Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (4 v)

Suun terveystieteiden tohtoriohjelman päätavoitteena on tuottaa hyvin suunniteltua, ohjattua ja korkeatasoista tohtorikoulutusta suun terveystieteiden alalta. Tohtoriohjelma on suunnattu hammaslääketieteellistä tai suun terveyteen liittyvää tutkimusta tekeville tohtorikoulutettaville.

FINDOS-Turku -tohtoriohjelman pääasialliset tutkimusalueet ovat biomateriaalitiede, mikrobiologinen/infektiotutkimus (papilloomavirusinfektiot, parodontaali-infektio ja -inflammaatio, probiootit) sekä suunterveyden edistämisen ja hammashoitopelon tutkimus. Ohjelman piirissä tehdään sekä prekliinistä että kliinistä tutkimusta. Ohjelman tavoitteena onkin edistää tiedon ja ajatusten vaihtoa perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta tekevien kesken ja kannustaa siten translationaaliseen hammaslääketieteen tutkimukseen. Ohjelmassa koulutettavia tohtoreita tarvitaan pätevinä opettajina ja tutkijoina suomalaisten yliopistojen tarpeisiin ja bioteollisuuden palvelukseen sekä muille yhteiskunnan aloille.

Ohjelman tohtorikoulutettavalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (esim. hammaslääketieteen lisensiaatti, lääketieteen lisensiaatti, filosofian maisteri (pääaine esim. biokemia tai biologia) tai diplomi-insinööri (pääaine esim. biotekniikka, biologinen kemia ja biomateriaalit tai polymeerit ja biomateriaalit), tai vastaava ulkomainen koulutus). Tohtorintutkinnon opinto-oikeuden hakeminen on mahdollista lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon osalta jo perustutkintovaiheessa. Jatko-opintojen suorittamisen voi tohtorintutkintoa suunnitteleva aloittaa jo ennen perustutkinnon valmistumista. Perustutkinnostaan riippuen ohjelmassa olevat tohtorikoulutettavat suorittavat joko HLT-, LT- tai FT-tutkinnon.

Seuraava hakuaika: 1.-19.3.2021.

Tietoa ohjelmaan hakemisesta löytyy ohjelman englanninkielisiltä sivuilta.