Cyrin Sanomat 6/2013
Puheenvuoro:
Nuoret luupin alla -hankkeen tutkijat
Sanna Roos, Leena Haanpää, Piia af Ursin

Lasten ja nuorten osallisuus –puhetta vai tekoja

"Se, että lapset ja nuoret osallistuvat yhteiseen päätöksentekoon edistää hyvinvointia monella tasolla. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että aktiivista osallistumista motivoiva ajattelu ennustaa esimerkiksi yksilön sosiaalisten taitojen hallintaa sekä kiinnostusta terveisiin elintapoihin."
 
Näin toteavat Nuoret Luupin alla – hankkeen tutkijat Turun Sanomien Alio-kirjoituksessa 30.11.2013. Heidän pääviestinä on Luuppi-kyselyn merkittävyys alueellisen tiedon tuottajana varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten lasten ja nuorten osallisuuden käytännöistä ja toteutumisesta.
 
"Luuppi-kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista noin puolet ei koskaan, tai korkeintaan joitakin kertoja vuodessa, puhuu isänsä kanssa itselleen tärkeistä asioista (50 %), tai osallistuu yhteisesti isänsä kanssa kotitöihin (43 %). Vastaajista noin joka neljäs puhuu yhtä harvoin äitinsä kanssa (28 %) tai tekee yhteisiä kotiöitä (21 %). Osallisuus jää siis liian usein toteutumatta myös lapsen tai nuoren välittömässä lähiympäristössä."
 
Lue koko artikkeli: Lasten ja nuorten osallisuus –puhetta vai tekoja Turun Sanomat 3011.2013 (pdf)
 

Perheen liikunta-aktiivisuus ja lapsen motoriset taidot

Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimuksen Liikunta ja motoriset taidot -osatutkimuksessa perheet saavat tietoa viisivuotiaan lapsensa motorisista taidoista sekä kaikkien perheenjäsenten liikunta-aktiivisuudesta.
Lisätietoa ja kuvia tutkimusmenetelmistä osatutkimuksen sivuilta>>

Mikä vanhemmille on tärkeää kouluruokailussa?

ProMeal-kouluruokailututkimustiimi kysyi vanhemmilta Turun Tieteen päivien gallupissa, mikä heille on tärkeää kouluruokailussa.
 
Annettujen vaihtoehtojen joukosta vain harvalla vanhemmalla sellaiset kasvatukselliset näkökulmat kuten lasten osallistuminen ruokalistan suunnitteluun, opettajan ruokailu oppilaiden kanssa tai tutustuminen erilaisiin ruokakulttuureihin nousivat neljän tärkeimmän kouluruokailuun liitetyn asian joukkoon.

Nimityksiä

  • Hyvän kasvun avaimet –seurantatutkimuksen infektio-osatutkimusryhmän johtaja  Ville Peltola on nimitetty infektiotautiopin professoriksi Turun yliopistoon.

Tulevia tapahtumia

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto