Asiasana: Taloustieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Näyteluentoja taloustieteessä

Aika

9.4.2019 klo 14.00 - 15.00
Taloustieteen professorin tai apualaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat pitävät näyteluennon tiistaina huhtikuun 9. päivänä 2019 Turun kauppakorkeakoulun luentosalissa Lähi-Tapiola seuraavan aikataulun mukaisesti: Klo 14.05 Janne Tukiainen ” Resurssikirous ja Hollannin tauti” Klo 14.30...

Professori Jouko Vilmunen talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajaksi

08.02.2019

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2019−31.3.2023. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen nimitettiin arviointineuvoston puheenjohtajaksi.

Innovaatioekosysteemit uudistavat alueiden taloudellista kehittämistä ja muuttavat julkisen sektorin roolia (Väitös: VTL Sami Niemelä, 15.6.2018, taloustiede)

15.06.2018

Skandinavian arktisten alueiden kehitystä väitöstutkimuksessaan tarkastelleen VTL Sami Niemelän mukaan tehokas tapa vastata arktisen toimintaympäristön haasteisiin on julkisen sektorin toiminnan muokkaaminen muiden sektoreiden toimintaa mahdollistavaksi verkostotoimijaksi. Uusia mahdollisuuksia aluetalouden kehittämiseen tarjoavat etenkin erilaiset innovaatioekosysteemit, joissa yritykset, julkinen sektori, tutkimuslaitokset ja muut toimijat kehittävät uusia palveluja ja tuotteita tiiviissä yhteistyössä.

Voimakkaalla maahanmuutolla voi olla merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoilla (Väitös: VTM, KTM Erik Mäkelä, 29.9.2017, taloustiede)

26.09.2017

Erik Mäkelä käsittelee väitöskirjassaan ajankohtaisia makrotaloudellisia teemoja hyödyntäen synteettisten kontrollien menetelmää, jonka avulla pyritään arvioimaan harjoitetun politiikan vaikutuksia talouteen. Väitöskirjan tutkimusartikkelit tuottavat uutta tietoa maahanmuuton vaikutuksista työmarkkinoihin sekä euron vaikutuksista jäsenmaiden finanssipolitiikkaan ja valtionlainojen korkoihin.