Digin – Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkijaverkosto
Verkoston tutkimus yhdistää muun muassa digitaalisen kulttuurin ja diskurssianalyysin lähestymistapoja. Lisäksi yhtenä osana verkostossa on digitaaliset ihmistieteet ja kvantitatiiviset menetelmät sekä näiden kehittäminen niin, että suuria digitaalisia aineistoja pystyttäisiin hyödyntämään ihmistieteissä yhä paremmin. 
 
Tutkimuskohteita ovat erilaiset sosiaalisen median ja internetin ilmiöt, kuten
  • verkkokulttuurit ja -yhteisöt,
  • muuttuvat viestinnän muodot, prosessit ja genret
  • sekä yhteiskunnallinen ja institutionaalinen viestintä sosiaalisessa mediassa.
Näitä tarkastellaan niin historiallisista, viestinnällisistä, kulttuurisista kuin kielellisistäkin näkökulmista.
 
Verkostoon kuuluu tällä hetkellä tutkijoita useasta yksiköstä viidestä Turun yliopiston tiedekunnasta.
  

Ajankohtaista

 

Asiasana:
Tagit:

etusivu_grafiikka2.jpg

In English

 

Diginin blogi

Diginin blogista pääset lukemaan verkoston tuoreimmat kuulumiset

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto