Kemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut materiaalien ominaisuuksista tai erilaisista lääkeaineista 
 • olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta
 • haluat oppia käyttämään monipuolisesti moderneja tutkimus- ja analyysimenetelmiä

Kemian tutkinto-ohjelmassa perehdyt pääaineesi, lääkekehityksen kemian tai materiaalikemian tutkimuskysymyksiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. 

Lääkekehityksen kemian pääaine on jaettu kolmeen orgaaniseen kemiaan kuuluvaan kokonaisuuteen: bio-orgaaninen kemia, luonnonyhdisteiden kemia ja radiofarmaseuttinen kemia. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä; bio-orgaanisessa ja radiokemiassa potentiaalisia lääkeyhdisteitä opitaan valmistamaan orgaanisen synteesin kautta, kun taas luonnonyhdistekemiassa bioaktiiviset yhdisteet eristetään luonnosta, pääosin kasveista.

Materiaalikemiassa selvitetään, mitä ominaisuuksia materiaaleilla on, miksi materiaaleilla on tiettyjä ominaisuuksia, mitä ominaisuuksia materiaaleilta eri sovelluksissa edellytetään sekä mihin käyttötarkoituksiin materiaaleja voi käyttää. Materiaalikemian pääaineessa opiskelija voi suuntautua tarkemmin joko sovellettuun materiaalikemiaan, fysikaaliseen materiaalikemiaan, sovellettuun luminesenssiin tai koordinaatiokemiaan  

Kemistien työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset, ja Turun alueella on paljon kemian alan yrityksiä. Kemistinä voit toimia teollisuudessa tuotekehittelyn, tutkimuksen ja laadunvalvonnan tehtävissä; korkeakoulujen ja eri tutkimuslaitosten palveluksessa opettajina ja tutkijoina tai esimerkiksi sairaalalaboratorioissa, tullissa tai puolustusvoimissa

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • kemian opettaja
 • tutkija
 • kemisti
 • laboratoriopäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • research scientist
 • laadunvalvontapäällikkö
 • tuotekehityskemisti
 • projektitutkija