Äidin ylipaino ennen raskautta on yhteydessä imeväisikäisen ravitsemukseen

​Lasten ylipainolle altistavia tekijöitä tunnetaan monia, ja näitä ovat mm. sikiökauden olosuhteet ja vanhempien mahdollinen ylipaino.

Rintamaito on lapsen luonnollista ravintoa ja imetyksellä on osoitettu olevan terveysvaikutuksia sekä äidille että lapselle. Suomalaisissa imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuosituksissa suositellaan täysimetystä vähintään 6 kuukauden ikään, imetystä kiinteiden lisäruokien antamisen ohella vähintään 12 kuukauden ikään ja kiinteiden lisäruokien aloitusta tarpeen mukaan 4–6 kuukauden iässä.

Imetyksen on todettu vähentävän todennäköisyyttä lapsen ylipainon kehittymiselle: Imetyksen ja rintamaidon suojamekanismia ylipainoa vastaan on selitetty paitsi käyttäytymisen (kylläisyyden säätely) myös hormonaalisten mekanismien (insuliini ja leptiini) ja energiaravintoaineiden (proteiini ja rasva) saannin kautta. Tuoreimpien imetysselvitysten mukaan lasten täys- ja kokonaisimetyksen kesto on kuitenkin yleisesti suosituksia lyhyempää. Mitkä tekijät sitten ovat yhteydessä lyhyempään imetykseen ja varhaiseen lisäruokien aloitukseen?

Aineisto Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimuksesta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äidin raskauden aikaisen ylipainon yhteyttä lapsen ruokintakäytäntöihin (imetys ja lisäruokien aloitus) ja kasvuun kahteen ikävuoteen saakka. Tutkimuksen aineiston muodostivat Hyvän kasvun avaimet –tutkimuksen perheet (n=1797), joista imetys- ja kasvutiedot oli saatavilla 848 lapsesta.

 
Ylipainoiset äidit täysimettivät vauvojaan lyhyemmän aikaan kuin normaalipainoiset äidit  ( 2,2 kuukautta vs. 2,8 kuukautta). Myös imetyksen kokonaiskesto oli ylipainoisilla äideille lyhempi ( 7,4 kuukautta  vs. 9,0 kuukautta). Äitien ylipaino oli yhteydessä varhaisempaan lisäruokien tarjoamiseen lapselle (4,1 vs. 4,3 kuukautta). Kahden ikävuoden kohdalla ylipainoiset äitien lasten painoindeksi oli korkeampi kuin normaalipainoisten äitien. Pojista 30% ja tytöistä 17% oli ylipainoisia uusien suomalaisten kasvukäyrien mukaan.
 
Tutkimuksemme mukaan imetyksen pidempi kesto ja lisäruokien aloitus suositusten mukaan suojasivat ylipainolta lapsen kahden ikävuoden kohdalla. Ylipainon kehittymisen ehkäisy jo lapsuusiässä on tärkeää, sillä lapsuusiässä todettu ylipainoisuus ennustaa aikuisiän lihavuutta, joka voi altistaa monille kroonisille sairauksille.
 
Mäkelä J, Vaarno J, Kaljonen A, Niinikoski H Lagström H. Maternal overweight impacts infant feeding patterns-the STEPS Study. Eur J Clin Nutr 2014;68:43-9. doi: 10.1038/ejcn.2013.229. Epub 2013 Nov 13.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto