Nuorten terveystaju nikotiiniriippuvuudessa

​Tutkimuksessa selvitettiin nikotiinin käyttäjän terveystajun rakentumista eri käyttäjäryhmien näkökulmista.

Nuorten nikotiiniriippuvuutta lähestyttiin tutkimuksessa nuorisokulttuurisena ilmiönä, jonka rakentumista analysoitiin sosiokulttuurisesti nuoren arkitodellisuuden (koulu, perhe), harrastus-, urheiluseura- ja vapaa-ajankulttuurien (vertaissuhteet) sekä suomalaisen tupakkakulttuurin ajankohtaisten muutosten yhteydessä. Tämä tarkoittaa nikotiiniriippuvuuden analysointia ja vertailua sosiokulttuurisena ilmiönä, jonka rakentumiseen vaikuttaa ympäröivä todellisuus, jossa elämme.

Tutkimuksen laadullinen aineisto koostui nikotiiniriippuvuutta koskevasta kyselystä ja haastatteluista. Aineistoon kuului myös otokset suomalaisista tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen tähtäävistä terveysvalistuskampanjoista sekä otos nikotiinikorvaushoitovalmisteiden mainoksista.

Tulokset terveyskampanjan suunnittelun avuksi

Tutkimustuloksia voidaan verrata jo toteutettujen interventio- ja valistuskäytäntöjen kuvaan nikotiiniriippuvaisista henkilöistä ja näin hyödyntää käytännön vieroitustyötä, erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla. Ennalta ehkäisevässä terveyden edistämistyössä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää nikotiiniriippuvaisille suunnattujen terveyskampanjoiden suunnittelussa sekä soveltaa myös muun addiktiokäyttäytymisen kuin nikotiiniriippuvuuden jäsentämiseen.

Tutkimus on täydentänyt nikotiiniriippuvuustutkimusta monitieteisesti nuorisotutkimuksen, terveyssosiologian ja humanistisen terveystutkimuksen (narratiivinen tutkimus, terveysantropologia) näkökulmilla ja menetelmillä.

Kolmivuotinen hanke alkoi vuoden 2008 alussa ja loppui 2010 ja sitä rahoittivat STM ja Juho Vainion säätiö.

Tutkimuksesta on vastannut FT, erikoistutkija Anne Puuronen.

Julkaisu:
Puuronen, A. Ei pala, palaa, ei pala... Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden estämisestä. Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 126, Helsinki, 2012.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto