Cyrin Sanomat 3/2015

stars.png

Puheenvuoro: Tutkijan matkassa 

 Tutkijat Leena Haanpää, Jonna Paavilainen & Piia af Ursin

Keskeinen osa Turun yliopiston strategiaa on kansainvälisyys.

tutkijat.jpgVuoteen 2016 mennessä, Turun yliopisto on "kansainvälisesti kilpailukykyinen” … ” osa kansainvälistä tiedeyhteisöä” … ” toimintakulttuuriltaan kansainvälinen” … ”
(Turun yliopiston strategia
2013–2016).

Mikäli tulee kahlanneeksi yliopiston tai sen tiedekuntien strategioita tarkemmin läpi huomaa nopeasti, että kansainvälisyys nivoutuu kaikkeen yliopiston ja sen tiedekuntien toimintaan. Kansainvälisyys on eräänlainen ”läpikulkuaine” yliopistomme opsissa; se läpileikkaa niin tutkimuksen kuin koulutuksen sekä em. toimintoja ylläpitävät rahoitus- ja yhteistyökuviot.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäisen tutkijan arjessa? Lue lisää >>

stars.png

CYRIn uudistunut ilme!

CYRI on tehnyt kesän aikana muodonmuutoksen. Entinen Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on nyt Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI, englanniksi Child and Youth Research Institute. Muodonmuutoksen taustalla on niin nimen selkeyttäminen kuin tutkimustoimintamme monitieteisyyden korostaminen. 
 

Näytämme nyt tältä:

cyri_suomi_keski.png


 

Uusia julkaisuja

Niina Junttila, Sari Ahlqvist-Björkroth, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Jorma Piha & Hannele Räihä: Vanhempien yksinäisyyden kehityspolkuja raskausajalta lapsen varhaisiin vuosiin. (Intercorrelations and Developmental Pathways of Mothers´ and Fathers´ Loneliness during Pregnancy, Infancy and Toddlerhood) 

Tuoreimmasta HKA:n artikkelijulkaisusta selviää, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista äideistä ja isistä ei kokenut sosiaalista eikä emotionaalista yksinäisyyttä. Sosiaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan puutteen tunnetta sosiaalisista verkostoista ja emotionaalisella yksinäisyydellä ahdistavaa kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä ihmistä, jonka kanssa voisi keskustella omista asioistaan ja johon voisi luottaa.

Äideistä noin 17 prosenttia ja isistä noin 7 prosenttia koki pitkäaikaista eli raskausajalta lapsen 1,5 vuoden ikään jatkuvaa sosiaalista yksinäisyyttä. Vastaavasti pitkäaikaista ja voimakasta emotionaalista yksinäisyyttä koki äideistä noin 6 ja isistä noin 8 prosenttia. Yksinäisiksi itsensä kokevat vanhemmat raportoivat myös enemmän tyytymättömyyttä parisuhteeseensa, sosiaalisia pelkoja ja masennuksen oireita kuin muut tutkimukseen osallistuneet vanhemmat.

Lue koko artikkeli tästä >>  

stars.png

Uusia opinnäytteitä

Hänti, Viivi 

Isään liittyvien taustatekijöiden merkitys lapsen varhaiselle kielenkehitykselle

Tässä logopedian alan pro gradu -tutkielmassa selvitettiin isään liittyvien taustatekijöiden (koulutustaso, sosiaalinen asema sekä työllisyystilanne) merkitystä kaksivuotiaan lapsen tuottavan sanaston kokoon. Lisäksi tarkasteltiin sitä, oliko isän hoitovapaalla yhteyttä sanastoon liittyviin taitoihin. Tutkimukseen osallistui 822 HKA-lasta, joiden kielellistä kehitystä tutkittiin varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä. Tutkielmassa tarkasteltiin myös mahdollista tyttöjen ja poikien välistä eroa.

Tutkimuksen mukaan isän koulutustaso ja sosiaalinen asema olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lapsen tuottavan sanaston kokoon kahden vuoden iässä. Erityisesti tämä näkyi tyttöjen osalta. Sen sijaan isän työllisyystilanteen ja hoitovapaan osalta ei ollut havaittavissa yhteyttä tutkittujen lapsen sanaston kokoon.

stars.png

Uutisia

Dosentti Hanna Lagström tutkijavaihtoon Uuteen-Seelantiin lokakuussa

Hyvän kasvun avaimet -tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa rintamaidon koostumuksesta ja lapsen varhaisesta ravitsemuksesta sekä niiden yhteydestä lapsen kasvuun. Rintamaitonäytteistä on jo selvitetty rasvahappokoostumusta, mutta analyyseja laajennetaan yhteistyössä Aucklandin yliopiston Liggins Instituutin kanssa. Liggins instituutti on yksi maailman johtavista sikiön ja lapsen sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä tutkivista keskuksista.

Reilun parin kuukauden mittaisen tutkijavaihdon pääpaino on kerätyn aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa, mutta tarkoituksena on myös perehtyä rintamaitonäytteiden analyysimenetelmiin. Lisäksi matka tarjoaa mahdollisuuden tutustua Growing up New Zealand -tutkimukseen (tutkimusasetelma vastaa Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta) ja esitellä Hyvän kasvun avaimet -tutkimuksen tuloksia Past, present and future: 100 years of nutrition -kongressissa.

Lapsuudentutkimuksen konferenssi (VII Conference on Childhood Studies)
6.-8.6.2016 Turussa

CYRI järjestää kesäkuun alussa yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa kansainvälisen Lapsuudentutkimuksen konferenssin Turussa. Kolmipäiväisen konferenssin teemana on "Lapsuus arjessa", mitä tarkastellaan monitieteisesti useista eri näkökulmista. Lapsuus arjessa -teema on laaja-alainen kokonaisuus ja siihen sisältyy monia eri aihealueita, kuten esimerkiksi lasten hyvinvoinnin näkökulma, median käyttö tai kulutukseen liittyvät asiat. Toivomme monitieteistä ja uusia avauksia sisältävää konferenssia.

Lapsuudentutkimuksen konferenssin keynote-luentojen teemat liittyvät eriarvoisuuteen, erityisyyteen sekä muutoksen näkökulmaan. Erityisyydestä saapuu puhumaan Anja C. Huizink, joka on viime aikoina tutkinut muun muassa raskaudenaikaisen stressin yhteyttä lasten kehitykseen. Huizink toimii tällä hetkellä professorina VU University Amsterdamissa. Muutoksen historiallista näkökulmaa saapuu esittelemään Patrick Ryan, joka toimii apulaisprofessorina King’s University Collegessa Kanadassa.

Konferenssiin ovat tervetulleita kaikki lapsiin ja lapsuuteen liittyvien kysymysten parissa työskentelevät! Konferenssin nettisivut löytyvät osoitteesta www.childhood2016.fi.
Käy tutustumassa ja merkitse tärkeät päivämäärät kalenteriisi!

Lapsi arjen instituutioissa -esitelmäsarja alkaa syyskuussa

Syyskuun lopulla alkavassa CYRIn uudessa studia generaliassa tarkastellaan lapsuutta arjen instituutioissa. Esitelmäsarja sisältää mielenkiintoisia luentoja sekä vuoropuheluja käytännön toimijoiden, vanhempien ja tutkijoiden välillä.

Ensimmäinen esitelmäkerta on keskiviikkona 30.9. klo 18.00 Turun kaupungin pääkirjaston studiossa ja on aiheeltaan varmasti kaikkia vanhempia, mutta myös päivähoidon ja koulujen arkea läheisesti koskettava:

”Lapsi lääkärissä - räkä ja rähmä piinaavat arkea”.
Aiheesta keskustelemassa lastentautien erikoislääkäri Linnea Schütz-Havupalo sekä äiti ja lastentarhanopettaja Marja Nyberg-Kantti.

Syksyn toisessa tilaisuudessa käsitellään lasten ravintolakulttuuria tutkijan ja ravintoloitsijan näkökulmasta teemalla ”Lapsi ravintolassa - olenko tervetullut vai en?”.  Keskustelijoina makututkija, ruokakasvattaja ja Kaffeli ry:n puheenjohtaja Mari Sandell sekä ravintolamaailman edustaja (varmistuu myöhemmin). Tilaisuus järjestetään ke 11.11. klo 18.00 Turun kaupungin pääkirjaston auditoriossa.

Keväällä ohjelmassa on keskusteluja mm. arjen instituutioista erityislapsen silmin sekä lapsen vapaa-ajan instituutioista. Ohjelma täsmentyy vielä, joten tarkemmat tiedot kevään tilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin.

Studia generalia -sarja johdattaa teemoillaan kohti Turussa kesäkuussa järjestettävää Lapsuudentutkimuksen konferenssia. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan ja keskustelemaan, olet sitten lapsi, vanhempi, lasten kanssa työskentelevä tai muuten aiheesta kiinnostunut! Studia generalia -tilaisuutemme ovat maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista.

stars.png

Tilaa Cyrin Sanomat

Saat ajankohtaista tietoa Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin tutkimuksista ja tapahtumista. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen cyri@utu.fi.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto