Hajuaisti ja ruokamieltymykset
​Vanhempien ruokamieltymykset vaikuttavat myös perheen lapsille tarjottavaan ruokaan. Aikuisten ruokamieltymykset ja ruoankäyttö sekä halukkuus kokeilla uusia ruokia vaihtelevat suuresti henkilöstä toiseen, mutta syyt yksilöllisiin eroihin tunnetaan huonosti.
kettu_ruokailee_ilmantaustaa.png


Ruuan aistiminen on kaikkien aistien (näkö, kuulo, tunto, maku, haju) yhteispeliä. Hajuaistilla on kuitenkin keskeinen asema ruoan aistimisessa. Suuri osa kokemuksesta, jota arkikielessä kutsumme ruuan mauksi, on itse asiassa nenänielun kautta aistittua ruuan tuoksua.
 
Ihminen pystyy aistimaan tuhansia erilaisia hajuja ja monet hajuyhdisteet voidaan havaita jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Ainutlaatuisista kyvyistään huolimatta hajuaisti lienee aisteista vähiten tutkittu. Geneettisten (perinnöllisten) tekijöiden ja ympäristötekijöiden (esimerkiksi altistuksen ja aikaisempien kokemusten) yhteyttä hajuaistimusten yksilöllisiin eroihin on alettu tutkia tuntuvasti vasta viime vuosina.

Kyselylomake ja aistitestejä

Hajuaisti ja ruokamieltymykset -osatutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, millainen merkitys hajuaistimuksilla on ruokamieltymyksiin ja ruuan kulutukseen. Tutkimme myös hajuaistimusten yhteyttä halukkuuteen kokeilla uusia ruokia. Elintarvikkeista kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti uudet ja perinteiset proteiinilähteet sekä yritit ja mausteet.
 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa Hyvän kasvun avaimet  perheille lähetetään sähköpostiin kutsu vastaamaan sähköiseen kyselylomakkeeseen. Verkkolomakkeessa kysytään muun muassa hajuaistiin ja ruuankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Vastaukset kyselyyn kerätään maaliskuussa 2014.
 
Tutkimuksen toisessa osassa kutsutaan osa ensimmäisen osan kyselyyn vastanneista kahdelle tutkimuskäynnille aistinvaraisen tutkimuksen laboratorioon. Ensimmäisellä tutkimuskäynnillä osallistujia pyydetään arvioimaan muun muassa erilaisten haju- ja elintarvikenäytteiden miellyttävyyttä ja tuttuutta.
 
Toisella tutkimuskäynnillä osallistujien hajuaistin toimintaa tutkitaan hajutestin avulla. Tutkimuskäynnit alkavat syksyllä 2014.

HKA-osatutkimus osa Suomen Akatemian tutkimusta

Hajuaisti ja ruokamieltymykset  osatutkimus liittyy Turun yliopistossa 1.9.2013–31.8.2016 käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen Haihtuvien yhdisteiden rooli palkokasvien, yrttien ja mausteiden miellyttävyydessä ja käytössä, jonka päärahoittaja on Suomen Akatemia (päätös nro. 267 698).
 
Osatutkimuksessa yhteistyötä tekevät Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyri sekä Turun yliopiston Biokemian laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuskeskus.
 
Tutkimusta toteuttaa:
ETT, dosentti Antti Knaapila
Tutkijatohtori, Biokemian laitos, Turun yliopisto
Yhteydenotot: anjukn@utu.fi tai puh. (02) 333 6878.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto