Asiasana: Taidehistoria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Taiteen ja teknologian vuorovaikutus on muuttanut käsityksiä taideteoksesta ja taiteilijuudesta (Väitös: FM Riikka Niemelä, 27.4.2019, taidehistoria)

Turun yliopistossa väittelevä taidehistorioitsija Riikka Niemelä tarkasteli väitöstutkimuksessaan kokeellisen mediataiteen historiaa Suomessa. Niemelä etsi tietoa taiteidenvälisten esitysten, kuvataiteen ja teknologian vuorovaikutuksesta sotien jälkeisessä nykytaiteessa. Taidekokeilut televisiossa, videoperformanssit ja osallistavat esitykset sosiaalisen median eri alustoilla kertovat väittelijän mukaan eri aikojen yhteiskunnallisista keskusteluista ja tekniikan lisääntyvästä otteesta arjessa.

Kirjallisuuden ja musiikin alan uutuuskirjojen kavalkadi

Aika

14.12.2018 klo 12.00 - 13.45
OHJELMA • Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -tutkimusantologiasta kertovat toimittajat, professori emerita Liisa Steinby, yliopistonlehtori Susanna Välimäki ja tutkija Siru Kainulainen. Kirjoittajista paikalla ovat professori Lea Rojola, professori John Richardson, tutkija Viola Parente...

Kolme tutkielmaa sukupuolesta (Väitös: FM Asta Kihlman, 24.11.2018, taidehistoria)

Turun yliopistossa väittelevä FM Asta Kihlman tarkastelee taidehistorian alaan kuuluvassa tutkimuksessaan kolmen suomenruotsalaisen kuvataiteilijan identiteettipolitiikkaa ja käytäntöjä, joilla taiteilija konstruoi minäkuvaansa. Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin sekä Ellen Thesleffin teosten analyysi pyrkii nostamaan esille taidepuheen taustalle jääviä piilotettuja ja lausumattomia käsityksiä, avauksia ja oletuksia muun muassa seksuaalisuudesta.

 

Tutkimus taidehistorian oppiaineessa

Taidehistorian oppiaineen tutkimusprofiilia luonnehtii keskittyminen kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin 1800-luvun lopun naturalismista modernismiin ja nykytaiteeseen. Tutkimushankkeissa ja väitöstutkimuksissa näkyy empiirinen painotus moderneihin ja nykyilmiöihin mutta myös laaja-alainen mielenkiinto taideteoreettisiin kysymyksiin, joiden myötä liikutaan astetta laajemmalla historiallisella spektrillä.

Opiskelu taidehistorian oppiaineessa

Taidehistorian opinnot tarjoavat näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Taidehistorian alaan kuuluvat muun muassa kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus ja taidekäsityö, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat.