Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma, kansatiede, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • haluat ymmärtää kulttuurisia prosesseja sekä arkielämän ilmöiden taustoja ja kehitystä
 • haluat oppia hahmottamaan ja tulkitsemaan maailmaa ymmärtävällä, humanistisella tutkimusotteella
 • olet aidosti kiinnostunut ihmisistä ja haluat oppia etnografisia tutkimusmenetelmiä
 • haluat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon

Kansatieteen kulttuurikäsitys on laaja-alainen. Kansatiede (etnografia) tutkii ihmisten arkea mitä erilaisimmassa ympäristöissä, sekä Suomessa että ulkomailla. Kansatieteen maisteriopinnoissasi voit perehtyä niin menneisyyden, nykyisyyden kuin tulevaisuudenkin ilmiöihin kenttätöiden kautta. Opinnot antavat välineitä tutkia ja ymmärtää aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön muotoja.

Kansatieteilijän työkenttä on laaja ja monimuotoinen. Kansatieteellistä koulutusta ja taitoja tarvitaan globaalin työelämän kaikilla eri sektoreilla. Kansatieteilijät työskentelevät esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen, hallinnon, viestinnän, sisällöntuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Muistiorganisaatiot, kuten museot ja arkistot, tarjoavat laajan kontaktikentän työllistymiseen. Kansatieteen  opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin.

Sitaatti hum kansatiede Halsinaho
Mielestäni kansatieteessä parasta on se, että voit tutkia oikeestaan mitä vaan aina Suomen talonpoikaiskulttuurista vaikka japanilaiseen teeseremoniaan asti.
Elisa Halsinaho
kansatieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • kulttuurilaitoksen johtaja
 • projektin- tai toiminnanjohtaja
 • suunnittelija
 • kehittäjä
 • tutkija
 • opettaja
 • tuottaja
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • yrittäjä