Liikunta ja motoriset taidot

pieni__0000_tasapainoilee.jpg

Liikunta ja motoriset taidot – osatutkimuksessa tarkastellaan alle kouluikäisten lasten motorisia taitoja sekä siihen liittyviä tekijöitä. Lapsen motoriset vahvuudet selvitetään BOT-2 -testillä.

 

Liikunta-aktiivisuus sekä lapsilta että vanhemmilta mitataan lantiolla pidettävän liikemittarin avulla seitsemän päivän ajalta. Liikemittarien tulosten analyysit tehdään yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.

Perheiden tutkimuskäynnit ovat alkaneet marraskuussa 2013 ja jatkuivat vuoden 2014 loppuun saakka.

Tutkimusta toteuttaa väitöstutkija
Tanja Matarma, LitM
(tamamar@utu.fi tai p.02 333 6500)

Ajankohtaista 

Aineistonkeruu tutkimuskäynteineen on päättynyt. Kaikkiaan tutkimuksessa testattiin 157 lapsen motoriset taidot ja mitattiin liikkeet yhteensä lähes 500 osallistujalta.

Kiitos kaikille osallistuneille perheille!

Testin tehtävät on koettu hauskoiksi ja mukaviksi tehdä, useimpien mielestä tehtävien tekeminen ”oli kivaa!” Harva koki liikemittareiden käytön hankalaksi.
 
”Mittari ei haitannut elämää, ei töissä eikä vapaalla.”
”Kulkee huomaamatta mukana.”
 ”Helppoa. Ei aina edes muistanut että se on mukana menossa.”

 

Ensimmäiset osallistuneet perheet ovat saaneet liikkeidensä ja lapsensa motoristen taitojen palautteet. Syksyllä 2014 tutkimukseen osallistuvien palautteet lähetetään perheille kevään 2015 aikana. Varsinaisia tutkimustuloksia päästään kirjoittamaan vuoden 2015 lopulla ja toivottavasti lukemaan vuonna 2016!

Asiasana:
Tagit:

​Lisätietoa mittausmenetelmistä
sekä kuvia mittauksista.

Motorinen testi (BOT-2)

Liikemittari (Actigraph)

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto