Muut julkaisut

2014

Kiilakoski, T. & af Ursin, P. (2014) Kirja muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. "Diginatiiveillako poikkeavat lukutavat?" Teoksessa M. Löytönen, T. Inkinen & A. Rutanen (toim.) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Porvoo: Bookwell Oy 2014.

2013

Haltia-Nurmi, M. & af Ursin, P. Osallisuus netissä- näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen. Teoksessa R. Kupiainen, S. Kotilainen, A. Suoninen & K. Nikunen (toim.). Lapset netissä- Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. Mediakasvatusseura ry, 67-75.

Roos S, Haanpää L, af Ursin P. Lasten ja nuorten osallisuus -puhetta vai tekoja. Turun Sanomat: Alio-kirjoitus 30.11.2013

2012

Haanpää L, af Ursin P. Hei me chillataan - ja ihan omasta tahdosta!
Turun Sanomat: Alakerta 14.8.2012. 
 
Lagström H, af Ursin P. Nuori tarvitsee kuuntelijaa ja suojaavia kokemuksia. Alakerta: Sanomalehti Turun Sanomat 13.12.2012
 
Puuronen, A. Ei pala, palaa, ei pala... Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden estämisestä. Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 126, Helsinki, 2012.

2011

Haanpää L, af Ursin P. Lasten ja nuorten ääni ei kuulu liikunta- ja urheiluharrastuksessa. Mielipide, Turun Sanomat 28.5.2011.
 
Lagström H. Opiskelijoiden ruokatottumukset. Teoksessa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P (toim). Opiskeluterveys. Duodecim, 2011.
 
Lindman J. Tal- och språkutveckling hos svenskspråkiga och tvåspråkiga (svenska/finska) barn i ett års ålder. Teoksessa Stolt S, Lehtihalmes M, Heikkola LM, Kunnari S. (toim.). Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen jul-kaisuja 2011:43.
 
Lähteenmäki M. Isien ja lasten yhteinen aika investointi tulevaisuuteen. Turun Sanomat: Alakerta: 13.11.2011.
 
THL ja työryhmä (Pouta A, Anttila-Bondestam J, Dunkel L, Sankilampi U, Hakulinen-Viitanen T, Jär-venpää K, Kemppainen E, Komulainen J, Lagström H, Mäki P, Tapanainen P, Salo J.Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijaryhmän raportti. Raportti 49/2011.

2010

Lagström H, Haltia M. Lasten ja nuorten ääntä kuuntelevat liian harvat. Alakerta: Sanomalehti Turun Sanomat 24.10.2010

Lagström H. Lasten ja nuorten ääni kuuluviin tutkimuksessa. Pääkirjoitus. Aurora (Turun yliopiston julkaisu) 1/2010.

2009

Haanpää, L Vastuullinen kuluttajuus ristiaallokossa: ympäristökriteerit osana kulutusasenteiden moninaisuutta. Teoksessa: Kulutuksen liikkeet. Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5. Helsinki.,2009. 
  
 
 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto