Asiasana: Taidehistoria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Primitiivisen käsite avaimena 1920-luvun taidekirjoittamiseen, taidehistorian historiaan ja taiteenkeräilyyn (Väitös: FM Antonella Perna, 14.2.2020, taidehistoria)

Antonella Perna avaa uusia puolia 1920-luvun taidekirjoittamisesta, taidehistorian historiasta ja taiteen keräilystä primitiivisyyden käsitteeseen pureutumalla. Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja käsittelee italialaista taidehistorioitsija Lionello Venturia (1885–1961) ja hänen yhteyksiään kansainväliseen oppineiden, antikvaaristen tutkijoiden ja keräilijöiden verkostoon. 

Taiteen ja teknologian vuorovaikutus on muuttanut käsityksiä taideteoksesta ja taiteilijuudesta (Väitös: FM Riikka Niemelä, 27.4.2019, taidehistoria)

Turun yliopistossa väittelevä taidehistorioitsija Riikka Niemelä tarkasteli väitöstutkimuksessaan kokeellisen mediataiteen historiaa Suomessa. Niemelä etsi tietoa taiteidenvälisten esitysten, kuvataiteen ja teknologian vuorovaikutuksesta sotien jälkeisessä nykytaiteessa. Taidekokeilut televisiossa, videoperformanssit ja osallistavat esitykset sosiaalisen median eri alustoilla kertovat väittelijän mukaan eri aikojen yhteiskunnallisista keskusteluista ja tekniikan lisääntyvästä otteesta arjessa.

Kirjallisuuden ja musiikin alan uutuuskirjojen kavalkadi

Aika

14.12.2018 klo 12.00 - 13.45
OHJELMA • Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -tutkimusantologiasta kertovat toimittajat, professori emerita Liisa Steinby, yliopistonlehtori Susanna Välimäki ja tutkija Siru Kainulainen. Kirjoittajista paikalla ovat professori Lea Rojola, professori John Richardson, tutkija Viola Parente...

Kolme tutkielmaa sukupuolesta (Väitös: FM Asta Kihlman, 24.11.2018, taidehistoria)

Turun yliopistossa väittelevä FM Asta Kihlman tarkastelee taidehistorian alaan kuuluvassa tutkimuksessaan kolmen suomenruotsalaisen kuvataiteilijan identiteettipolitiikkaa ja käytäntöjä, joilla taiteilija konstruoi minäkuvaansa. Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin sekä Ellen Thesleffin teosten analyysi pyrkii nostamaan esille taidepuheen taustalle jääviä piilotettuja ja lausumattomia käsityksiä, avauksia ja oletuksia muun muassa seksuaalisuudesta.