EduSteps - kasvatus ja kaverisuhteet, kehitys ja oppiminen

 

_0011_kynat.jpg

Esimerkkejä tutkimusaiheista:

  1. ​Vanhempien päivähoitotoiveet ja -valinnat (perhepäivähoito vs. päiväkoti ja julkinen vs. yksityinen hoito)
  2. Kasvatuksen polut varhaislapsuudesta kouluikään - millaiseen varhaiskasvatukseen lapset osallistuvat?
  3. Päivähoidon rakenteellinen laatu ja päivähoitoryhmän vaihtuvuus
  4. Kasvatuskäytännöt vanhemmuudessa ja "opettajuudessa"
  5. Kodin ja päivähoidon yhteistyö
  6. Lapsen leikkiminen - onko leikissä eroja kodin ja päivähoidon välillä ja voidaanko lapsen leikissä löytää laadullisia eroja eri kasvatuskonteksteissa? 
  7. Sosioemotionaalisten vaikeuksien pysyvyys 18 kuukauden iästä 3-vuotiaaksi ja edelleen 8-vuotiaaksi.  
_0012_kirja.jpg

Aineistonkeruu ja metodit

Tutkimusaineistoa on kerätty raskausajalta lähtien mm. kyselylomakkein ja tutkimuskäynneillä. Monipuolisesti perheiden kotoa ja päivähoidosta kerättyä aineistoa käytetään kokonaisvaltaisen kuvan luomiseksi sekä lapsen kehityksestä ja oppimisesta että ohjauksesta ja koulutuksesta.

Lue lisää aineistonkeruusta: EduSteps data collection

 _0011_kynat.jpg

Tutkimusryhmä:

Dosentti Päivi Pihlaja,
osaryhmän johtaja
ppihlaja@utu.fi
 
Dosentti Minna Kyttälä
KT Anu Warinowski
KT Marita Neitola
KT Teija Holst
Lisensiaatti Heli Ketovuori
KT Piia af Ursin

Valmisteilla olevat väitökset:

Marko Lähteenmäki
Janina Luoto
Sevcan Hakyemez
Petra Varttinen
_0012_kirja.jpg 

Julkaisut:

Lagström H, Rautava P, Kaljonen A, Räihä H, Pihlaja P, Korpilahti P, Peltola V, Rautakoski P, Österbacka E, Niemi P, Simell O. Cohort Profile: Steps to the Healthy Development and Well-being of Children (the STEPS Study). Int J Epidemiol 2013;42:1273-1284.

Esitykset tieteellisissä konferensseissa:

Pihlaja, Päivi. Helsinki. Finland. ESCAP (European Society for Child and Adolescent psychiatry ) (2011) Presentation:  The occurrence of social-emotional difficulties and/or deficits among 18-month old toddlers together with ; Fyrsten, Jenny; Alakortes, Jaana; Kaljonen, Anne; Moilanen, Irma; Ebeling, Hanna; Carter, Alice.
 
Pihlaja, Päivi & Neitola, Marita. Helsinki, Finland. The Finnish Annual Congress of Educational Research. (2012) Presentation: Äitien kokema yksinäisyys ja sen yhteydet taaperoikäisten lasten sosio-emotionaaliseen kompetenssiin, sen viiveisiin sekä vaikeuksiin [Mothers lonelyness and  toddlers´sociomemotional competence, delays and difficulties].
 
Pihlaja, Päivi. Tallinn, Estonia, EECERA. (2013) Presentation: Gender and social-emotional difficulties among toddlers.
 
Barcelona, EECERA. (2015) EduSteps symposium with presentations:
Holst, Teija. Association between infant daycare & parent´s working in Finland
Warinowski, Anu. Children's Gendered Play Practices at Home
Ketovuori, Heli.  Support steps in pre-primary education in Finland
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto