Asiasana: Markkinointi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Wellness-brändäys on optimaalisen itsen rakentamista ja sen viestimistä muille (Väitös: KTM Miia Grénman, 15.3.2019, markkinointi)

Miia Grénman tarkastelee väitöskirjassaan wellness-kulutusta ja -elämäntyyliä kulutuksen ja brändäyksen viitekehyksessä. Tutkimuksen mukaan wellness on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi ja positiiviseksi mielikuvaksi terveydestä sekä aktiiviseksi toiminnaksi, jossa korostuvat yksilön vastuu hyvinvoinnin edistämisessä ja terveyden ylläpitämisessä.