Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa

​Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ruokailoa ja terveyttä lapsille on valtakunnallinen ranskalaiseen koululaisille suunnattuun Sapere-menetelmään pohjautuva ruokakasvatushanke. Lähtökohtana on herättää lapsen oma uteliaisuus ja kiinnostus ruokaan tutkimalla ja kaikkia aistejaan hyödyntäen.

Alkuperäinen Sapere-menetelmä sisältää 10 käytännönläheistä makukoulutuntia, joiden aikana koululaiset oppivat ruuasta katsomalla, haistamalla, kuuntelemalla, koskemalla, maistamalla ja valmistamalla ruokia.

Varhaiskasvatuksen ruokakasvatus pitää sisällään alkuperäiseen Sapere-makukouluun verrattuna vapaammin erilaista ruokaan liittyvää toimintaa. Tämän ruokatoiminnan tavoitteena on rohkaista lapsia maistamaan uusia ruokia ja vähentää lasten ennakkoluuloja uutta ruokaa kohtaan. Lisäksi toiminta antaa lapsen kehitystasolle sopivaa käytännönläheistä tietoa ruuasta, ruoka-aineista, niiden alkuperästä, valmistuksesta ja ruokakulttuurista.

Turun osahanke vuodesta 2010 lähtien

Jyväskylässä aloitettiin vuonna 2009 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman osana varhaiskasvatuksen ruokakasvatus - hanke.

Turussa Turun kaupunki ja Turun yliopisto muodostivat oman osahankkeen vuonna 2010. Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF, Functional Foods Forum) koordinoi yhteistyötä Turun kaupungin ja Sapere-verkoston välillä; Turun päiväkotien henkilökunnan kouluttamiset, käytännön yhteydenpidot päiväkoteihin sekä vastannut heille annetusta käytännön tuesta.

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyri vastaa tieteellisen arvioinnin tekemisestä ja tulosten kirjaamisesta.  

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö 2011-2013.

Tutkimuskysymykset osahankkeessa

  • Onko menetelmä käyttökelpoinen lasten ruokaruokakasvatuksessa pedagogisena työkaluna?
  • Juurtuuko Sapere-ruokakasvatusmenetelmä varhaiskasvatukseen kunnissa?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat juurtumiseen ruokakasvatuksen kunnissa?
  • Miten menetelmä on vaikuttanut lasten osallisuuteen ruokaan ja ruokailuun liittyvissä asioissa päiväkodissa?
  • Voidaanko menetelmän avulla lisätä vanhempien osallisuutta päivähoidossa ruokakasvatukseen perheen taustasta riippumatta?

Osahankkeen tuloksista julkaistaan raportti vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja Turun osahankkeesta

  • Akatemiatutkija Mari Sandell, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeksus
  • Tutkimusjohtaja Hanna Lagström, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus
  • Hanketyöntekijä, FM Pauliina Ojansivu
    (etunimi.sukunimi@utu.fi)
Asiasana:
Tagit:

​Uusi teos:


 


Sapere.fi -sivut

 

 

Akatemiatutkija, dosentti Mari Sandell sai akatemiapalkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta vuonna 2012.

Katso Mari Sandell:n esittelyvideo

Maku ratkaisee.jpg

Varhaiskasvatus_slideshare.jpg
Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hanke
SlideShare -esitys 23.10.2013

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto