Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut kulttuurin muutoksista ja ilmiöistä, digitaalisen kulttuurin eri muodoista, kulttuuriperinnöstä sekä kulttuuriympäristöstä ja maisemasta
 • haluat monipuoliset uramahdollisuudet kultturialalla ja luovien alojen parissa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jossa opiskelija voi valita opintoja myös saman kampuksen muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Koulutusohjelmasta valmistuu asiantuntijoita kulttuurialan ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta:

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, esimerkiksi museoiden kokoelmia, kertomuksia, esineitä, aatteita, paikkoja, rakennuksia ja ihmisten käsityksiä asioista. Tutkimme niihin liittyvää muistamista, historiaa, menneisyyden tuotteistamista sekä suojelua ja säilyttämistä.

Maisemantutkimus antaa ainoana Suomessa yliopistotasoista tutkintokoulutusta maisemasta: miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään?  Maisematutkimukselle tyypillisiä ovat kenttätyöt, joissa perehdytään kiinnostaviin kohteisiin paikan päällä.

Digitaalinen kulttuuri  tutkii kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen ilmöitä. Tutkimuksen keskiössä ovat tavat, joilla ihmiset käyttävät, ymmärtävät ja merkitysellistävät teknologiaa. Suosittuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sosiaalinen media ja verkkokulttuurit, digitaaliset pelit ja teknologian arkipäiväistyminen.

Opiskelijan on mahdollista valita maisteriopintoihin painotus, joka perustuu yhteen koulutusohjelman tutkimuksen ja opetuksen kolmesta painopisteestä: kulttuuriympäristöjen tutkimus, Itämeren alueen tutkimus ja ylirajaisuus sekä teknologinen kulttuuri ja sen muutos.

Koulutusohjelmasta valmistuu asiantuntijoita monialaisiin kulttuuri- ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille, painopiste vaihtelee pääaineen mukaan (kulttuuriperinnön ala, maankäytön suunnittelu ja kulttuuriympäristöjen suojelu, sisällöntuotannon asiantuntijatehtävät digitaalisessa viestinnässä).

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • suunnittelija
 • tuottaja
 • tiedottaja
 • tutkija
 • museoammattilainen
 • kuraattori
 • arkistoalan asiantuntija
 • kouluttaja
 • toimittaja
 • projektikoordinaattori tai-päällikkö