Suihkulähde ja opiskelijoita

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Opiskelijan on ilmoittauduttava Turun yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi saada merkinnän suorituksestaan tai saada tutkintotodistuksen.

Tällä sivustolla annetaan ohjeita lukuvuosi-ilmoittautumisista. Tiedot on pyritty ryhmittelemään eri tilanteessa oleville opiskelijoille sivun alareunan linkkeihin ja niistä löytyvät vastaukset useimpiin ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on muuttunut opiskeluoikeuskohtaiseksi elokuussa 2021

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on siirtynyt Oili-ilmoittautumispalveluun.

 • Palvelu on auki ilmoittautumisaikoina.

Tämä tuo muutoksia lukuvuosi-ilmoittautumisen menettelyyn:

 • Ilmoittautuminen on elokuusta 2021 alkaen tehtävä jokaiseen opiskeluoikeuteen erikseen!
 • Oili-ilmoittautumispalvelussa ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti, jolloin voit ilmoittautua erikseen läsnäolevaksi yhteen ja poissaolevaksi toiseen opiskeluoikeuteen.
 • Oilissa voit myös ilmoittautua eri statuksille syys- ja kevätlukukausiksi (eli läsnä/poissaolon saa valittua lukukausikohtaisesti).

Jos teit lukuvuosi-ilmoittautumisen kesällä 2021 Nettiopsussa lukuvuodeksi 2021-2022, ilmoittautuminen on päivitetty kaikkiin voimassaoleviin opiskeluoikeuksiisi.

Tutkintoa suorittavien ilmoittautumisaika

Kaikkien perus- tai jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi.

 • Turun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.- 31.8. (syksyllä 2021 ilmoittautumisissa oli poikkeusaikataulu tietojärjestelmämuutoksen vuoksi).
 • Vain kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1. Kevään ilmoittautumisaika koskee opiskelijoita, jotka ovat ensin ilmoittautuneet pelkästään syyslukukaudeksi, ja jotka ilmoittautuvat erikseen kevätlukukaudeksi.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua.
 • Ilmoittautua ei voi myöskään takautuvasti jo päättyneille lukukausille.

Useita opiskeluoikeuksia

 • Mikäli sinulla on useita opiskeluoikeusia Turun yliopistossa, ilmoittautuminen on tehtävä kuhunkin opiskeluoikeuteen erikseen ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti.

Kaksoistutkinto

 • Kaksoistutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kuten muut perustutkinto-opiskelijat ja heitä koskevat samat ylioppilaskunnan jäsenmaksut ja Kelan terveydenhoitomaksut kuin muita perustutkinto-opiskelijoita.
  • Päätös tehtiin ylioppilaskunnassa helmikuussa 2021 ja se koskee opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syyslukukaudella 2021 tai sen jälkeen. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2021-2022, maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun vain niiltä lukukausilta, joina opintoja suoritetaan Turun yliopistoon.

Lukuvuosimaksuvelvollisuus

 • Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden tulee maksaa lukuvuosimaksu ennen ilmoittautumista yliopistoon. Lukuvuosi-ilmoittautuminen voidaan perua, jos lukuvuosimaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Sulkeutunut opinto-oikeus

 • Opintoajan rajaukseen tai passiivirekisteriin päättynyt opinto-oikeus täytyy aktivoida ennen läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumista. Opinto-oikeuden aktivointia eli lisäaikaa haetaan omasta tiedekunnasta. Uuden ilmoittautumisen voi tehdä vasta, kun virallinen päätös lisäajasta on tehty. 
Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos sinulla tutkintoon johtamattoman opinto-oikeuden lisäksi voimassaoleva perus- tai jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus, lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä siitä annettujen ohjeiden mukaisesti!

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoille läsnäolo kirjataan lähes aina automaattisesti.

 • Automaattinen ilmoittautuminen merkitään kunkin lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Henkilökohtainen ilmoittautuminen on käytössä muutamissa lääketieteellisen tiedekunnan pätevyyskoulutuksissa.
 • Turun yliopistossa suoritetun tutkinnon jälkeisten täydennysopintojen ilmoittautumisohjeet näet täältä.
 • Tarkasta menettelyt muissa tutkintoon johtamattomissa koulutuksissa täältä.

Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta utu-osoitteeseen

 • Saat viestin utu-sähköpostiisi, mikäli ilmoittautuminen on kirjattu automaattisesti tai mikäli sinun pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti.
Jos unohdit ilmoittautua ilmoittautumisaikana

Ilmoittautumisaika koskee vain tutkintoa suorittavia opiskelijoita

 • Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut määräaikana ja haluaa jatkaa opintojaan, on haettava oikeutta uudelleenkirjoittautumiseen.
 • Jos olet ilmoittautunut ensin vain syyslukukaudeksi ja ilmoittaudut erikseen kevätlukukaudeksi, ilmoittautuminen on tehtävä kevään ilmoittautumisaikana. Muussa tapauksessa sinua koskevat uudelleenkirjoittautumismenettelyn ohjeet.
 • Opintoajan rajaus ja opiskeluoikeuden passivoituminen saattavat vaikuttaa uudelleenkirjoittatumiseen. Tarvittaessa sinun on ensin haettava opiskeluoikeuden aktivointia tiedekunnalta.
 • Uudelleenkirjoittautumisohjeet saat opiskelijakeskus Discosta. Ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen disco(at)utu.fi, asiaa ei voi hoitaa puhelimitse. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. Yhteydenotot käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

Opiskeluoikeuskohtainen lukuvuosi-ilmoittautuminen muuttaa uudellenkirjoittautumismenettelyä

 • HUOM! Yliopistoon ilmoittaudutaan opiskeluoikeuskohtaisesti 2.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet jättänyt ilmoittautumatta johonkin opiskeluoikeuteen, peritään myöhästyneestä ilmoittautumisesta uudelleenkirjoittautumismaksu, vaikka olisit jo aiemmin ilmoittautunut läsnä/poissaolevaksi johonkin toiseen opiskeluoikeuteen.
  • Mikäli ilmoittaudut myöhässä yhdellä kertaa useaan opiskeluoikeuteen, peritään sinulta vain yksi uudelleenkirjoittautumismaksu (=hakemuksen käsittelymaksu).
  • Jos ilmoittaudut tämän jälkeen vielä johonkin muuhun opiskeluoikeuteen/oikeuksiin, peritään sinulta uudelleen uudelleenkirjoittautumismaksu (maksu on siis hakemuksen käsittelykohtainen). Muistathan siksi varmistaa, että ilmoittaudut aina kaikkiin opiskeluoikeuksiin joko läsnä- tai poissaolevaksi. Näin välytyt lisämaksuilta.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

 • Ilmoittautumisajan ulkopuolella ilmoittautuvilta peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu:
  • Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa yliopistolain 39 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 43 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.
 • Kirjoittautumismaksu peritään vain perustutkintoa tai tieteellistä jatkotutkintoa suorittavilta opiskeijioilta. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoilta maksua ei peritä.
 • Kirjoittautumismaksu maksetaan yliopiston verkkokaupassa. Maksun maksamisesta saat henkilökohtaiset ohjeet opiskelijakeskus Discosta. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Uudelleenkirjoittautumismaksu maksetaan eri tilille kuin ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Saat myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun ohjeet opiskelijakeskuksesta uudelleenilmoittautumisen yhteydessä.
 
Läsnäoleva vai poissaoleva?

Voit ilmoittautua valintasi mukaan joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Läsnäoleva opiskelija

 • Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle voidaan kirjata opintosuorituksia tai merkintä tutkinnon suorittamisesta.
 • Kurssille ilmoittautuminen edellyttää, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi kurssin alkamisajankohdalle.
 • Läsnäolevaksi ilmoittautuneena yliopiston käyttäjätunnuksesi on voimassa ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia.

Poissaoleva opiskelija

 • Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä valmistua tutkinnosta.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuneena yliopiston käyttäjätunnuksesi on voimassa ja voit käyttää esimerkiksi utu-sähköpostia.
 • Uusi perus- tai jatkotutkinto-opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä syistä. Lue lisää uuden perustutkinto-opiskelijan tai jatko-opiskelijan ilmoittautumisohjeista.

Ilmoittautumisen vaikutus opintoajan rajaukseen

 • Huomaathan, että 1.8.2005 tai sen jälkeen uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneilla ilmoittautumiseen vaikuttaa myös opintoajan rajaus. Tieto otetaan kunkin lukukauden viimeisen päivän ilmoittautumisstatuksen mukaan.
  • 2.8.2021 alkaen lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa, jossa ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että voit ilmoittautua läsnäolevaksi yhteen opiskeluoikeuteen ja poissaolevaksi toiseen.
  • Nettiopsussa 23.6.2021 saakka lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään yliopistoon, ei yksittäiseen opiskeluoikeuteen. Nettiopsussa kesäkuussa 2021 tehty lukuvuosi-ilmoittautuminen vaikuttaa siis kaikkiin opiskeluoikeuksiisi.

Poissaolon muutos läsnäolevaksi

 • Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana.
 • Ilmoittautumisaikana saat muutoksen tehtyä Oilissa. Ota tarvittaessa yhteyttä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Muutoksesta ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.

