Asiasana: Markkinointi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä selvitti, miten hajuaisti vaikuttaa ostopäätöksiimme (Väitös: KTM Kaisa Sandell, 21.8.2020, markkinointi)

KTM Kaisa Sandell tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, voiko aistimarkkinoinnilla, tarkemmin tuoksuilla, vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan oikein valittuna tuoksu lisää ruokatuotteiden myyntiä sekä ohjaa kulutusta tuotekategorioiden sisällä ja välillä. Mikä tahansa tuoksu ei kuitenkaan toimi.

Wellness-brändäys on optimaalisen itsen rakentamista ja sen viestimistä muille (Väitös: KTM Miia Grénman, 15.3.2019, markkinointi)

Miia Grénman tarkastelee väitöskirjassaan wellness-kulutusta ja -elämäntyyliä kulutuksen ja brändäyksen viitekehyksessä. Tutkimuksen mukaan wellness on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi ja positiiviseksi mielikuvaksi terveydestä sekä aktiiviseksi toiminnaksi, jossa korostuvat yksilön vastuu hyvinvoinnin edistämisessä ja terveyden ylläpitämisessä.