Tutkimus: Validoitu mittari äitien ja isien sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden seurantaan

​Tutkimus validoi rakenneyhtälömallinnuksen keinoin HKA-hankkeen käyttöön muutoin laajasti käytetyn yksinäisyys-mittarin (UCLA by Russel, Peplau, & Cutrona, 1980) siten, että se todentaisi Weiss´n alkuperäistä teoriaa vuodelta 1973, jonka pohjalta kyseinen mittari on aikanaan kehitetty.

Oletuksena on ollut, että mittari sisältäisi sekä sosiaalisen että emotionaalisen yksinäisyyden eli ahdistavan tunneen sosiaalisen verkoston puuttumisesta sekä tunteen läheisen, luotettavan ystävyyssuhteen puuttumisesta. Tällöin mittari mahdollistaisi globaalin yksinäisyyden lisäksi mahdollisuuden mitata ko. erillisiä dimensioita, joiden on todettu vaikuttavan erilailla yksilön psyykkiseen hyvinvointiin.

Vastaavanlaista dimensionaalista validointia ko. mittarille ei kuitenkaan ole aikaisemmin toteutettu, joten yksinäisyydestä on aikuisten kohdalla usein käytetty vain globaalin yksinäisyyden pistemäärää.

Kerätyn Hyvän kasvun avaimet -aineiston ja toteutettujen mallinnusten pohjalta mittari jakautui selkeästi kahteen dimensioon eli sosiaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Täten HKAn käytössä on jo nyt sekä äitien että isien sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden tiedot raskausajalta lapsen kahdeksan ja kahdeksantoista kuukauden ikään saakka.

Isien ja äitien yksinäisyys kohtuullisen pysyvää

Tulosten pohjalta isien emotionaalinen yksinäisyys oli sekä raskausaikana että lapsen 8kk iässä äitien vastaavaa voimakkaampaa, kun taas äitien kokema sosiaalinen yksinäisyys oli lapsen 8kk iässä korkeampaa kuin isien vastaava. Sekä äitien että isien sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys olivat kohtuullisen pysyviä kokemuksia koko puolitoistavuotisen seurannan aikana.

Jatkotutkimuksien tarkoituksena on tarkastella vanhempien sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden tunteiden yhteyttä ja ennustetta vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin, kuten ahdistuneisuuteen ja masennukseen, sekä kehittyvään tunteeseen omasta kyvykkyydestään vanhempana.

Junttila, N., Ahlqvist-Björkroth, S., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J., Vauras, M., Lagström, H. & Räihä, H. (2013). Mothers’ and Fathers’ Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. Psychology and Education Journal, 50, 98-104.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto