Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (4 v)

Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma on perustaltaan monitieteinen ja biolääketieteen eri aloja sekä kliinistä tutkimusta yhdistelevä ohjelma.

TuDMM-tohtoriohjelmaan kuuluu ohjaajia sekä Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta että Turun alueella toimivista tutkimus- ja erillislaitoksista.

Turun alueen bio- ja kliinisen lääketieteen perinteiset vahvuusalueet, kuten syöpätutkimus, lisääntymislääketiede, immunologia ja tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva tutkimus ovatkin kaikki edustettuina ohjelmaamme kuuluvissa tutkimusryhmissä.

Perustutkinnostaan riippuen ohjelmassamme olevat tohtorikoulutettavat suorittavat joko FT-, LT- tai HLT-tutkinnon.

Tohtoriohjelmamme tavoitteena on turvata tohtorikoulutettavillemme korkeatasoinen tieteellinen jatkokoulutus, joka antaa valmiudet sekä ammattimaiselle tutkijanuralle että muille korkeaa asiantuntemusta vaativille urapoluille.

Tohtorikoulutuksen opiskeluoikeushaku on auki kahdesti vuodessa - keväällä ja syksyllä. Syksyn haussa voi hakea myös määräaikaista tohtorikoulutettavan palkallista paikkaa.

Seuraava hakuaika: 1.-18.3.2022. Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2022.