Oman valintakoevastauksen pyytäminen

Kesä 2020: Korona-pandemian takia ohjeistuksiin tulee muutos ja tiedot päivitetään tälle sivulle myöhemmin. Vuoden 2020 valintakokeita ei voi vielä tilata.

 

Miten tilaan valintakokeen?

Päivitetään vuoden 2020 osalta

Vuoden 2019 valintakokeita ei voi enää tilata.

 

Ota huomioon seuraavat poikkeukset

Päivittämättä vuoden 2020 osalta

Biologia
Myös muissa yliopistoissa tehdyt vuoden 2019 biologian valintakokeet pyydetään tämän sivun ohjeiden mukaisesti Turun yliopistosta.

Biologian valintakokeen vastaukset pyydetään vuonna 2020 Helsingin yliopistosta.
 
Biolääketiede:
Valintakoevastaus pyydetään siitä yliopistosta jossa on osallistunut valintakokeeseen. Turun yliopistossa biolääketieteen valintakokeen tehneet voivat pyytää vastauksensa tällä verkkosivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Itä-Suomen yliopistossa kokeen tehnyt toimii heidän ohjeidensa mukaan.

Humanistisen tiedekunnan valintakokeita ei voi pyytää, mutta kokeista voi kysellä suoraan oppiaineista tiettyinä aikoina.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta:
VAKAVA-kokeen vastauslomakkeet pyydetään Helsingin yliopistosta.

Kauppatieteet
Valintakoevastaus pyydetään siitä yliopistosta jossa on osallistunut valintakokeeseen, eli Turussa tai Porissa kokeen tehneet pyytävät kokeen tämän sivun ohjeistuksen mukaisesti.

Lääketiede ja hammaslääketiede:
Valintakoevastaus pyydetään siitä yliopistosta jossa on osallistunut valintakokeeseen, eli Turussa kokeen tehneet pyytävät kokeen tämän sivun ohjeistuksen mukaisesti.

Maantiede:

Vuonna 2019 Turussa tehty koe pyydetään tämän sivun ohjeiden mukasisesti.
Vuonna 2020 myös muissa yliopistoissa tehdyt maantieteen kokeet pyydetään Turun yliopistosta.

Oikeustiede:
Valintakoevastaus pyydetään Itä-Suomen yliopistosta.
 
Psykologia:
Valintakoevastaus pyydetään siitä yliopistosta, jossa teit kokeen. Eli Turussa kokeen tehneet pyytävät kokeen tämän sivun ohjeistuksen mukaisesti.
 
Sosiaalityö:
Turun yliopistossa sosiaalityön valintakokeen tehneet voivat pyytää vastauksensa tällä verkkosivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Muiden valintakoeyhteistyöyliopistojen osalta aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan Tampereen yliopiston verkkosivulla.
 
Tietojenkäsittelytiede:
Valintakoevastaus pyydetään siitä yliopistosta, jossa on osallistunut valintakokeeseen. Turun yliopistossa valintakokeen tehneet voivat pyytää vastauksensa tällä verkkosivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.
 
Biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka ja tietotekniikka (DIA-valinta):
Valintakoevastaukset pyydetään Aalto-yliopistosta.

Mallivastaukset ja arvosteluperusteet

Mahdollisia valintakokeen mallivastauksia/arvosteluperusteita ei lähetetä hakijoille. Julkaistut mallivastaukset löytyvät täältä.