Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteet

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiden keväällä 2020 muutetut valintaperusteet löytyvät tältä sivulta. 

Vain tällä sivulla mainittujen hakukohteiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia, muut pysyvät ennallaan.

Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v +2 v)

Muutos 30.4.2020

Muutoksia on tullut vain valintakoeosioon. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi.

Muutos 14.5.2020

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.2020. Katso tarkemmat tiedot täältä (pdf).

Lisäys 20.5.2020 (tiedot tarkentuneet 27.5.)

Valintakokeen 1. vaiheen hakijaohjeistus (pdf).

Lisäys 9.6.2020

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttiin 20 hakijaa ja pisterajaksi asetettiin yhteensä 19,71. Kokeesta oli mahdollista saada 30 pistettä.

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään sähköisenä etäkokeena Moodlessa ja Zoomissa 24.6. Moodle-koe on klo 10:00–13:00. Zoom-osion vuoksi aikaa kokeeseen pitää varata klo 14.30 asti. Kumpikin osio, Moodle + Zoom, ovat pakollisia valintakokeen toisessa vaiheessa!

Tarkemmat tiedot asiasta on lähetetty toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille.

Valintakoetehtävien mallivastaukset kokeen ensimmäisessä vaiheessa (pdf).

Lisäys 11.6.2020

Voit tarkistaa alla olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Tiedoston alussa on ohje, miten löydät hakemusnumerosi Opintopolusta.

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen pisteet.

 

VALINTAKOKEESEEN LUETTAVA ENNAKKOMATERIAALI

Valintakokeeseen luetaan Logos-ensyklopedian https://filosofia.fi/ensyklopedia seuraavat artikkelit:

Addiktio

Analyysi

Artefakti

Etiikka

Havainto

Idealismi ja realismi

Ihmisoikeudet

Kauneus

Kielifilosofia

Kuoleman filosofia

Formaali logiikka

Looginen positivismi ja Wienin piiri

Luonnollinen luokka

Neuroetiikka

Omistaminen: Käsite ja sisältö

Rasismi

Riskianalyysi ja ennaltavarautumisen periaate

Tieto-oppi

Utilitarismi

Väri

Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Päivitys 10.6.2020

Toisen vaiheen kokeen kutsut lähetetty ja AMK-valintakokeen pisteet julkaistu.

Toisen vaiheen koe järjestetään lähikokeena 15.6.2020 klo 13.00 - 14.15 Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston järjestämissä tiloissa. Kokeen kokoontumispaikalle tulee saapua klo 12.30. Tarkemmat koeohjeet kutsuviestissä.

AMK-valintakokeen pisteet

Oheisesta listasta näet AMK-valintakokeesta saamasi pisteet hakemuksesi OID-numeron perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen kokeeseen. Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta (esimerkiksi "1.2.246.562.11.00000000000000123456").

Oman hakemusnumerosi näet näin: 1) Kirjaudu Oma Opintopolkuun 2) Valitse Omat hakemukseni 3) Klikkaa Näytä hakemus 4) Hakemusnumerosi on selaimen osoiterivin loppuun tuleva numerosarja. Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa hakemusnumeron sähköpostiviestistä, jonka olet saanut automaattikuittauksena hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemusnumero kerrotaan joko sähköpostin otsikkokentässä tai heti viestin alussa.

AMK-valintakokeen pisteitä ei näe Oma Opintopolku -palvelussa.

Oman valintakoevastauksen pyytämisestä ohjeistetaan myöhemmin tällä sivulla: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tulokset/valintakoepyynt%C3%B6

Hakijalla on oikeus saada tarkempia tietoja suorituksestaan vasta sen jälkeen, kun lopulliset valintatulokset (ml. valintakoevalinnan toinen vaihe) on julkaistu. Myös oikaisuvaatimusten toimitusaika on vasta, kun lopulliset valintatulokset on julkaistu.

 

Päivitys 29.5.2020

Päivitetty valintaperusteiden kohtia Valintakoevalinta ja Valintakokeen pisteytys ja tasasijakriteerit.

Valintakoevalinnan toisen vaiheen kokeen tarkemmat tiedot ja pisteytys julkaistu. Tarkennettu, että myös vilpissä avustaneen hakijan valintakoesuoritus hylätään. Tarkennettu, ettei AMK-valintakokeessa aiemmin ilmoitetusta poiketen ole käytössä osiokohtaisia minimipisteitä.

 

Päivitys 15.5.2020

AMK-valintakokeen tarkemmat tiedot, osallistumisohjeet ja laitevaatimukset löytyvät täältä:
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/


Hakijoille lähetetään 1.6.2020 sähköpostitse henkilökohtainen kutsuviesti valintakokeeseen.

 

Muutos 30.4.2020

Todistusvalinta toteutetaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti, kun taas valintakoevalinta on aiemmin ilmoitetusta poiketen kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on 4.6.2020 järjestettävä AMK-valintakoe. Ensimmäisen vaiheen perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen, jonka tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen toisen vaiheen koetta.

 

Katso tarkemmat tiedot täältä (pdf, päivitetty 29.5.2020).

Poliittinen historia ja valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Muutos 30.4.2020

Todistusvalinnalla ja valintakokeella valittavien kiintiöön on tullut muutoksia. Lisäksi valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi.

Muutokset 14.5.2020

Valintakokeen ensimmäisen vaiheen kellonaika on varmistunut. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 1.6.2020 klo 9:00–10:05.

Lisäksi valinnan tulosten julkaisulle on asetettu uusi päivämäärä. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2020.

Lisätietoa valintakokeiden toteuttamisesta AMK-järjestelmässä löytyy täältä.

Muutos 30.5.2020

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 17.6. klo 14:00–15:30. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan sähköpostiosoitteeseen myöhemmin.

Muutos 3.6.2020

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttiin 18 hakijaa ja pisterajaksi asetettiin yhteensä 81 pistettä.

Ensisijaisesti valintakokeen toinen vaihe pyritään järjestämään fyysisenä kokeena yliopiston kampusalueella 17.6. klo 14:00–15:30. Tämän suunnitelman lisäksi täytyy kuitenkin olla myös digitaalinen vaihtoehto, koska pandemiatilanne elää ja muuttuu. Toissijaisesti koe pyritään järjestämään etäkokeena 17.6. klo 14:00–15:00. Tarkemmat tiedot asiasta on lähetetty toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille.

Katso päivitetyt valintaperusteet täältä (pdf).

Valintakoetehtävien mallivastaukset kokeen ensimmäisessä vaiheessa (pdf).

Lisäys 4.6.

Voit tarkistaa alla olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen valintakokeeseen. Tiedoston alussa on ohje, miten löydät hakemusnumerosi Opintopolusta.

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulokset

 

 

VALINTAKOKEESEEN LUETTAVA ENNAKKOMATERIAALI

Valintakokeeseen luetaan seuraavat:

 

1) Clerc, Louis: Suomen kulttuuri-instituutin perustaminen Pariisiin esimerkkinä suomalaisen kulttuuridiplomatian peruspiirteistä 1979–1991 (Ennen ja nyt 3/2018) (pdf.)
 

2) Karimäki, Jenni: Periaate vai tarkoituksenmukaisuus? – Kansallisen Edistyspuolueen kujanjuoksu 1945–1951 (Ennen ja nyt 2018) (pdf.)
 

3) Kotonen, Tommi: Äärioikeisto Suomessa kylmän sodan päättyessä – Kansallinen radikaalipuolue ja angloamerikkalaiset vaikutteet (Historiallinen Aikakauskirja 3/2017) (pdf.)
 

4) Kärrylä, Ilkka: Kansallinen etu demokratian rajoituksena – Suomalaisten työnantajien retoriikka 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiakeskustelussa (Historiallinen Aikakauskirja 4/2016) (pdf.)
 

5) Laamanen, Ville ja Okkonen, Ville: Kansallisoikeistolainen itseymmärrys 1929–1932 (Historiallinen Aikakauskirja 2/2019) (pdf.)
 

6) Lintunen, Tiina: ”Älä anna surulle valtaa, se ei auta”. Miten punaiset naiset selvisivät sisällissodan jälkeisestä ajasta (Genos 4/2018) (pdf.)
 

7) Pajari, Ilona: Lyhyen sodan ja suuren tulevaisuuden odotus Suomessa kesällä 1941 (Historiallinen Aikakauskirja 4/2018) (pdf.)
 

8) Tervonen, Miika: Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta (Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu, SKS 2014) (pdf.)
 

9) Wiberg, Matti: Johdatus politiikkaan (pdf.)

