Perheen psyykkinen hyvinvointi

​Perheen psyykkinen hyvinvointi -osatutkimuksessa on jo havaittu: 

 • Vanhempien raskaudenaikainen parisuhdetyytyväisyys on selkeästi yhteydessä toisiinsa.
 • Äitien tyytyväisyys parisuhteeseen vähenee lapsen syntymän jälkeen, isien pysyy ennallaan.
 • Raskaudenaikainen parisuhdetyytyväisyys ennustaa äidin ja isän raskaudenaikaista ahdistuneisuutta, masennusta ja yksinäisyyttä.
 • Vanhempien raskaudenaikainen masennus on  yhteydessä vanhemmuuden kyvykkyydentunteeseen, kun lapset ovat 1,5 v 
 • Isistä 15 % on emotionaalisesti ja sosiaalisesti yksinäisiä sekä raskausaikana että lapsen ollessa kahdeksan kuukauden ikäinen
 • Riski turvattomaan kiintymyssuhteeseen (mielikuvat tulevasta lapsesta) lisääntyy vanhemmilla, jos he ovat tyytymättömiä parisuhteeseensa ja lisäksi myös masentuneita
 • Isien sensitiivisyydellä  vuorovaikutustilanteissa lapsen ollessa 4 kk:n ikäinen on yhteys lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen lapsen 18 kk:n iässä.

Johtopäätöksiä

Molempien vanhempien raskaudenaikaiseen parisuhdetyytyväisyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota neuvolapalveluissa.

Parisuhteen tukemisella voidaan ennaltaehkäistä (ja hoitaa) tulevan vanhemman masennusta, ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Tuki heijastuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja sitä kautta lapsen myönteiseen kehitykseen.

Hyvän kasvun avaimet - perheen psyykkinen hyvinvointi osatutkimuksen tutkimusryhmä

Ryhmän vetäjä: Niina Junttila, apulaisprofessori,TY, Opettajankoulutuslaitos, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus niina.junttila@utu.fi

 • Hannele Räihä, professori (emerita), TY, Psykologian oppiaine
 • Minna Aromaa, dosentti, ylilääkäri, Turun kaupungin terveystoimi, Lasten ja nuorten poliklinikka
 • Jorma Piha, professori, TYKS, lastenpsykiatria
 • Päivi Rautava, professori, TY, ehkäisevä terveydenhuolto
 • Riikka Korja, dosentti, akatemiatutkija, TY, Psykologian oppiaine
 • Sari Ahlqvist-Björkroth, PsL, väitöskirjatutkija, TY, Psykologian oppiaine
 • Venla Panula, tohtorikoulutettava, TY, Opettajankoulutuslaitos
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto