Asiasana: kaupunki

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kokonaisvaltainen kulttuurilähtöinen kaupunkikehittäminen edistää asukkaiden osallisuutta (Väitös: FM Pia Hovi, 26.11.2021, maisemantutkimus)

Pia Hovi toteaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että kulttuurin paikkalähtöinen ja elämäntapaperusteinen määrittely on hyvä tapa edetä kaupunkien suunnittelu- ja kehittämishankkeissa. Tällöin asukkaat ja muut osalliset voivat keskustella yhdessä toimen- tai viranhaltijoiden kanssa kulttuuri-käsitteestä ja siitä, mistä alueen kulttuuriset voimavarat muodostuvat.

Turun kaupunkitutkimusohjelma kolmannelle kaudelle

19.06.2019

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kaupunkitutkimusohjelma jatkaa kolmannelle kaudelle (2019–2023). Ohjelman puitteissa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, joka tuottaa tietoa myös kaupungin päätöksenteon tueksi. Tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.