Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan!

Opintosi käynnistyvät tiedekunnan johdantoviikolla. Johdantoviikon aikana saat paljon tärkeää tietoa opiskelusta ja yliopiston tarjoamista palveluista.

Kaikille uusille opiskelijoille yhteiset johdantoluennot järjestetään Natura-rakennuksen luentosaleissa IX ja X. Tiedekunnan johdantoluennoilla sinulle kerrotaan mm. tiedekunnan tutkinnoista, kieliopinnoista, terveyspalveluista sekä opiskeluun liittyvistä tukipalveluista.

Tutkinto-ohjelmien omissa tilaisuuksissa kerrotaan tarkemmin tutkintojen sisällöstä ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat opastusta mm. lukujärjestyksen laatimiseen ja sivuaineiden valintaan. Tutkinto-ohjelmien tiedotustilaisuudet järjestetään laitosten omissa opetustiloissa.

 

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi johdantoviikon ohjelmaan

Biokemia

Biologia

Biotekniikka

Fysikaaliset tieteet

Geologia

Kemia

Maantiede

Matematiikka ja tilastotiede

Tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka

Tuutori auttaa opintojen aloittamisessa

Tuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He tutustuttavat sinut yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään, neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttavat pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tuutoriryhmässä tutustut nopeasti myös muihin opiskelijoihin.

Yhteisvalinnassa valitut opiskelijat on jaettu etukäteen 8-10 hengen pienryhmiin. Jos tulit valituksi suoraan ylempään tutkinto-ohjelmaan tai erillisvalinnan kautta tai olet ottanut opiskelupaikan vastaan jo aiemmin, ei sinulle ole varattu etukäteen paikkaa tuutoriryhmään. Olet kuitenkin tervetullut mukaan toimintaan! Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautuminen tuutoriryhmään -lomake viimeistään perjantaina x.x.201x.

Tutustu oman alasi tuutore​ihin

 Biokemia

 Biologia

Biotekniikka

Fysiikka

Geologia

Kemia

Maantiede

Matematiikka ja tilastotiede

Tietojenkäsittelytiede

Tietotekniikka

Opiskelija- ja ainejärjestöt

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

TYY valvoo opiskelijoiden etua ja tarjoaa heille monia palveluja ja etuja. TYY:n alaisuudessa toimii 140 erilaista alayhdistystä, jotka tarjoavat opiskeluun ja harrastuksiin liittyvää toimintaa.

Hybridi ry

Hybridi ry on Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistys ylläpitää luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja toimii näiden edunvalvojana. Yhdistys ylläpitää suhteita ylioppilaskuntaan, sen alayhdistyksiin ja tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseniin.

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ajavat opiskelijoidensa etuja ja järjestävät erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Ainejärjestöt järjestävät syyslukukauden alussa paljon toimintaa myös uusille opiskelijoille – tutustu oman alasi ainejärjestöön ja tapahtumiin:

    Biokemia ja kemia: Turun yliopiston Kemistit
    Biotekniikka: Nucleus
    Biologia ja maantiede: Synapsi
    Fysikaaliset tieteet sekä matematiikka ja tilastotiede: Delta
    Geologia: Pulterit
    Tietojenkäsittelytiede: Asteriski
    Tietotekniikka: Digit