Asiasana: Silmätautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Silmätautioppi

Silmätautioppi on lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen kuuluva opetusala, joka vastaa silmätautiopin perus- ja jatkokoulutuksesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä Turun yliopistossa.

Uusi, reaktioajan mittaukseen perustuva menetelmä voi helpottaa näkökentän tutkimista (Väitös: LL Laura Knaapi, 31.8.2018, silmätautioppi)

Näkökenttätutkimus ja silmäpohjan valokuvaus ovat oleellinen osa monien silmäsairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa. LL Laura Knaapin Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus esittelee uuden, reaktioajan mittaukseen perustuvan menetelmän, jonka avulla voidaan tutkia näkökenttää luonnollisemmin ja vältetään katseen harhailusta mahdollisesti aiheutuvat virheet mittauksen aikana. Knaapi selvitti tutkimuksessaan myös silmänpohjan valokuvan suurennokseen vaikuttavia tekijöitä.