Rasisminvastainen tutkijaverkosto / Anti-racist research network RASTER


 


 
Rasisminvastainen tutkijaverkosto (Raster) kokoaa rodullistamiseen, rasismiin ja etnisyyteen liittyvistä rajanvedoista, käytännöistä ja rakenteista kiinnostuneita tutkijoita. Raster pyrkii edistämään moniulotteista ymmärrystä rasismista ja rodullistamisesta. Yhteiskunnallisina ilmiöinä ja yksilöiden kokemuksissa rodullistamisen ja rasismin prosessit liittyvät myös sukupuolen, luokka-aseman, seksuaalisuuden ja sukupolven perusteella tehtäviin erotteluihin ja valtasuhteisiin.

Verkoston tavoitteena on tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun keinoin analysoida, kyseenalaistaa ja purkaa rodullistamisen ja rasismin prosesseja. Tarjoamme keskustelufoorumin aiheesta kiinnostuneille tutkijoille ja järjestämme yleisötilaisuuksia. Teemme yhteistyötä rasisminvastaisten kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa. Haluamme nostaa esiin myös kysymyksiä akateemisen kulttuurin ja yliopistorakenteiden ulossulkevista käytännöistä.

Raster on Suomessa työskenteleville tutkijoille suunnattu verkosto, jonka sähköpostilista on englanninkielinen. Julkisuuteen suuntautuvassa toiminnassa käytämme myös suomen ja ruotsin kieltä. Raster jatkaa aiemmin toimineen Rasmus-tutkijat-verkoston työtä. 

 
 
In English

Raster is an anti-racist research network that seeks to connect researchers interested in questions of racialisation, racism and ethnic boundary-making, understood as socio-cultural practices and structures. Both as a societal phenomenon and as individual experiences, racialisation and racism intersect with differences and inequalities related to gender, class, sexuality and generation.

The network aims to analyse, question and create change in relation to these processes through research and participation in the public sphere. It provides a discussion forum for researchers addressing questions of racialisation and racism. The network cooperates with anti-racist civil society actors and engages in discussions with the general public. It also seeks to raise questions of the exclusionary processes within academic culture and institutions.

Raster is a network for researchers who work in Finland. The language of the network and its e-mail-list is English. When participating in public discussions we also use Finnish and Swedish. Raster continues the work of a previous anti-racist research network that was called Rasmus-researchers.
 
Asiasana:
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto