Kielellinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys

Tutkimuksen kuvaus 

Lapsen sosiaalinen kasvuympäristö sekä biologiset tekijät vaikuttavat lasten kehitykseen monin tavoin. Tässä pitkittäistutkimuksessa tutkitaan lasten kielen- ja puheenkehitystä sekä kielellisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen välisiä yhteyksiä.  Tutkimukseen osallistuvien yksikielisten (suomi tai ruotsi) ja kaksikielisten (suomi-ruotsi) lasten kehitystä seurataan varhaislapsuudesta kouluikään saakka. Tutkimusaiheita ovat:

  • tyypillinen ja poikkeava kielen- ja puheenkehitys ja sen yhteys lukutaitoon
  • yksi- ja kaksikielisessä ympäristössä kasvavien lasten kielenkehitys
  • perinnölliset ja neurobiologiset tekijät kielen ja puheenkehityksen häiriöissä ja siihen liittyvissä oppimisvaikeuksissa
  • leikkitilanteissa toteutuvan vuorovaikutuksen yhteys kielenkehitykseen
  • kuulotiedon käsittelyn keskushermostollinen perusta
  • kielen oppiminen ja sosiaalinen kehitys kouluvalmiuksien ennustajina
  • Lapsen varhaisvuosien terveydentilan (erit. infektioiden) mahdollinen yhteys kielenkehitykseen

Tutkimus sisältää osatutkimukset Puhu pois ja Prata på

 

Puhu pois -tutkimuksen vastuullinen johtaja
Maarit Silvén, varhaiskasvatuksen professori
Maarit.Silven@utu.fi

 

Prata på -tutkimuksen vastuullinen johtaja
Rautakoski Pirkko, professori
pirkko.rautakoski@abo.fi

 

_0003_palikat_pienet.png

Tutkimuksessa valmisteilla olevat väitöskirjat

Turun yliopisto

Anna Kautto: Kouluikäisten lasten ymmärtämisen taitojen arviointimenetelmän kehittäminen

Åbo Akademi

Jenny Lindman: Language in acquisition - A comparative study of speech and language development in Swedish and Finnish among monolingual and bilingual children

Annette Nylund: Possible associations between recurrent respiratory infections and problems in speech and language development in early childhood

_0003_palikat_pienet.png

Tutkimuksen julkaisut

Korpilahti P., Kaljonen A., & Jansson-Verkasalo E. (2016). Identification of biological and environmental risk factors for language delay: The Let's Talk STEPS study. Infant Behavior & Development 42: 27-35.

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

In English:
Language, cognitive and social development

_0004_palikat.jpg
 
 
 
 
 

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto