Kouluruokailun merkitys oppimiselle pohjoismaissa

​Lasten omat kokemukset kouluruokailusta esiin

ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries) on monitieteinen pohjoismainen projekti, jossa tutkitaan ja vertaillaan kouluruokailua Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Islannissa.
 
Päätavoitteena on selvittää, millainen yhteys koulussa tapahtuvalla ruokailulla on oppilaan muuhun syömiskäyttäytymiseen ja ruokavalion terveellisyyteen, sekä koulussa oppimiseen ja koulumenestykseen. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille lasten oma ääni kouluruokailuun liittyvinä kokemuksina ja näkemyksinä, sekä kehittämisehdotuksina.

ProMeal osallistaa vuonna 2003 syntyneitä lapsia

Lasten ruokavaliota tutkittiin kyselylomakkeiden avulla ja valokuvaamalla lasten nauttimia koululounaita. Ruokavalintojen ja ruokavalion terveellisyyttä selvitetään suhteessa oppilaan sukupuoleen, sosioekonomiseen taustaan ja ruokailun kustannuksiin.
 
Oppimisympäristöä ja koulumenestystä selvitettiin havainnoinnin, tietokoneavusteisten testien ja paikallisten/kansallisten koetulosten avulla. Lasten omia kokemuksia ja näkemyksiä kouluruoasta tuodaan esiin ryhmähaastattelujen ja eläytymiskertomusten avulla.
 
Osallistuvista maista oli kustankin mukana parisataa vuonna 2003 syntynyttä neljäsluokkalaista. Tiedonkeruu tapahtui lukuvuoden 2013−2014 välisenä aikana.

Nordforsk -rahoitteinen hanke

Hanketta johtaa edelleen Uumajan yliopisto Ruotsissa. Projektia rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto Nordforsk -organisaation kautta ja hanke on osa suurempaa Education for Tomorrow hanketta.
 
Lisätietoa

  • FT Sanna Talvia (sanna.talvia @ uef.fi)
  • Dosentti Hanna Lagström (hanlag @ utu.fi)

Lue myös:

Asiasana:
Tagit:

AJANKOHTAISTA

Kesä 2017:

Pro gradu -työ: Manner_Linda_Pro gradu _tiivistelmä_2017.pdfManner_Linda_Pro gradu _tiivistelmä_2017.pdf

Aineiston keruu päättyi toukokuussa 2014 - raportointi jatkuu edelleen

Talvi 2017:
Hanna Lagström, Sanna Talvia: TS-alio 28.1.2017: Kuuluuko lapsen ääni kouluruokailussa?

Syksy 2016:

Sanna Talvia: Alakoululaisten näkökulma kasviksiin. Viite: Kuluttajaliiton Syö Hyvää Kasvisseminaari 26.10.2016 (video)

Talvi 2016:
Pro gradu -työ: Luoto_Sanna_Pro gradu_2016.pdfLuoto_Sanna_Pro gradu_2016.pdf

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto