Tätä vanhemmat toivovat kouluruokailulta: lämmin, maksuton ja terveellinen ateria lapsille
​Mikä on vanhemmille tärkeää kouluruokailussa –kyselyssä eniten kannatusta saivat lämpimän aterian saaminen lapselle, terveellinen ruoka ja maksuton ateria (kuvio 1).
 
Tässä kyselyssä ei varsinaisesti selvitetty tarkemmin, mitä vanhemmat pitävät terveellisenä syömisenä. Avoimet vastaukset antavat osaltaan osviittaa siitä, että terveellisyys on eri ihmisille erilaista. Osa vanhemmista halusi erityisesti korostaa esimerkiksi prosessoimatonta ruokaa, vähähiilihydraattisuutta, lisäaineettomuutta tai ”oikean voin ja normaalirasvaisen (punaisen) maidon” tarjoamista lapsille.
 
Noin 70% vanhemmista ei ollut valmiita tekemään lapselleen eväitä kouluun lounasruokailua varten. Eväsruokailu olisikin haastavaa toteuttaa lämpimän aterian muodossa, jota vanhemmat vastausten perusteella arvostavat.
 
Toisaalta tulokset antavat viitteitä siitä, että vanhemmilta puuttuu näkemys opettajan ja oppilaiden roolista kouluruokailussa. Opettajan ruokailu yhdessä oppilaiden kanssa ja oppilaiden osallistuminen ruokalistan suunnitteluun voivat olla sekä monipuolisen että terveellisen aterian nauttimista edistäviä tekijöitä. Ruokalistan suunnitteluun osallistuminen voi tehdä tarjotusta ruoasta hyväksyttävämpää ja opettaja voi kannustaa oppilasta maistamaan uusiakin ruokia.

Myös maksuttomuus ja lähiruoka korostuivat tärkeinä

Ruokailun maksuttomuuskin nousi kolmen eniten valitun vaihtoehdon joukkoon. Turun Tieteen päivien aikana kyselyyn vastanneiden vanhempien kanssa keskusteltaessa maksuttomuus nähtiin tärkeänä taloudellisena, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä, kun koko koulu kutsutaan saman pöydän ääreen. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta olisi ollut toisaalta ollut valmis maksamaan lapsensa kouluruokailusta, jos maksettu raha ohjattaisiin kouluruokailun kehittämiseen.
 
Lähialueella tuotetun ruoan suosiminen valmistuksessa valittiin useammin neljän tärkeimmän seikan joukkoon kuin luomuruoan suosiminen.  Vain harvat vanhemmat valitsivat ruoan valmistamisen pienessä keittiössä tärkeimpien kouluruokatekijöiden joukkoon. Sen sijaan noin joka viidennelle vanhemmalle oli tärkeää se, ruoanvalmistuskeittiö sijaitsee koulun yhteydessä. Yhtään protestiääntä ei saatu tähän kyselyyn heiltä, jotka eivät pidä kouluruokailua perheelleen lainkaan tärkeänä. 
 
Kysely ”mikä vanhemmille on tärkeää kouluruokailussa” toteutettiin kahdessa osassa: verkkokyselynä ja Turun Tieteen päivien tapahtuman yhteydessä yleisökyselynä. Vastaajia oli yhteensä 197 edustaen 44 kuntaa pääosin Etelä-Suomesta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan 1-4 kouluruokailussa tärkeänä pitämäänsä asiaa.
 
Lisäksi kysyttiin olisivatko vastaajat valmiita maksamaan kouluruokailusta, jos raha ohjattaisiin kouluruokailun kehittämiseen, olisivatko vastaajat valmiit tekemään eväät lapsen lounasruokailua varten sekä tulisiko kouluruokailu järjestää kunnan vai vapaasti kilpailutetun tahon kautta.
 
Vanhempien gallup.jpg
Kuvio 1. Vanhempien tärkeinä pitämät asiat (%) liittyen kouluruokailuun. Vanhemmat saivat valita annettujen vaihtoehtojen joukosta 1-4 kouluruokailuun liittyvää asiaa. Vastauksia saatiin 197 ja jokaisen vastauksen %-osuus on laskettu tästä vastaajien joukosta.
 
Aiheesta aikaisemmin
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto