suoravalintaväylän tulokset julkaistaan 27.5.2020 mennessä. Vaikka et tulisi hyväksytyksi suoravalinnan kautta, voit tulla valituksi todistusvalinnassa.

Suoravalinnassa täyttämättä jääneet paikat on alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti siirretty todistusvalintaan.

 

VALINTAKOEVALINTA

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon viimeistään keväällä 2020 suorittaneet hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi osallistua valintakokeeseen.

Valintakoemenestyksen perusteella valitaan neljä (4) opiskelijaa. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu kolme (3) paikkaa. Mikäli useilla hakijoilla on samat koepisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään todistusvalintaan.

Suomessa vallitsevan poikkeustilan (koronavirusepidemia) vuoksi valintakoe suoritetaan suullisena kuulusteluna videoyhteyden välityksellä fyysisten kontaktien välttämiseksi. Koetilaisuutta varten hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila (muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty), tietokone internetyhteydellä sekä webkamera. Valintakoetilaisuus taltioidaan.

Hakulomakkeella valintakokeeseen ilmoittautuneet valintakoekelpoiset hakijat saavat kutsun ja tarkemmat ohjeet videoyhteydellä toteutettavaan suulliseen valintakokeeseen 13.5.2020 mennessä. Kutsun saatuasi sinun tulee ilmoittaa viimeistään 20.5.2020 suoritatko kokeessa fysiikan, matematiikan vai kemian tehtäviä. Tehtävien oppiaineesta riippumatta hyväksytysti suoritettu valintakoe huomioidaan kaikissa seuraavista Turun yliopiston hakukohteistasi:

 • Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintakokeen tehtävät perustuvat valitsemastasi oppiaineesta riippuen lukion fysiikan tai kemian valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin (FY1–7 tai KE1–5) tai matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin (MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015

Sinun tulee vastata tehtäviin suullisesti suomen kielellä tehtävän ratkaisuun johtanutta ajatusprosessia kuvaillen. Kustakin tehtävästä voi saada 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on täten 30 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 15/30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Koe järjestetään alkuperäisenä valintakoepäivänä 3.6.2020 klo 8.00 alkaen. Kokeen kesto on 75 minuuttia. Sinun tulee olla tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse 15 minuuttia ennen henkilökohtaista koeaikaasi.

Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Saat myös halutessasi käyttää kirjoitusvälineitä vastauksesi luonnosteluun. Vastaamisen apuna et saa käyttää laskinta, taulukkokirjaa, puhelinta tai tietokonetta.

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Myös muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä. Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §). Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 8 -
Valintakoevalinta 7 -
Yhteensä 15 -

Pienen aloituspaikkamäärän vuoksi tämän hakukohteen opiskelijavalinnassa ei käytetä ensikertalaiskiintiötä.

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeen suoritustapa on muuttunut. Muilta osin valintakoevalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoe

Geologian valintakoe järjestetään sähköisenä etäkokeena 1.6.2020 klo 9.00-11.00. Valintakoe perustuu kirjaan GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro, ISBN 9789526341798, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Valintakokeeseen on vastattava suomeksi. Tarkempi ohjeistus lähetetään hakijan hakemuksella antamaan sähköpostiosoitteeseen 20.5.2020 mennessä. 

Kokeen suorittamista varten hakijalla on oltava käytössään yksityinen rauhallinen koetila, tietokone internetyhteydellä sekä älypuhelin tai erillinen web-kamera. Kaikkien laitteiden on oltava kokeen ajan kytkettynä virtalähteeseen (laturi).

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Myös muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.

Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Turun yliopisto voi koesuorituksen aikana pyytää selvityksen siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Turun yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.

Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §).

Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 55 45
Lukion suoraväylä ei hakijoita 2020, paikat siirretty todistusvalintaan ei hakijoita 2020, paikat siirretty todistusvalintaan
Valintakoevalinta 2 1
Valinta kilpailumenestyksen perusteella    
Yhteensä 57 46

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.

Lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista.

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTA KILPAILUMENESTYKSEN PERUSTEELLA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTAKOEVALINTA

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon viimeistään keväällä 2020 suorittaneet hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi osallistua valintakokeeseen.

Valintakoemenestyksen perusteella valitaan kaksi (2) uutta opiskelijaa. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu yksi (1) paikka. Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään todistusvalintaan. Mikäli useilla hakijoilla on samat koepisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Suomessa vallitsevan poikkeustilan (koronavirusepidemia) vuoksi valintakoe suoritetaan suullisena kuulusteluna videoyhteyden välityksellä fyysisten kontaktien välttämiseksi. Koetilaisuutta varten hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila (muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty), tietokone internetyhteydellä sekä webkamera. Valintakoetilaisuus taltioidaan.

Hakulomakkeella valintakokeeseen ilmoittautuneet valintakoekelpoiset hakijat saavat kutsun ja tarkemmat ohjeet videoyhteydellä toteutettavaan suulliseen valintakokeeseen 13.5.2020 mennessä. Kutsun saatuasi sinun tulee ilmoittaa viimeistään 20.5.2020 suoritatko kokeessa fysiikan, matematiikan vai kemian tehtäviä. Tehtävien oppiaineesta riippumatta hyväksytysti suoritettu valintakoe huomioidaan kaikissa seuraavista Turun yliopiston hakukohteistasi:

 • Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 

Valintakokeen tehtävät perustuvat valitsemastasi oppiaineesta riippuen lukion fysiikan tai kemian valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin (FY1–7 tai KE1–5) tai matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin (MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015

Sinun tulee vastata tehtäviin suullisesti suomen kielellä tehtävän ratkaisuun johtanutta ajatusprosessia kuvaillen. Kustakin tehtävästä voi saada 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on täten 30 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 15/30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Koe järjestetään alkuperäisenä valintakoepäivänä 3.6.2020 klo 8.00 alkaen. Kokeen kesto on 75 minuuttia. Sinun tulee olla tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse 15 minuuttia ennen henkilökohtaista koeaikaasi.

Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Saat myös halutessasi käyttää kirjoitusvälineitä vastauksesi luonnosteluun. Vastaamisen apuna et saa käyttää laskinta, taulukkokirjaa, puhelinta tai tietokonetta.

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Myös muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä. Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §). Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

DI-valinnan valtakunnallisia valintaperusteita on muutettu koronavirusepidemian vuoksi DIA-ohjausryhmän päätöksellä 24.4.2020. Koko yhteisvalintaa koskevat muutokset löydät sivulta https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/

 

Konetekniikan hakukohteessa on lisäksi tehty seuraavat muutokset:

 • Todistusvalinnan osuus on nostettu 80%:in hakukohteen kiintiöstä. Todistuksen perusteella valitaan 32 hakijaa, joista ensikertalaisia 70%.
 • Todistusvalinnan pitkän matematiikan kynnysehtoa on laskettu yhdellä arvosanalla. Hakukohteen kynnysehdot ovat C pitkästä matematiikasta tai C fysiikan ainereaalikokeesta (tai näihin rinnastettavat arvosanat IB/EB/RP/DIA tutkinnossa). Riittää, että hakija täyttää toisen vaadituista kynnysehdoista.

 

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Maantieteen yhteisvalinta

Yliopistojen maantieteen alan opiskelijavalinta järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistojen yhteistyönä. Maantieteen yhteisvalintaan kuuluvat seuraavat hakukohteet, joiden opiskelijavalinnassa noudatetaan todistusvalinnan, maantieteen ainereaalikokeen perusteella tapahtuvan valinnan, valintakoevalinnan sekä kilpailumenestyksen perusteella tapahtuvan valinnan osalta samoja valintamenettelyitä:

 • Helsingin yliopisto: Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) (Hakukohteessa on 5 opiskelijan ruotsinkielinen kiintiö, jossa hakevan tulee osoittaa ruotsin kielen taitonsa Helsingin yliopiston kielitaitovaatimusten mukaisesti.)
 • Itä-Suomen yliopisto: Maantiede ja ympäristöpolitiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopisto: Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Turun yliopisto: Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Turun, Oulun tai Itä-Suomen yliopistoon hakiessasi sinun tulee todentaa suomen kielen taitosi. Helsingin yliopistoon hakevien tulee todentaa joko suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Maantieteen yhteisvalinnassa käytössä ovat alla luetellut valintatavat. Sinut huomioidaan hakijana niissä seuraavista valintatavoista, joihin koulutustaustasi soveltuu.

 • Ylioppilas-/IB-/EB- tai RP/DIA-tutkinnon arvosanoihin perustuva todistusvalinta (vähintään 50%). Noin 70–80% todistusvalinnalla täytettävistä aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • Valinta maantieteen ylioppilaskokeen arvosanan perusteella (noin ¼ hakukohteen kiintiöstä). Ensikertalaisille on varattu noin 60% paikoista.
 • Valintakoevalinta. Tässä valintatavassa ei ole erikseen varattu paikkoja ensikertalaisille hakijoille. Valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan hakijoiden karsinta sähköisen kokeen perusteella. Toiseen vaiheeseen päässeistä valitaan suullisen valintakokeen perusteella opiskelijaksi hyväksyttävät hakijat.

 

Maantieteen taulukko

(a) Sis. 5 opiskelijan ruotsinkielisen kiintiön (todistusvalinta 3 paikkaa, maantieteen ainereaalin perusteella 2 paikkaa). Ruotsinkielisen kiintiön jäädessä vajaaksi paikat voidaan täyttää suomenkielisillä hakijoilla.

(b) Mahdolliset tiedekilpailumenestyksen perusteella valittavat opiskelijat hyväksytään taulukossa ilmoitettujen kiintiöiden lisäksi.

(c) Taulukossa mainittujen lisäksi Oulun yliopistoon valitaan aiempien opintojen perusteella korkeintaan neljä opiskelijaa, joista kaksi ensikertalaisia. Mikäli aiempien opintojen tai kilpailumenestyksen perusteella valintakelpoisia hakijoita ei ole, näille varatut paikat siirretään todistusvalintaan.

 

TODISTUSVALINTA

Turun yliopiston maantieteen pääaineeseen (LuK+FM) valitaan todistusvalinnassa 16 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Ensikertalaisille on Turun yliopiston maantieteen hakukohteen todistusvalinnassa varattu 11 paikkaa.

Muilta osin todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTA YLIOPPILASTUTKINNON MAANTIETEEN AINEREAALIKOKEEN PERUSTEELLA

Ylioppilastutkinnon maantieteen ainereaalikokeen (tai sitä vastaavan EB/IB/RP/DIA-kokeen) arvosanan perusteella valitaan Turun yliopiston maantieteen hakukohteeseen (LuK+FM) 7 uutta opiskelijaa. Ensikertalaisille valinnasta maantieteen ainereaalikokeen perusteella on varattu 4 paikkaa.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 1. Äidinkielen ylioppilaskokeen todistusvalinnassa tuottamien pisteiden perusteella
 2. Matematiikan ylioppilaskokeen todistusvalinnassa tuottamien pisteiden perusteella
 3. Englannin (pitkä kieli) ylioppilaskokeen tuottamien pisteiden perusteella

Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Maantieteen ainereaalikokeen perusteella tehtävässä valinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Maantieteen ainereaalikokeen perusteella tehtävän valinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 27.5.2020.

 

VALINTA KILPAILUMENESTYKSEN PERUSTEELLA

Kilpailumenestykseen perustuva valinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTA VALINTAKOKEEN PERUSTEELLA

Valintakoemenestyksen perusteella valitaan Turun yliopiston maantieteen hakukohteeseen (LuK+FM) 2 uutta opiskelijaa. Valintakoekiintiössä ei ole varattu erikseen paikkoja ensikertalaisille hakijoille. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa tai ainereaalikoevalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua maantieteen valintakokeisiin vain siinä tapauksessa, että valintasi perustuu vahvistamattomiin, keväällä 2020 suoritetun EB-, IB- tai DIA-tutkinnon ennakkoarvosanoihin. Tällaisessa tilanteessa lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen ja voit osallistua kaikkien hakukohteittesi valintakokeisiin. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

Maantieteen valintakoe (sekä kirjallinen etäkoe että suullinen etäkoe) perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin GE1–GE4 (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Valintakoesuorituksen perusteella arvioidaan onko hakija motivoitunut ja kykenevä suorittamaan maantieteen alan yliopistotutkinnon. Hakijan tulee suorittaa valintakoe hakulomakkeella valitsemallaan koekielellä (suomi tai ruotsi).

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.

Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Turun yliopisto voi koesuorituksen aikana pyytää selvityksen siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Turun yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan Opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.

Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §).  Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Valintakoevalinnassa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan hakijoiden esikarsinta kirjallisella etäkokeella. Koe järjestetään 22.5.2020 klo 9.00-10.30. Koetta varten hakijalla on oltava käytössään yksityinen koetila, tietokone ja internet-yhteys. Tarkempi ohjeistus lähetetään hakijan hakemuksella antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.5.2020. Kokeen maksimipistemäärä on 70.

Kirjallisesta etäkokeesta saatujen pisteiden perusteella jatkoon valitaan vähintään 30 parasta hakijaa kuitenkin siten, että toiseen vaiheeseen tulee Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen hakukohteiden hakijoita vähintään kolme kertaa ja Oulun yliopiston hakukohteen hakijoita vähintään kaksi kertaa hakukohteeseen valintakokeella valittavien kiintiön verran. Jatkoon edenneet hakijat saavat viimeistään viikolla 22 sähköpostitse kutsun ja tarkemman ohjeistuksen valinnan toiseen vaiheeseen. Valintakokeen toisessa vaiheessa suoritettava suullinen etäkoe ajoittuu viikolle 24.

Toisen vaiheen suullista etäkoetta varten hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen tila (muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty), internetyhteys sekä tietokone kuva- ja ääniyhteydellä. Koetilaisuus taltioidaan hakijoiden tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Hakijan suoriutuminen arvostellaan kokonaisin pistein asteikolla 0–15. Suullisesta etäkokeesta on saatava vähintään 9/15 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijat asetetaan valintajärjestykseen suullisen etäkokeen pistemäärän perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan kirjallisen etäkokeen pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Valintakoekiintiössä mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään valintaan maantieteen ainereaalikokeen perusteella.

Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 76 44
Valintakoevalinta 3 2
Valinta kilpailumenestyksen perusteella 2020 täyttämättä jääneet paikat (9) siirretty todistusvalintaan  
Yhteensä 80  

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.

Lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista.

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTA KILPAILUMENESTYKSEN PERUSTEELLA

Valinta kilpailumenestyksen perusteella suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTAKOEVALINTA

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon viimeistään keväällä 2020 suorittaneet hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi osallistua valintakokeeseen.

Valintakoemenestyksen perusteella valitaan kolme (3) opiskelijaa. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu kaksi (2) paikkaa. Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään todistusvalintaan.

Suomessa vallitsevan poikkeustilan (koronavirusepidemia) vuoksi valintakoe suoritetaan suullisena kuulusteluna videoyhteyden välityksellä fyysisten kontaktien välttämiseksi. Koetilaisuutta varten hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila (muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty), tietokone internetyhteydellä sekä webkamera. Valintakoetilaisuus taltioidaan.

Hakulomakkeella valintakokeeseen ilmoittautuneet valintakoekelpoiset hakijat saavat kutsun ja tarkemmat ohjeet videoyhteydellä toteutettavaan suulliseen valintakokeeseen 13.5.2020 mennessä. Kutsun saatuasi sinun tulee ilmoittaa viimeistään 20.5.2020 suoritatko kokeessa fysiikan, matematiikan vai kemian tehtäviä. Tehtävien oppiaineesta riippumatta hyväksytysti suoritettu valintakoe huomioidaan kaikissa seuraavista Turun yliopiston hakukohteistasi:

 • Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintakokeen tehtävät perustuvat valitsemastasi oppiaineesta riippuen lukion fysiikan tai kemian valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin (FY1–7 tai KE1–5) tai matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin (MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015

Sinun tulee vastata tehtäviin suullisesti suomen kielellä tehtävän ratkaisuun johtanutta ajatusprosessia kuvaillen. Kustakin tehtävästä voi saada 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on täten 30 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 15/30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Koe järjestetään alkuperäisenä valintakoepäivänä 3.6.2020 klo 8.00 alkaen. Kokeen kesto on 75 minuuttia. Sinun tulee olla tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse 15 minuuttia ennen henkilökohtaista koeaikaasi.

Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Saat myös halutessasi käyttää kirjoitusvälineitä vastauksesi luonnosteluun. Vastaamisen apuna et saa käyttää laskinta, taulukkokirjaa, puhelinta tai tietokonetta.

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Myös muiden henkilöiden läsnäolo samassa tilassa on kielletty. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä. Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §). Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

DI-valinnan valtakunnallisia valintaperusteita on muutettu koronavirusepidemian vuoksi DIA-ohjausryhmän päätöksellä 24.4.2020. Koko yhteisvalintaa koskevat muutokset löydät sivulta https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/

 

Materiaalitekniikan hakukohteessa on lisäksi tehty seuraavat muutokset:

 • Todistusvalinnan osuus on nostettu 80%:in hakukohteen kiintiöstä. Todistuksen perusteella valitaan 32 hakijaa, joista ensikertalaisia 70%.
 • Todistusvalinnan pitkän matematiikan kynnysehtoa on laskettu yhdellä arvosanalla. Hakukohteen kynnysehdot ovat C pitkästä matematiikasta tai C fysiikan ainereaalikokeesta tai C kemian ainereaalikokeesta (tai näihin rinnastettavat arvosanat IB/EB/RP/DIA tutkinnossa). Riittää, että hakija täyttää yhden vaadituista kynnysehdoista.

 

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Valintakoesuorituksesi otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin olet hakenut.

Lisätietoa tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyössä tehdyistä valintaperustemuutoksista.

Valinta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden hakukohteeseen:

Valintatapa Aloituspaikat Ensikertalaiset
Todistusvalinta 22 16
Lukion suoravalintaväylä 10 10
Valintakoeväylä 8 4
Valinta kilpailumenestyksen perusteella    
Yhteensä 40  

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinta suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

LUKION SUORAVALINTAVÄYLÄ

Koronavirusepidemian vuoksi suoravalintaväylän kautta hakeneet hakijat kutsuttiin sähköiseen haastatteluun ja haastattelut suoritettiin alkuperäisenä haastattelupäivänä 28.4.2020 sähköisesti. Hakijat arvioitiin alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

Lukion suoravalintaväylän tulokset julkaistaan 27.5.2020 mennessä. Vaikka et tulisi hyväksytyksi suoravalinnan kautta, voit tulla valituksi todistusvalinnassa.

Suoravalinnassa mahdollisesti täyttämättä jääneet paikat siirretään alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti valintakoevalintaan.

 

VALINTA KILPAILUMENESTYKSEN PERUSTEELLA

Valinta kilpailumenestyksen perusteella suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti.

 

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeessa valitaan 8 uutta opiskelijaa pelkän valintakoesuorituksen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 4 paikkaa. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen muuta kuin siinä tapauksessa, että valintasi perustuu IB- tai EB-tutkintojen ennakkoarvosanoihin. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ja soveltuvuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoja. Valintakoe on kaksivaiheinen ja koostuu digitaalisesta verkossa suoritettavasta kirjallisesta karsintakokeesta sekä videoyhteydellä toteutettavasta suullisesta kokeesta.

Hakijan tulee suorittaa valintakoe itsenäisesti ilman muiden henkilöiden apua. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä. Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §). Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään alkuperäisenä valintakoepäivänä maanantaina 25.5.2020 klo 14.00–18.00. Tehtävät ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi ja niihin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kokeessa on kolme tehtävää, joista kaksi perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon ja yksi mittaa yleistä ongelmanratkaisukykyä.

Vastaukset arvostellaan kokonaisin pistein. Valintakokeen ensimmäisestä vaiheesta voi saada enintään 50 pistettä. Hakijat asetetaan järjestykseen valintakokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden mukaisesti.  Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään kaksi kertaa valintakokeella valittavien kiintiön verran hakijoita hakijoiden koepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jatkoon suoriutuneet hakijat saavat sähköpostitse kutsun valintakokeen toiseen vaiheeseen viimeistään 4.6.2020 Opintopolussa hakemuksellaan ilmoittamaansa osoitteeseen. Mikäli useammalla hakijalla on samat pisteet ja suulliseen kokeeseen kutsuttavien kiintiö ylittyisi, kutsutaan kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat suulliseen kokeeseen.

Hakija tarvitsee valintakokeen ensimmäisen vaiheen suorittamiseen tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Valintakokeen teknistä toimivuutta voi testata etukäteen myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.

Valintakokeen toisena vaiheena on videoyhteydellä toteutettava suullinen koe, joka järjestetään viikolla 24. (Tarvittaessa käytössä on lisäpäivä ma 15.6.2020, mikäli hakijan ei perustellusta syystä ole mahdollista osallistua haastatteluun aiemmin.) Suullinen koe tulee suorittaa samalla kielellä kuin on suorittanut kirjallisen kokeen. Hakija voi saada valintakokeen toisesta vaiheesta enintään viisi (5) pistettä. Hakijan tulee saada suullisesta kokeesta vähintään yksi piste (1 p.) voidakseen tulla valituksi.

Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen, internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä suullisen kokeen yhteydessä.  

Hakijat asetetaan valintajärjestykseen valintakokeen ensimmäisen vaiheen ja toisen vaiheen yhteispistemäärän (yhteensä 55 pistettä) perusteella. Mikäli useilla hakijoilla on samat yhteenlasketut pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään todistusvalintaan.

Hakija saattaa tulla valituksi eri tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyössä olevan yliopiston hakukohteeseen, kuin jossa hän suoritti suullisen kokeen.

Tieto- ja viestintätekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

DI-valinnan valtakunnallisia valintaperusteita on muutettu koronavirusepidemian vuoksi DIA-ohjausryhmän päätöksellä 24.4.2020. Koko yhteisvalintaa koskevat muutokset löydät sivulta https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/

 

Tieto- ja viestintätekniikan hakukohteessa on lisäksi tehty seuraavat muutokset:

 • Todistusvalinnan osuus on nostettu 80%:in hakukohteen kiintiöstä. Todistuksen perusteella valitaan 67 hakijaa, joista ensikertalaisia 70%.
 • Todistusvalinnan pitkän matematiikan kynnysehtoa on laskettu yhdellä arvosanalla. Hakukohteen kynnysehto on C pitkästä matematiikasta (tai tähän rinnastettava arvosana IB/EB/RP/DIA tutkinnossa).

Alkuperäiset valintaperusteet Opintopolussa > välilehti Hakeminen

 

Valinta lukion suoravalintaväylän perusteella

Valinta lukion suoravalintaväylän perusteella suoritetaan alkuperäisten valintaperusteiden mukaisesti lukuun ottamatta haastattelujen toteutusta, johon on tehty seuraavat muutokset:

Haastattelut toteutetaan aiemmin ilmoitettuna päivänä 14.5.2020 klo 9.00 alkaen videoyhteyden välityksellä. Haastattelua varten sinulla tulee olla käytössäsi rauhallinen yksityinen tila ja internet-yhteydellä varustettu tietokone, joka mahdollistaa sekä ääni- että kuvayhteyden. Sinun tulee toimittaa lukion opintosuoritusote (poikkeustilan vuoksi Wilmasta itse tulostettu ote käy) ja mahdollinen yliopiston opintosuoritusote, josta käy ilmi valinnassa pisteytettävät suoritukset osoitteeseen info-ml@utu.fi 7.5.2020 mennessä, jonka jälkeen saat tarkemmat ohjeet haastattelupäivän kulusta.

Mikäli olet osallistunut samana vuonna jo tietojenkäsittelytieteen suoravalintaväylän haastatteluun, sinun ei tarvitse tulla haastateltavaksi toistamiseen vaan aiemmat haastattelusta saamasi pisteet huomioidaan myös tässä valinnassa.

Lukion suoravalintaväylän kiintiö on 7 opiskelijaa. Suoravalintaväylän tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020. Mahdollisesti täyttämättä jäävät paikat siirretään valintakoevalintaan.