ProMeal-kouluruokailututkimuksen raportointi jatkuu

​ProMeal-tutkimuksessa keräsimme monipuolista aineistoa

  • Tietoja ennen ja jälkeen ruokailun mm. nälkäisyydestä sekä ruoan miellyttävyydestä
  • 80 päivältä kuvia oppilaiden ottamasta sekä syömättä jättämästä ruoasta
  • Eläytymiskertomuksia hyvästä ja huonosta kouluruokailukokemuksesta
  • Ryhmäkeskusteluja oppilaiden kanssa heitä kouluruokailussa kiinnostavista aiheista
  • Vanhemmilta haastattelutietoa oppilaiden kouluajan ulkopuolisesta ruokailusta ja taustatekijöistä
  • Kuvia ja havaintoja ruokala- ja luokkaympäristöistä
  • Keskittymistä ja muistia mittaavia tietokonetestituloksia

Sama tutkimusprotokolla toteutettiin Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa lukuvuonna 2013-2014. Jokaisesta maasta oli mukana n. 200 vuonna 2003 syntynyttä oppilasta. Aineiston kerääminen päättyi toukokuussa 2014.

ProMeal osana Education for Tomorrow-hanketta

ProMeal oli osa laajempaa Education for Tomorrow -hanketta, jota rahoittaa
pohjoismaiden ministerineuvoston Nordforsk-tutkimusyhteistyöelin.

Education for Tomorrow  -from Research to policy and practice -ohjelma pyrkii tuottamaan uutta tietoa pohjoismaisista koulutusjärjestelmistä auttaen niitä paremmin täyttämään tämänhetkiset ja tulevat yhteiskunnalliset tarpeet. Kouluruokailu on otettu osaksi tätä tavoitetta.

Promeal -hankkeen tieteellisiä julkaisuja

Promeal -kouluruokailulututkimusryhmän jäseniä Suomesta, Ruotista, Norjasta ja Islannista kokoontui työstämään kerättyä aineistoa toukokuussa 2104 Reykjavikiin, Islantiin. Nyt tuloksia on jo julkaistu kansainvälissä tieteellisissä lehdissä:

  • Waling M, Olafsdottir AS, Lagström H, Wergedahl H, Jonsson B, Olsson S, Fossgard E, Holthe A, Talvia S, Gunnarsdottir I, Hörnell A. School meal provision, health and cognitive function in a Nordic setting - the Promeal-study: description of methodology adn the Nordic context. Food Nutr Res. 2016; 60:10.3402/fnr.v60.30468.
  • Berggren L, Talvia S, Fossgard E, Arnfjörd UB, Hörnell A, Olafsdottir AS,Gunnarsdottir I, Wergedahl H, Lagström H, Waling M, Olsson S. Nordic children's conceptualizations of healthy eating in relation to school lunch. Health Education 2017;114:130-147.
  • Jonsson B, Waling M, Olafsdottir AS, Lagström H, Wergedahl H, Olsson C, Fossgard W, Holthe A, Talvia S, Gunnarsdottir I, Hörnell A. Are there effects of schooling on basic cognition? A comparison of 10-11 -year-old pupils attending 4th grade in Finland and Sweden and 5th grade in Iceland and Norway. Europe's Journal of Psychology (painossa, kesä 2017).

Maa- ja koulukohtaista aineistoa hyödynnetään edelleen mm. opinnäytetöissä ja Promeal -tutkimukseen osallistuneiden suomalaislasten kokemuksista on kirjoitettu mm. tuoreessa Maito ja terveys -lehdessä.

Lisätietoa

Asiasana:
Tagit:

​Esimerkkejä järjestetyn kouluruokailun malliannoksista Suomesta, Ruotsista, Islannista sekä koululaisten eväistä Norjassa.Suomen Promeal -tutkimustiimi Islannissa toukokuussa 2014

 
Kuvassa Sanna Talvia, Hanna Lagsröm ja Maarit Laurinen.

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto