Asiasana: food

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Elintarvikemetabolomiikan huippuasiantuntija Kati Hanhineva pohjoisten elintarvikkeiden professuuriin

12.12.2019

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti vuonna 2018 Turun yliopistolle 500 000 euroa, jolla rahoitetaan pohjoisten elintarvikkeiden professuurin viisi ensimmäistä vuotta. Uusi professuuri keskittyy Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukee kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja lisää hyvinvointia edistämällä terveellisten elintarvikkeiden kehittämistä.

Asuinympäristö vaikuttaa ruokatottumusten terveellisyyteen

27.11.2018

Uusi Turun yliopiston kansanterveystieteen yksikön tutkimus osoitti, että asuminen tai muuttaminen hyväosaiselle asuinalueelle oli selkeässä yhteydessä ravitsemussuositusten noudattamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin asuinalueen sosiaalisten piirteiden yhteyttä ruokatottumuksiin yli 16 000 suomalaisen aikuisen aineistosta.