Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimukset
​​


Raskauden- ja imetyksenaikaisella ravitsemuksella on suuri vaikutus äidin ja lapsen terveyteen. Joka kolmas raskaana oleva nainen on ylipainoinen tai lihava. Lihavuus altistaa äidin raskausdiabeteksen ja myöhemmin tyypin 2 diabeteksen kehittymiselle, sekä lisää lapsen riskiä aineenvaihdunnan häiriöihin ja ylipainoon jopa aikuisikään asti. Tavoitteenamme on selvittää varhaisen ravitsemuksen, erityisesti raskausajan ravitsemuksen, yhteyttä äidin ja lapsen terveyteen. Tutkimusryhmällämme on meneillään useita tutkimuksia raskaana olevilla naisilla, heidän lapsillaan sekä esimerkiksi kouluikäisillä lapsilla.

Katso alta esittelyvideo tutkimusryhmästämme!

           
Raskausdiabetes ja ravinto (FOPP) -tutkimuksessa selvitetään ravintolisien vaikutusta raskausdiabeteksen puhkeamiseen ja äidin sekä lapsen terveyteen.

Elintavat, raskaus ja terveys (LIFE) -projektissa tutkitaan ylipainoisten raskaana olevien naisten ravitsemusta kokonaisvaltaisesti. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sekä äidin että lapsen ravitsemuksen ja terveyden edistämisessä.

Leikki-ikäisten lasten ravinto (LILA) -tutkimuksen tavoitteena on selvittää 2-6
-vuotiaiden lasten ravinnon laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Selvitämme myös kehittämämme ravinnon laatuindeksin käytettävyyttä neuvoloissa.

Alakoululaisen ravinto (AKORA) -tutkimuksessa kehitetään lyhytmenetelmä alakouluikäisten lasten ravinnon laadun selvittämiseksi. Tutkimus toteutetaan Turussa ja Kuopiossa.

Lapsipotilaiden ravitsemustila (​BoCoPe) -tutkimuksessa tutkitaan tulehdusperäisiä pitkäaikaissairauksia sairastavien lasten ravitsemustilaa ja suoliston mikrobistoa. 

           
     Tutkimusryhmän jäseniä. Ylhäältä vasemmalta: Noora Houttu ja Kati Mokkala.
            Alhaalta vasemmalta: Ella Koivuniemi, Päivi Isaksson ja Kirsi Laitinen.

Teemme projekteissa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa, yhteistyökumppaneitamme on mm. Tyksissä sekä Turun, Helsingin, Itä-Suomen, Southamptonin (UK), Surreyn (UK) ja Maastrichtin (Alankomaat) yliopistoissa. Projektissamme on myös mahdollista tehdä opinnäytetöitä (syventävät opinnot, pro gradu-tutkielmat).​

 
​​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Tutkimuksen sähköposti:
ravitsemustutkimus@utu.fi/
nutritionresearch@utu.fi

Tutkimusryhmän johtaja
Kirsi Laitinen
Apulaisprofessori, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti​

email: kirsi.laitinen@utu.fi

Biolääketieteen laitos
20014 Turun yliopisto


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto