Tutkimustuloksia
 

Vanhempien liikunta on yhteydessä lasten liikuntaan

Alle kouluikäisten liikuntaan liittyviä tekijöitä on tutkittu maailmalla paljon, mutta tulokset ovat osin ristiriitaisia. Liikuntaa on mitattu tutkimuksissa monin eri tavoin, niin kyselyillä, kuin erilaisilla askel- ja kiihtyvyysmittareilla. Suomessa lasten liikkumista on kiihtyvyysmittareilla mitattu vähänlaisesti, eikä tutkimustietoa lasten ja heidän vanhempiensa liikuntamääristä samanaikaisesti mitattuna ole. Hyvän Kasvun Avaimet –seurantatutkimuksen joukosta (n=1829) kutsuttiin osa 5-6-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan Liikunta ja motoriset taidot -tutkimukseen (n=158) vuosina 2013 ja 2014. Tutkimuksessa mitattiin liikunta ja paikallaanoloaika viikon ajalta kiihtyvyysmittarein lapsilta ja heidän vanhemmiltaan samanaikaisesti.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lasten liikuntamäärään ja paikallaoloaikaan yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksessa tarkasteltavina tekijöinä olivat vanhempien liikuntamäärä ja paikallaoloaika, lasten ja vanhempien painoindeksi, sisarusten lukumäärä, päivähoitoon osallistuminen, ohjattuun liikuntaan osallistuminen, vanhempien koulutus ja vuodenaika. Lasten reipas liikunta oli yhteydessä äidin reippaaseen liikuntaan sekä kodin ulkopuoliseen päivähoitoon osallistumiseen. Korkeammin koulutettujen isien reipas liikunta oli myös yhteydessä lasten reippaaseen liikuntaan. Lasten paikallaoloaika oli yhteydessä äitien paikallaoloaikaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vanhempien liikkumisella on yhteys lastensa liikkumiseen. Lisäksi, päivähoidossa olevat lapset liikkuvat kotihoidossa olevia lapsia enemmän.

Tutkimuksesta on julkaistu artikkeli 16.6.2016

Vauvauinnin yhteydet hengitystieoireisiin

Aiemmin kirjallisuudessa vauvauinti on yhdistetty hengityksen vinkumiseen ja bronkioliitteihin ja sen mahdollista yhteyttä astman kehittymiseen on pohdittu. Hyvän kasvun avaimet -perheiden avulla lähdimme selvittämään asiaa kohortissamme. Lue lisää>> 

Äidin ylipaino ennen raskautta on yhteydessä imeväisikäisen ravitsemukseen

Hyvän kasvun avaimet tutkimuksessa on saatu selville, että äidin ylipaino ennen raskautta on yhteydessä lyhyempään imetykseen ja varhaisempaan lisäruokien aloitusikään, ja näillä tekijöillä voi olla yhteys lapsen myöhempään kasvuun.
Lue lisää>>

Tutkimus: Validoitu mittari äitien ja isien sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden seurantaan

Kerätyn Hyvän kasvun avaimet -aineiston ja toteutettujen mallinnusten pohjalta mittari jakautui selkeästi kahteen dimensioon eli sosiaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Lue lisää>>

Äidin paino on yhteydessä rasvan laatuun äidinmaidossa

Normaalipainoisten ja ylipainoisten äitien äidinmaidon rasvahappokoostumuksessa on eroja. Ylipainoisten äitien maidossa on keskimäärin kuusi prosenttia enemmän tyydyttyneitä rasvahappoja kuin normaalipainoisten äitien maidossa, osoittaa tekeillä oleva suomalainen väitöstutkimus.

Tutkimus: Äidin paino on yhteydessä rasvan laatuun äidinmaidossa
(Ruokatiedon uutisia 15.5.2013)


Tietoa suomalaisten äitiysneuvolasuositusten pohjaksi 

Yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat saavat enemmän neuvolan terveydenhoitajan tekemiä kotikäyntejä erillisen äitiysneuvolan asiakkaisiin verrattuna. Aikaisemmin Miia Tuomisen (väitöskirjatutkija, Turun AMK) tutkimuksesta on raportoitu yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolan käyttäjien olevan tyytyväisempiä palveluihin kuin erillisten neuvoloiden käyttäjät.

Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty uusien suomalaisten äitiysneuvolasuositusten valmistelussa. Tuloksista voi lukea BMC Pregnancy & Childbirth – lehden artikkelista (englanniksi) tai Terveydenhoitaja 2/2013 lehdestä.

Asiasana:
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto