Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (4v)

Utuling kouluttaa monipuolisia kielen asiantuntijoita maailmaan, jossa kielten vuorovaikutus sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus lisääntyvät koko ajan. Tavoitteena on, että valmistuvat tohtorit ymmärtävät kielen laajemmin kuin vain kommunikatiivisena välineenä, kykenevät syvälliseen analyysiin ja omaksuvat kielen asiantuntijan identiteetin, josta kansainvälisyys, kansainvälinen verkostoituminen ja julkaiseminen sekä liikkuvuus muodostavat itsestään selvän osan.

Tohtorikoulutuksen ytimenä on väitöstutkimus (200 op), joka tehdään asiantuntevassa ohjauksessa ja inspiroivassa tieteellisessä ympäristössä. Väitöstutkimusta tukevat jatko-opinnot (40-60 op), jotka sisältävät sekä tieteenalakohtaisia että muita tutkijan asiantuntijuutta rakentavia opintoja.

Tohtoriohjelman pääaineet
 • digitaalinen kielentutkimus
 • englannin kieli
 • espanja
 • käännöstiede
 • italia
 • (klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri) latinalainen / kreikkalainen filologia
 • pohjoismaiset kielet
 • ranska
 • saksan kieli
 • soveltava kielentutkimus
 • suomi ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 •