Läsnäolon muutos poissaolevaksi

 • Läsnäolon voit muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikana ja vain, jos sinulle ei ole kyseisenä lukukautena suoritettuja opintoja tai tutkintoa.
 • Muutoksen tekemiseksi ole yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Muutoksesta ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Läsnäoleva perustutkinto-opiskelija: muista maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle (lukukausittain)

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

 • Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 
 • Mm. saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tullut voimaan 1.1.2021. 

 • Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei enää pidä sisällään terveydenhoitomaksua.
 • Terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain.
 • Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

 • Maksu on maksettava, vaikka et käyttäisikään YTHS:n palveluja.

 • Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa.

 • Eräpäivät:

  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelan asiointipalvelussa.

---

Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja palveluverkosta voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja opiskelijakortti

Ylioppilaskunnan jäsenyys

 • Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/20019) ja vapaaehtoinen tilauskoulutuksen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja tieteellistä jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin (ei LL, HLL) ja tohtorin tutkinnot.
 • Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun koko opintoajaltaan. Ylioppilaskunta on helmikuussa 2021 tehnyt uuden päätöksen kaksoistutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksusta:
  • Syyslukukaudesta 2021 ja sen jälkeen kaksoistutkinto-oikeuden saaneet maksavat jäsenmaksun koko opintoajalta.
  • Kevätlukukaudella 2021 ja aiemmin kaksoistutkinto-oikeuden saaneet maksavat jäsenmaksun vain niiltä lukukausilta, jolloin opinnot ovat Turussa.
 • Muita tutkintoja ja opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan.
 • Muista maksaa terveydenhoitomaksu erikseen Kelalle! Katso tästä lisää edellisessä kappaleessa.

Lisätietoa jäsenyydestä ja ylioppilaskunnan toiminnasta Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan jäsenkortti ja samalla todistus opiskelijastatuksestasi.

Jäsenmaksun palautus

Voit hakea ylioppilaskunnalta palautusta maksamastasi jäsenmaksusta, mikäli ilmoittautumisaikana joko muutat läsnäolon poissaoloksi tai perut ilmoittautumisesi (lukuvuosi-ilmoittautumisen rajoitukset huomioiden).

 • Huomioi maksunpalautuksen hakemisen määräajat (alla).

​Miten haen palautusta?

 • Tee ensin määrä-aikaan mennessä opiskelijakeskus Discoon sähköposti-ilmoitus siitä, miksi haluat hakea palautusta. Muista ilmoittaa viestissäsi myös opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. UTU-sähköpostista toiseen tiedot voi lähettää tietoturvallisesti.
 • Discosta saat todistuksen ylioppilaskuntaa varten.
 • Toimita Discoon ilmoituksen yhteydessä tosite maksamastasi TYYn jäsenmaksusta. 

Maksunpalautusten määräajat

 • Syyslukukauden tai koko lukuvuoden osalta:
  • sähköposti-ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli viimeistään 31.8.
  • maksunpalautusta on haettava ylioppilaskunnalta 30.9. mennessä
 • Kevätlu​kukauden osalta
  • sähköposti-ilmoitus on tehtävä opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli 15.1. mennessä.
  • maksunpalautusta on haettava ylioppiaskunnalta 28.2. mennessä

Jos em. päivät osuvat viikonlopulle, niin hakemuksen voi tehdä seuraavana maanantaina.

Käyttäjätunnuksen voimassaolo

Yliopiston käyttäjätunnuksella, eli utu-tunnuksella, pääset kirjautumaan lähes kaikkiin yliopiston tietojärjestelmiin. Pääset sillä langattomaan verkkoon, voit tulostaa sekä kirjautua Windows-työasemille.

Huomaa, että yliopistolta lähetetään kaikki virallinen tiedotus utu-sähköpostiosoitteeseen. (Voit hakutessasi tehdä postien uudelleenohjauksen omassa sähköpostijärjestelmässäsi.)

Käyttäjätunnuksen aktivointi

 • Jokaisen uuden opiskelijan täytyy henkilökohtaisesti aktivoida utu-käyttäjätunnuksensa saadakseen yliopiston sähköiset palvelut käyttöönsä. Tunnus aktivoidaan osoitteessa https://idm.utu.fi.
 • Jos saat uuden opiskeluoikeuden ja sinulla on jo utu-käyttäjätunnus, tunnuksen uudelleen aktivointia ei tarvita, mutta voit tarvittaessa uusia tai vaihtaa salasanasi em. osoitteessa.
 • Aktivointiin liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä IT-palveluihin osoitteessa helpdesk [at] utu.fi.
 • Aktivoimalla käyttäjätunnuksesi sitoudut noudattamaan käyttöluvan ehtoja ja IT-käyttösääntöjä, jotka saat luettavaksi ennen tunnuksen aktivoimista. 

Käyttäjätunnus IT-palveluihin on voimassa läsnä- ja poissaolevilla opiskelijoilla  

 • Turun yliopiston IT-palveluiden antaman käyttäjätunnuksen voimassaolo edellyttää ilmoittautumista läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.
 • Tunnus on voimassa viimeisen ilmoittautumislukukauden jälkeen seuraavasti:
  • koko lukuvuodeksi tai pelkästään kevätlukukaudeksi ilmoittautuneella tunnus on voimassa 1.10. saakka
  • syyslukukaudeksi ilmoittautuneilla tunnus on voimassa 31.1. saakka
 • Jos opinto-oikeus on sulkeutunut opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin vuoksi, tulee opinto-oikeus aktivoida ja opiskelijan ilmoittautua yliopistoon, jotta tunnukset voidaan aktivoida. Opinto-oikeuden aktivointia eli lisäaikaa haetaan omasta tiedekunnasta.

Valmistuminen tai muu opiskeluoikeuden päättyminen

 • Huom! Käyttäjätunnuksen voimassaoloon on tulossa muutoksia lukuvuonna 2021-2022.
  • Tammikuusta 2022 alkaen tunnus on voimassa kaksi kuukautta opiskeluoikeuden päättymisestä (valmistuminen, opiskeluoikeudesta luopuminen tai muu päättymissyy).
  • Syyslukukaudella 2021 päättyneissä opiskeluoikeuksissa tunnus on voimassa 1.3.2022 saakka.

Nimenmuutos

 • Jos nimesi muuttuu, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Nimenmuutos voidaan tehdä vasta, kun uusi nimi on päivittynyt Väestötietojärjestelmään.
 • Vasta kun nimenmuutos on viety opintorekisteriin, voidaan IT-palveluissa tehdä muutos käyttäjäjärjestelmään.
 • Ilmoita IT-palveluille nimen muuttumisesta osoitteeseen helpdesk [at] utu.fi .

Tarkempaa tietoa tunnuksen aktivoimisesta ja käyttöluvan ehdoista

Henkilö- ja yhteystietojen muuttaminen ja tietosuoja

Pidä yhteystietosi ajan tasalla.

 • Yhteystietojesi muutokset voit tehdä itse ylipiston opintorekisteriinPeppiin.
 • Uuden opiskelijan henkilötiedot on siirretty yliopistolle hakulomakkeesta. Voit päivittää yhteystietosi itse sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi ja ilmoittautumisesi on kirjattu opointorekisteriin.

Nimen tai henkilötunnuksen muutos

 • Jos nimesi tai henkilötunnuksesi muuttuu, ilmoita siitä opiskelijakeskus Discoon.
  • Tarkastamme tiedot Digi- ja väestötietovirastosta. Tiedot tallennetaan yliopistolle samassa muodossa kuin ne ovat Väestötietojärjestelmässä.
 • Mikäli sinulla on voimassaoleva työsuhde yliopistoon, nimenmuutos tehdään myös HR-järjestelmäään, josta muuttunut tieto välittyy Peppiin.
  • Ilmoita muutos silti Discoon, jotta saamme kirjattua nimenmuutoksen historiatiedot Peppiinkin.
 • Kun muutos on viety opintorekisteriin, IT-palveluissa voidaan tehdä päivitys käyttäjätietojärjestelmään.
  • Ilmoita IT-palveluille nimen muuttumisesta sähköpostitse osoitteeseen helpdesk [at] utu.fi.

Tietojen käyttö yliopiston sisällä ja ulkopuolella

 • Opiskelijoiden henkilötiedot siirretään automaattisesti tietohallinnon ylläpitämään käyttäjätietokantaan, yliopiston intranetin käyttäjähakuun ja yliopiston kirjaston tietokantaan.

Opiskelijoiden nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa opintorekisteristä myös yliopiston ulkopuolelle:

 • Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
 • Yhteystietoja voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin.
 • Muuhun tarkoitukseen, esim. opiskeluun liittyvään tiedottamiseen ja mielipidetiedusteluihin voit halutessasi sallia tai kieltää yhteystietojesi luovutuksen (tällaisia tietojen kysyjiä ovat mm. ylioppilaskunta ja ammattijärjestöt).

Katso myös tietosuojailmoitus opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä.

Tietojasi voit tarkastella myös opetushallituksen Koski-palvelusta. Turun yliopiston ohjeistus.

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

 • Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.
 • Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.

Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa, voit kysyä lisätietoa opiskelijakeskus Discosta. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. UTU sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.