Asiasana: Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimus klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmässä

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tieteenala on klassillinen filologia, joka perinteisesti tutkii antiikin kulttuuria kreikan ja latinan kielten ja niillä kirjoitettujen tekstien kautta. Historiallisen aspektinsa vuoksi tutkimus on myös hyvin tieteidenvälistä: klassillinen filologi voi tutkimusaiheestaan riippuen käyttää työssään esim. historian, kielitieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteen, uskontotieteen tai vaikka sukupuolentutkimuksen menetelmiä ja tuloksia.

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelu

Klassillisten kielten opiskelu antaa työkalut antiikista säilyneiden tekstien ymmärtämiseen niiden omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Se valaisee erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä meitä ympäröivässä maailmassa, esimerkiksi kielen muutosta ja kielikontakteja.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmä ylläpitää antiikin kielten ja kulttuurin tuntemusta, joka on sekä yliopistolaitoksen että koko länsimaisen sivistyksen perusta.