 

Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Päivitys 10.6.2020

Suullisen kokeen kutsut lähetetty 9.6.2020. Yhteisvalinnan verkkosivuilla julkaistaan pisterajat ja kaikkien hakijoiden AMK-valintakoepisteet 12.6.2020 mennessä:

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta/valintakoe

Päivitys 7.5.2020

Usein kysyttyjä kysymyksiä päivitetty psykologian yhteisvalinnan verkkosivuille: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta/hakeminen

 

Muutos 30.4.2020

Opiskelijoita valitaan aiemmin ilmoitetusta poiketen kolmella eri valintatavalla:

1. Todistusvalinta
2. Psykologian ainereaalivalinta
3. AMK-valintakoe & suullinen valintakoe

Tarkemmat tiedot psykologian yhteisvalinnan verkkosivuilla: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta

Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

VALINTAPERUSTEET

Muutos 30.4.2020

Todistusvalinnalla valittavien kiintiöön on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi etävalintakokeeksi. Lisäksi etävalintakokeella valittavien osuutta on pienennetty.

Päivitetty 29.5.2020

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään etäkokeena keskiviikkona 17.6.2020 (kesto n. 2-3 tuntia). Hakijat kutsutaan kokeeseen erillisellä kutsuviestillä, joka lähetetään hakijan Opintopolussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsuviestissä määritellään kokeen tarkempi aikataulu ja ohjeistus kokeeseen osallistumiseen. Katso tiedot tarkemmin täältä (pdf).

Päivitetty 3.6.2020

Kutsut valintakokeiden toiseen vaiheeseen on lähetetty erillisellä sähköpostiviestillä niille hakijoille, jotka ovat tulleet valituksi kokeen toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen valittiin 33 hakijaa ja pisterajaksi asetettiin yhteensä 33,5 pistettä. Hakija voi tarkistaa omat pisteensä Opintopolusta.

Voit katsoa  mallivastaukset ensimmäisen vaiheen kokeesta täältä.

Päivitetty 4.6.2020

Voit tarkistaa alla olevasta listasta ensimmäisen vaiheen valintakokeesta saamasi pisteet Opintopolun hakemusnumerosi perusteella. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen valintakokeeseen. Tiedoston alussa on ohje, miten löydät hakemusnumerosi Opintopolusta.

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tulokset

 

VALINTAKOKEESEEN LUETTAVA ENNAKKOMATERIAALI

Valintakokeeseen luetaan seuraavat:

1) Antti Kujala & Mirkka Danielsbacka: Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja Vastavuoroisuus. Tammi. Sivut 11–162.

- Saatavana e-kirjana: https://kirja.elisa.fi/ekirja/hyvinvointivaltion-loppu

HUOM! Sivunumerot koskevat painettua kirjaa. E-kirjassa koealue alkaa luvusta "Johdanto: Vallanpitäjien ja kansan keskinäiset velvollisuudet" ja viimeinen mukaan tuleva luku on "Työmarkkinasuhteet ja vuokratyö". Nämä mukaan lukien, kaikki näiden välillä olevat luvut kuuluvat koealueeseen.

2) Marjo Ring, Sanna Laulainen & Sari Rissanen: Psykologinen sopimus sosiaali- ja terveydenhuollossa: Narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sisältyy julkaisuun Työelämän tutkimus 2/2019.

- Artikkeli on vapaasti luettavissa osoitteessa: https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87114

3) Anna Rotkirch & Venla Berg: Ystävät. Sisältyy julkaisuun Suomalainen auttaminen: Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä, toimittaneet Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen, Gaudeamus. Artikkeli on julkaistu verkossa Gaudeamuksen luvalla.

4) Pekka Räsänen: Talous osana yhteiskuntaa. Sisältyy julkaisuun Johdatus sosiologian perusteisiin, toimittaneet Jani Erola & Pekka Räsänen, Gaudeamus. Artikkeli on julkaistu verkossa Gaudeamuksen luvalla.

Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

VALINTAPERUSTEET

Päivitetty 1.6.2020: Valintakoe, 2.vaihe ja lopullinen valinta. Katso tarkemmat tiedot täältä.

Muutos 30.4.2020

Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi etävalintakokeeksi. Valintaperusteisiin tehdyt muutokset koskevat valintakoejärjestelyjä. Katso tiedot tarkemmin täältä (pdf).

VALINTAKOKEESEEN LUETTAVA ENNAKKOMATERIAALI

Valintakokeeseen liittyvä materiaali julkaistaan 30.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa:

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/sosiaalityon-tutkinto-ohjelma-32v-ennakkoaineisto/