Asiasana: lastenkirurgia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Magneettitangot sopivat vaikean varhaisiän skolioosin hoitoon (Väitös: LL Antti Saarinen, 11.2.2022, lastenkirurgia)

Turun yliopistossa väittelevän LL Antti Saarisen tutkimuksessa tarkasteltiin vaikean varhaisiän skolioosin eri hoitomuotoja. Tutkimuksen mukaan magneettitangot sopivat vaikean yli 90 asteen varhaisiän skolioosin hoitoon. Näillä potilailla esiintyi huomattavasti vähemmän uusintaleikkausten tarvetta verrattuna potilaisiin, joiden skolioosia hoidettiin kirurgisesti pidennettävillä tangoilla.

Väittelijä selvitti synnynnäisten vatsanpeitepuutosten kuolleisuutta, esiintyvyyttä ja riskitekijöitä Suomessa (Väitös: LL Arimatias Raitio, 21.8.2020, lastenkirurgia)

Suomessa kuolleisuus synnynnäisiin vatsanpeitepuutoksiin on matala eli hyvää kansainvälistä tasoa. Matalasta kuolleisuudesta huolimatta vatsahalkion vuoksi tehdyt raskaudenkeskeytykset ovat Suomessa yleisempiä kuin muualla maailmassa. Äidin ikä ja ylipaino vaikuttavat huomattavasti vatsanpeitepuutosten riskiin, kun taas äidin raskauden alkuvaiheessa käyttämät reseptilääkkeet eivät nosta riskiä. Tulokset käyvät ilmi LL Arimatias Raition Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Lasten ja nuorten selkäsairauksien hoito Turussa valtakunnallisesti korkealaatuista (Väitös: EL Markus Lastikka, 10.1.2020, lastenkirurgia)

EL Markus Lastikan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa mukana olleiden lapsuus- ja nuoruusiän skolioosin eli selän vinoutuman hoitotulokset ovat olleet Turussa hyviä. Lastikka tarkasteli tutkimuksessaan erilaisten korsettihoitojen tehokkuutta, skolioosin leikkaushoitoa sekä lasten kaularangan luudutusleikkausten syitä ja tuloksia.