Kehittyvä neuvola

Neuvolamallin merkitys todettiin*

- kettu_menee_paivakotiin.pngÄitien arvioidessa yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolan palvelut paremmiksi kuin erillisen äitiysneuvolan.

- Äitiysneuvolan malli oli yhteydessä useisiin vanhempien hyväksi arvioimiin neuvolapalvelun osa-alueisiin. 

- Yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolaa käyttäneet vanhemmat saivat enemmän kotikäyntejä.

Tutkimukseen osallistui 995 äitiä ja 789 isää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta.

Selvitämme vielä muun muassa

Ensimmäistä lastaan odottavan perheen

  • Odotuksia neuvolalta ja läheisiltä
  • Toteutuvatko odotukset lapsen synnyttyä?
  • Tukevatko neuvolan kotikäynnit vanhemmuutta?
  • Mitä tarpeita on neuvolan kehittämiseksi?

Raskaudenkeskeytyksen vaikutusta ensi-äitien ja heidän puolisoidensa

  • Odotuksiin ja kokemuksiin neuvolapalveluista
  • Psyykkiseen hyvinvointiin raskauden puolivälissä
  • Sekä sikiön hyvinvointiin ja neuvolapalveluiden käyttöön raskauden aikana
  • Synnytyksen sujumiseen ja lapsen hyvinvointiin ensimmäisen elinviikon aikana
  • Psyykkiseen hyvinvointiin lapsen synnyttyä sekä itsearvioon vanhemmuudestaan perheen puolitoistavuotisikään saakka.

Tutkimusryhmä:
Päivi Rautava, Lastenlääkäri ja ehkäisevän terveydenhuollon professori
Pia Ahonen, TtT, yliopettaja, tutkija
Miia Tuominen, FT, tutkija
Elina Lindberg, TtM, tutkija
Susanna Holmlund, LL, tutkija
Tuula Cornu, TtM, ylihoitaja, tutkija

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto